donderdag 3 januari 2013

Het tweede dividend!

Nogmaals zou ik de nadruk willen leggen op het belang van het feit dat, bij de oprichting van de NBB in 1850, met het begrip inflatie geen rekening werd gehouden omdat dit eenvoudigweg niet bestond.
Dit zou zo blijven tot het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914.

Het eerste dividend werd beschouwd als een minimum vergoeding voor het ingebrachte kapitaal; Het tweede dividend was een bonus die gekoppeld was aan de resultaten.
Vanaf 1852 werd er reeds een tweede dividend uitbetaald.
Het belang van het tweede dividend neemt trouwens snel toe.
In 1864 bedraagt het totale dividend reeds 9,83% en in 1882 steeg het tot 13,65% op het kapitaal. Dit betekent dat in 1882 het eerste dividend van 60 frank aangevuld werd met een tweede dividend van 76,50 frank.
In een periode van stabiele prijzen spreken we hier over een substantiële verhoging van de koopkracht voor de aandeelhouders van de NBB in die tijd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten