vrijdag 11 mei 2012

Opiniestuk VFB voorzitter Paul Huybrechts

Op 29 mei vindt de algemene vergadering van de NBB plaats. Veel bevoegdheden heeft die vergadering niet meer, want de regentenraad heeft zichzelf tot aandeelhoudersvergadering uitgeroepen. Alleen afgeschaft is de algemene vergadering nog niet, hoewel sommigen dit graag zouden doen.
De vergadering wordt dit jaar wellicht andermaal een verbale confrontatie tussen particuliere beleggers en een directie die Oost-Indischdoof is voor elke verwachting van die privé-aandeelhouders.
Die doofheid is representatief voor het onbegrip en de pesterijen waar alle particuliere beleggers in dit land op stoten. De NBB maakt school.

Intussen hebben allerlei rechters in verschillende rechtszaken beslist dat er geen juridisch probleem rijst met wat sinds de late jaren 1980, toch een sluipende, eenzijdige onteigening was van de particuliere eigenaars van de NBB.
Er was een tijd dat ook de huidige gouverneur het met deze stelling eens was ('Er is geen andere keuze dan nationalisering.' - aug 2002).
Maar ook in een rechtstaat lukt het kennelijk niet om op te boksen tegen de macht van de sterkste, in dit geval de brutale Belgische staat die met 50% van de aandelen, 95% van de opbrengsten van de NBB naar zich toehaalde .
Zou dit dossier echt geen kans maken voor het Europees Hof van de Rechten van de Mens ?
Het onrecht schreit hier toch ten hemel !

Wat kunnen de aandeelhouders van de NBB na die verloren rechtszaken nog eisen ?
Wel, de NBB kan zich perfect een veel hoger dividend veroorloven.
Nu wordt 50% van de voor uitkering beschikbare winst aan de openbare én de particuliere aandeelhouders uitgekeerd.
Dat kan perfect wettelijk 75% of zelfs 100% worden.
Het is ook verantwoord. De staat is namelijk al twee keer langs de kassa gepasseerd en de reserves van de bank zijn al aangevuld, vooraleer er in huidige rekeningen beschikbare winst ontstaat.

Men zou het 'eerste dividend' van 60 frank, dus anderhalve euro, dat sinds 1850 (!) onveranderd bleef, kunnen verhogen naar bvb. 150 euro en dat dan verder indexeren.
Er gaat dan een kleine 30 miljoen extra naar de privé-aandeelhouders.
Het nettodividend van nu 106.35 euro zou verdubbelen.
Deze eis is echt de redelijkheid zelve, maar stoot voorspelbaar op een njet van de fanatici van de Parti Socialiste die al tientallen jaren een ware oorlog tegen de privé-aandeelhouders en tegen alle beleggers uitvechten.
Zo is Wallonië 25% achterop geraakt bij Vlaanderen, proficiat.
Waar niet wordt gespaard en belegd, wordt ook niet geïnvesteerd (behalve door de overheid met belastingen en schulden tot daarmee de grenzen zijn bereikt).
Als het morgen met dit land helemaal misloopt, zal dat het gevolg zijn van wat door de Vlaamse middenklasse meer en meer wordt ervaren als een diefstal.
Wanneer gaan de Vlamingen in de regentenraad van de NBB eindelijk eens zeggen : Basta !


Door Paul Huybrechts , VFB voorzitter,  in 'Gids voor de Beste Belegger' , 24 april 2012

Geen opmerkingen:

Een reactie posten