woensdag 2 januari 2013

Touring Club de Belgique 1911

Op pagina 280 van het jaarboek 1911 van de Touring Club de Belgique (TCB) worden de leden er aan herinnerd dat ze 50% korting krijgen bij Cinema Excelsior, Hoogstraat 13 te Steenpoort.
Vijftig procent korting behalve op de plaatsen van 25 centiem.
De nieuwe prijs voor de wegenkaart van de TCB wordt op pagina 144 gepubliceerd.
De wegenkaart kost 1,05 frank, eventuele verzendingskosten voor België 15 centiemen.
Op pagina 328 pakt het Théâtre de l'Olympia uit met een promotie voor de leden van Touring Club. Voor de luxe plaatsen betalen de leden 3 frank in plaats van vier en voor de gewone zitplaatsen 1,50 frank in plaats van twee frank.

Op pagina 232 vinden we zowaar een boze brief die La Fédération Cycliste de la Flandre Oriental op 7 april 1911 schreef aan de bestendige deputatie van de provincie om zich te beklagen over de waanzinnig hoge jaarlijkse taks van vijf frank voor per vélocipède.
Een fiets noemde toen nog een vélocipède en het werkwoord fietsen was in het Frans simpelweg vélocipèder.
De taks voor de fietsplaten had in 1910 niet minder dan 324.000 frank opgebracht en dit was volgens de Fédération Cycliste "riduculement élevée" omdat deze taks minstens één zesde van de totale belastinginkomsten van de provincie Oost-Vlaanderen uitmaakte. Dit betekent dat de totale belastinginkomsten van deze provincie in 1910 uitkwam op ongeveer 1,9 miljoen frank.

Een provinciegouverneur in Vlaanderen zal dit jaar bruto meer dan 4,5 miljoen frank verdienen. Daarboven komt een niet-belastbare onkostenvergoeding van bijna 1,1 miljoen frank.
Dit betekent dat deze gouverneur vandaag per jaar driemaal meer kost dan het totale belastinginkomen van de provincie Oost-Vlaanderen in 1910.

De gouverneur van de Nationale Bank van België zal dit jaar wellicht bruto een slordige vijfentwintig miljoen frank verdienen of een beetje meer dan de 18.500 frank die de gouverneur van de NBB in het jaar 1851 opstreek.
De aandeelhouders van de NBB zullen echter een eerste dividend van 60 frank ontvangen, exact evenveel als in 1851.
Terwijl het eerste dividend voor de aandeelhouders sinds 1850 gelijk bleef, steeg het inkomen van de gouverneur met een slordige 130.000%.
Inderdaad, U leest het goed: wedde gouverneur +130.000% (plus honderddertigduizend procent), aandeelhouders +0%. Blijkbaar wordt er bij de NBB met twee maten en twee gewichten gewerkt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten