maandag 12 november 2012

Beheersstructuur van de NBB in 1927

Nadat de laatste onafhankelijke gouverneur Hautain bij Koninklijk Besluit dd. 27 september 1926 uit zijn ambt werd ontheven, lag de weg open voor het ondergraven van de rechten van de aandeelhouders.
Het begint voorzichtig met het introduceren van de Regenten.
De Koninklijke Besluiten van 25 oktober 1926 en 14 januari 1927 hertekenen de beheers- en toezichtstructuur bij de NBB als volgt:

Het directiecomité bestaat voortaan uit:
  1. de gouverneur benoemd door de regering;
  2. drie directeurs benoemd door de aandeelhouders. Samen met negen regenten vormen zij de Regentenraad. De Regenten worden benoemd door de Algemene vergadering doch aangezien die Regenten de vertegenwoordigers moesten zijn van welbepaalde organisaties was die keuze uiteraard heel beperkt. Samen met de Regentenraad vormde het College van Censoren, verkozen door de aandeelhouders, de Algemene Raad.
Last but not least was er onze regeringscommissaris om een oogje in het zeil te houden.
Om de kleine aandeelhouders buiten spel te zetten mochten voortaan enkel de bezitters van dertig aandelen aan de vergadering deelnemen. Dertig aandelen gaven recht op één stem.

(De Bank, de frank en de euro pagina 119)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten