donderdag 31 oktober 2013

Spaarders opgelet!!!!

Wouter Vervenne schreef vandaag in De Tijd een artikel over de lage inflatie in de eurozone.

Ik zal het nogmaals herhalen: de inflatie zit hem in het feit dat men ongelimiteerd geld drukt om slechte dingen te doen. 
Men drukt over gans de wereld ongelimiteerd geld om waardeloze activa terug waarde te geven, om failliete ondernemingen kunstmatig overeind te houden, om overdreven duur onroerend goed nog duurder te maken........... Vanaf dat moment wordt de inflatie onberekenbaar.
Je kunt die inflatie dus niet berekenen doch je bent wel zeker van de uitkomst. Het bestaande geld wordt onherroepelijk waardeloos!!!!!woensdag 30 oktober 2013

Begrijpend lezen!

Het is mijn betrachting om voor de privé aandeelhouders van de NBB zoveel mogelijk te realiseren van de waarde die er vandaag nog rest en dit is, zeggen en schrijven ongeveer 35.000 euro per aandeel.

Van die 35.000 euro zou ik voor de privé aandeelhouders graag minstens 12.000 euro of ongeveer één derde van de werkelijke waarde bekomen.

Over de 50.000 euro per aandeel, die de Staat uit de reserves gestolen heeft, maak ik mij niet veel illusies. Zonder een echte revolutie zal het onmogelijk zijn om daarvan nog iets te recupereren.

Zien jullie de getalletjes?
De Staat sloeg onrechtmatig 50.000 euro per aandeel achterover zonder de privé aandeelhouders ook maar iets te gunnen;
Na die diefstal rest er nog een waarde van ongeveer 35.000 euro per aandeel;
Van die 35.000 euro per aandeel zou ik graag minstens 12.000 euro uit de brand slepen voor de privé aandeelhouders.

De getalletjes:
50.000 euro per aandeel gestolen door de Staat, restwaarde vandaag 35.000 euro, koersdoel minimum 12.000 euro.

Huidige koers 2.880 euro.

Dan begrijpt het kleinste kind dat daar iets niet pluis is.

Totale willekeur, ongezien machtsmisbruik en een onwaarschijnlijke minachting van het eigendomsrecht liggen aan de oorsprong van die geweldige onderwaardering.

donderdag 24 oktober 2013

Groen lachen!

Houd altijd in je achterhoofd dat onze onafhankelijke tegenstrevers het meest plezier beleven aan onze acties.
Ze lachen zich een groene breuk en ze geraken er zo opgewonden van dat ze er 's nachts van wakker liggen.
Iedere groene pet op eender welk publiek evenement is een kepernagel in hun onafhankelijke doodskist!

Voor de lol!

Modrikamen, Deminor, Paul Huybrechts, Jesse Livermore, Criticus, Wapperke, Daytraderke en ontelbare anderen hebben allemaal heilige eden gezworen dat ze zouden strijden tot de onvermijdelijke overwinning binnen was doch geen enkele heeft woord gehouden. Het overgrote deel haakte af en enkele anderen zijn gewoonweg tegen beginnen te werken.

De redenen om af te haken, waren legio: sommigen haakten af om commerciële redenen, anderen wilden lid worden of blijven van het establishment doch de meesten konden het niet opbrengen om af en toe een kleine inspanning te leveren om samen de finish te bereiken.

Eenmaal per jaar de algemene vergadering bijwonen en af en toe eens naar een interessant evenement komen om plezier te maken, is voor de meeste mensen vandaag een brug te ver. Ze laten liever hun toekomst en die van hun nagelslacht om zeep helpen door een bende corrupte onderkruipers dan af en toe (één, twee, drie keer per jaar) eens een handje te komen toesteken om het addergebroed schaakmat te zetten.

Vervolgens verschieten ze dat ze bedrogen worden. Janken, kankeren en emmeren zonder grenzen doch proberen om het tij te keren? Daar is toch niks tegen te doen meneer.

Let op! Ik vraag niet om vijf hectaren landbouwgrond met de hand om te spitten of om een ijskoude snelstromende rivier over te steken hoor. Ik vraag om, getooid met een groen hoofddeksel, af en toe eens naar een interessante voordracht te komen en achteraf van de meestal aangename receptie te genieten of samen nog een pint te gaan drinken.

Dat helpt toch niks meneer. Als je zo wereldvreemd bent dat je dit gelooft, doe het dan niet om de corruptie te bestrijden doch voor de vriendschap, de lol en de gezelligheid en wees verbaasd als het achteraf toch geholpen heeft.

De realiteit!

Dat de kruik zolang te water gaat tot ze barst, dat is de realiteit!

Dat onrecht en wantoestanden enkel kunnen blijven bestaan tot de fatsoenlijke mensen in opstand komen, dat is de realiteit.

De mensen die deze realiteit mee vorm willen geven, mogen zich aanmelden.

De realiteit!

De directeurs van een centrale bank worden geacht volledig onafhankelijk te zijn. De realiteit is dat ze willige marionetten van op macht beluste politici zijn. DAT IS DE REALITEIT!

De realiteit is eveneens dat de privé aandeelhouders van de NBB door de actieve collaboratie van die willige marionetten zonder enige compensatie uit hun rechten ontzet en onteigend werden.

De realiteit is dat die willige marionetten bij de NBB op bevel van hun politieke broodheren een groot deel van de reserves van de NBB in de bodemloze Schatkist gepompt hebben.

DAT IS DE REALITEIT!!!!

De vonnissen en arresten van politiek benoemde rechters en het politieke nest dat zich Grondwettelijk Hof noemt, zijn geen realiteit, dat is schande voor de eeuwigheid.

België is geen rechtsstaat meer, dat is de realiteit!
Dat de kruik zolang te water gaat tot ze barst, dat is de realiteit!

Help!

Al jaren ben ik op zoek naar hulp.

Mensen die actief een database willen beheren en belangrijke berichten onmiddellijk verspreiden.

Mensen die mee acties op poten willen zetten en bereid zijn om eenvoudige richtlijnen op te volgen.

Geen mensen die een comité oprichten en achter mijn rug en/of zonder mij te raadplegen beginnen met het opzetten van een VZW of brieven naar de onafhankelijke gouverneur schrijven. Ook hier omdat ze hun goesting niet kregen alhoewel ik meer dan tien keer klaar en duidelijk had uitgelegd waarom dat niet mogelijk was.

Ernstige mensen, die gemotiveerd zijn om samen met mij de overwinning binnen te halen, mogen zich steeds aanmelden.

In januari zal ik een vergadering organiseren om te proberen om met een aantal fatsoenlijke mensen de zaken op een professionele manier op poten te zetten.

maandag 21 oktober 2013

Zo klaar als een klontje!

De goud- en deviezenreserves van de NBB zijn altijd van de NBB geweest.

Pas in de loop van de jaren 1970 is men de terminologie in het jaarverslag van de NBB langzaam maar zeker beginnen te wijzigen om de goudroof mogelijk te maken.

De Staat heeft trouwens nooit beslag gelegd op het goud, ze hadden het enkel gemunt op die zogenaamde meerwaarde die enkel in hun fantasie bestond.

Bij de verkoop van dat goud werd de boekwaarde netjes op rekening van de NBB gestort, de meerwaarde ging naar een "onbeschikbare reserve, die bij liquidatie van de Bank naar de Staat zou gaan.

Drie bijzonder eenvoudige vragen dringen zich op:
1.Als dat goud van de Staat was: Waarom werd die boekwaarde dan op rekening van de Bank gestort?
2.Is de NBB ondertussen geliquideerd of bestaat ze nog?
3.Als die NBB nog bestaat: Waarom werd dan die onbeschikbare reserverekening al naar de Schatkist getransfereerd?

Drie belachelijk eenvoudige vragen en de even eenvoudige antwoorden maken het verhaal bijzonder duidelijk.

Intrinsieke waarde versus beurskoers!

De familie Boël haalt haar topholding Henex van de beurs. De Boëls bieden 63,50 euro per aandeel of 26% meer dan de laatste beurskoers voor de bekendmaking van het bod. De biedprijs ligt in lijn met de intrinsieke waarde van Henex.

Bij Henex was er zodoende een verschil van 26% tussen beurskoers en intrinsieke waarde.

Bij de NBB bedraagt het verschil tussen beurskoers en intrinsieke waarde meer dan vijfhonderd procent!!!!

Die gigantische onderwaardering is te wijten aan de decadente orgie van willekeur en bedrog die bij de NBB al jaren de norm is.

zaterdag 19 oktober 2013

Wilfried Martens

Vandaag werd Wilfried Martens ten grave gedragen.

De geschiedenis zal oordelen over de verwezenlijkingen van deze politicus.

Voor de privé aandeelhouders van de Nationale Bank van België was Wilfried Martens de man die de onteigening zonder compensatie voorbereidde en de plundering van de reserves van de NBB mogelijk maakte.

Zijn misprijzen voor de fundamenten van het eigendomsrecht in deze zaak en de schade die hij België toebracht, door de reserves van de NBB te misbruiken om politieke kortetermijnbelangen te dienen, zullen voor eeuwig een smet op zijn blazoen blijven.

De weg naar de overwinning!

Zoals ik in 2008 reeds voorspelde, wordt de financiële crisis langzaam maar zeker de molensteen rond de nek van de onafhankelijke directeurs van de Nationale Bank. Die onafhankelijke directeurs hebben immers onvergeeflijke fouten gemaakt die hen uiteindelijk zwaar zullen aangerekend worden. Als de financiële crisis haar ware gelaat toont, zal duidelijk worden hoe de onafhankelijke directeurs van de NBB zullen beschreven worden in de geschiedenisboeken en de privé aandeelhouders van de Bank zullen er zorg voor dragen dat zulks op een correcte manier gebeurt.

Onze eindoverwinning is gegarandeerd op voorwaarde dat we rustig blijven volhouden simpelweg omdat de onafhankelijke directeurs van de NBB gedurende de jongste decennia afgrijselijke fouten gemaakt hebben die het Belgische volk onherstelbare schade hebben toegebracht. Verzwarende omstandigheid hier is het feit dat ze deze fouten niet per ongeluk gemaakt hebben! Ze hebben die fouten opzettelijk gemaakt om de mensen die hen benoemd hebben te plezieren en dit zal de geschiedenisboeken ingaan als actieve corruptie.

Om zo snel mogelijk de finish te bereiken heb ik gemotiveerde mensen nodig die mij af en toe een handje komen toesteken. Ik heb groene petten nodig die bereid zijn om actief het wapen van onze mailinglist in te zetten. Ik heb gemotiveerde groene petten nodig die mij ondersteuning bieden bij de talloze evenementen waar de onafhankelijke directeurs en de onafhankelijke regenten van de NBB hun opwachting maken. Ik heb gemotiveerde groene petten nodig die bereid zijn om eenvoudige richtlijnen op te volgen.

Eendracht maakt macht en tweedracht is zonder meer dodelijk in de strijd tegen het machtigste en wellicht meest corrupte bastion in België. Daarom heb ik mensen nodig die de duidelijke wegwijzers richting overwinning kunnen volgen. Gemotiveerde groene petten die achter de schermen zoveel kritiek mogen leveren als ze willen doch naar de buitenwereld toe tonen dat we een hecht en sterk blok vormen. Gemotiveerde NBB aandeelhouders die begrijpen dat het niet productief is om de ezel uit te hangen en een dozijn verschillende strategieën te willen uitstippelen.

Eén strategie, één richting, één front om de zekere overwinning, die al sedert 2002 voor het grijpen ligt, binnen te halen.

vrijdag 18 oktober 2013

Belangrijke evenementen!

Vrijdag 25 oktober 2013: Algemene Vergadering Almancora Leuven

Donderdag 31 oktober 2013: Voordracht te Gent

Woensdag 13 november 2013: Voordracht Melchior Wathelet te Charleroi

Zaterdag 16 november 2013: De Tijd Finance Avenue

Vrijdag 22 november 2013: Internationale conferentie "The financial reconstruction of Europe" bij de Banque de France in Parijs

Persoonlijk zal ik al deze evenementen bijwonen en iedere steun of hulp is op ieder moment meer dan welkom.