donderdag 30 januari 2014

Herinnering: Vrijdag 7 februari te Sint Niklaas!

Gelet op de reacties, die binnenkwamen na mijn eerdere oproep, zal de vergadering plaatsvinden op vrijdag 7 februari om 20 uur in de onmiddellijke omgeving van de Grote Markt te Sint Niklaas.

De bedoeling is om te beginnen met de planning voor de algemene vergadering van de Nationale Bank op maandag 26 mei.

Mensen, die willen deelnemen aan deze vergadering, mogen een mailtje sturen naar erikgeenen@hotmail.com  .

De juiste locatie zal bekendgemaakt worden op woensdag 5 februari.

Goud of de beloftebonnen van politici?

Op woensdag 11 maart zal ik om 19.30 uur, samen met de heer Jan Van Cutsem van goudhandelaar The House, een voordracht geven voor VFB Trefpunt Antwerpen aan de Karel De Grote Hogeschool, Nationalestraat 5, 2000 Antwerpen, Lokaal 312 - 3de verdieping:
  http://www.vfb.be/Vfb/Trefpunt/28425

dinsdag 21 januari 2014

Kopiëren en versturen!!!!

Geachte ......,

Gaat de ....... zich inspannen om een eind te maken aan de onwaarschijnlijke discriminatie van de privé aandeelhouders van de NBB?

Gaat de ....... zich inspannen om het eerste dividend voor de aandeelhouders van de NBB, dat sedert 1851 ongewijzigd bleef, aan te passen aan de evolutie van de koopkracht?

Met het oog op het bepalen van mijn stemgedrag voor de verkiezingen van 25 mei zou ik op deze vragen graag een schriftelijk antwoord ontvangen.

Met de meeste hoogachting,

Ikke.


Enkel nog de ..... invullen en versturen naar zoveel mogelijk politici.

Druk op politici!

De verkiezingen van 25 mei vormen een ideale gelegenheid om politici wakker te schudden, vooral het standpunt van de N-VA is hier uitermate belangrijk.
Die partij gaat hoogstwaarschijnlijk goed scoren en ze heeft voorlopig haar handen nog niet verbrand aan het NBB vuilnisbelt.
Nu kan er nog druk uitgeoefend worden, eens de stemmen geteld zijn, is het te laat.

Staat de N-VA echt voor verandering of gaat de partij na de verkiezingen het spel om de macht en de postjes volop meespelen?
Politiek is een extreem vuil spel en zonder garanties wordt je gegarandeerd belazerd.
Het NBB verhaal is het ideale dossier om te zien of het verhaal coherent is of dat er met een gespeten tong wordt gesproken.

Aangezien ik geen antwoord kreeg op mijn mail van 6 januari zond ik vandaag volgende herinnering naar een N-VA kopstuk:

Beste ,

Bij deze verwijs ik naar mijn mail van 6 januari jl en herhaal ik de vraag die ik sedert 2010 regelmatig mondeling en schriftelijk gesteld heb:

Gaat de N-VA zich inspannen om een eind te maken aan de onwaarschijnlijke discriminatie van de privé aandeelhouders van de NBB?

Gaat de N-VA zich inspannen om het eerste dividend voor de aandeelhouders van de NBB, dat sedert 1851 ongewijzigd bleef, aan te passen aan de evolutie van de koopkracht?

Graag zou ik op deze vragen een schriftelijk antwoord krijgen voor de aanvang van het congres eind deze maand.

Met vriendelijke groeten,

Erik Geenen.

Onrecht bestrijden!

De strijd tegen het onrecht bij de Nationale Bank is ondertussen twaalf jaar aan de gang.

Deminor en Modrikamen leverden mooi werk doch waren genoodzaakt om het spel correct en eerlijk te spelen tegen een tegenstrever die de bestaande regels aan zijn laars lapte en nieuwe regels maakte terwijl het spel reeds aan de gang was.

In plaats van tegen dergelijke corrupte praktijken in opstand te komen, lieten de NBB aandeelhouders zich gewillig naar de slachtbank leiden.

Waarom reageerden de aandeelhouders niet toen hun vals spelende tegenstrevers de wet wijzigden twee maanden nadat de juridische procedure van start ging?

Hadden ze niet in de gaten wat er aan de hand was of dachten ze dat het niet de moeite loonde om tegen dergelijke corrupte praktijken in opstand te komen?

Sedert de start van de huidige financiële crisis in 2007 zou je verwachten dat een groot deel van de burgers ondertussen zou begrepen hebben welke ramp onze politici en hun marionetten bij de toezichthouders en de Nationale Bank op hun geweten hebben doch dit blijkt nog steeds niet het geval.
Het gros van de mensen verkeert nog altijd in de veronderstelling dat het allemaal zo erg niet is en dat het nog wel in orde zal komen terwijl het probleem dag na dag groter wordt.

We blijven rustig verder het pad bewandelen dat ik sedert 2002 uitstippelde en dat spijtig genoeg het juiste bleek te zijn.
Vanaf het begin heb ik aan Deminor en Modrikamen gevraagd wat ze gingen doen als onze tegenstrever vals zouden gaan spelen.
Zowel Deminor als Modrikamen hadden nooit verwacht dat onze corrupte politici en hun handlangers zo ver zouden durven gaan. Hierbij niet uit het oog verliezen dat dit probleem opgelost kon worden zonder dat het de Staat een cent zou kosten.

We werden in dit dossier geconfronteerd met de arrogantie van de macht zoals ze zelden vertoond wordt en in 99,9% van de gevallen werkt zulk machtsmisbruik doch in 0,1% van de gevallen wordt het afgestraft.

Laat ons er samen voor zorgen dat het recht zegeviert.
Vroeg of laat zal de massa aan den lijve ondervinden welke onherstelbare schade de politieke marionetten bij de Nationale Bank hebben aangericht en dat is het moment waarop we de kans zullen krijgen om de volkswoede in de juiste richting te sturen.
Laten we ons daarop voorbereiden.

Mensen, die willen meewerken aan dit interessante project, mogen zich steeds aanmelden.

woensdag 15 januari 2014

Voor de nieuwkomers op deze blog!

Vooral de berichten van voor augustus 2013 zijn belangrijk om te begrijpen wat er in de monetaire wereld aan de hand is.
Nadien heeft tijdsgebrek voor het nodige oponthoud gezorgd.
Ik probeer zo snel mogelijk terug wat actiever te worden op onze blog.

Ronde van België 2014

Binnen een goede maand beginnen de onafhankelijke directeurs aan hun Ronde van België 2014:

Maandag 17 februari Luc Coene Antwerpen xx;
Maandag 17 februari Jan Smets Gent;
Dinsdag 18 februari Jan Smets Leuven xx;
Dinsdag 18 februari Luc Coene Luik;
Woensdag 19 februari Norbert De Batselier Hasselt xx;
Donderdag 20 februari Norbert De Batselier Kortrijk xx;
Maandag 24 februari Marcia De Wachter Turnhout xx;
Maandag 24 februari Norbert De Batselier Sint Niklaas;
Donderdag 27 februari Marcia De Wachter Brugge xx;
Maandag 10 maart Marcia De Wachter Mechelen xx;
Woensdag 12 maart Pierre Wunsch Verviers-Eurpen xx;
Donderdag 13 maart Françoise Masai Louvain-La-Neuve xx;
Maandag 17 maart Pierre Wunsch Doornik xx;
Donderdag 20 maart Mathias Dewatripont Namen xx;
Maandag 24 maart Jean Hilgers Charleroi xx;
Dinsdag 25 maart Mathias Dewatripont xx.

Inschrijven via en details op www.nbb.be onder evenementen!
De evenementen gemarkeerd met xx zal ik, behoudens uitzonderlijke omstandigheden, persoonlijk bijwonen.
Opgelet: sommige locaties zijn totaal verschillend van de traditionele plaatsen!!!!

maandag 13 januari 2014

Verkiezingen: wat met N-VA?

Op zondag 25 mei vinden wellicht de belangrijkste verkiezingen uit ons leven plaats.
Voor de belangrijkste slachtoffers het NBB-schandaaldossier is het belangrijk om het standpunt van de politieke partijen te kennen.

Zijn de partijen, die de plundering van de NBB reserves georganiseerd hebben bereid om de aandeelhouders een kleine compensatie te geven?

Nog belangrijker is wellicht het standpunt van de N-VA. Wat wil de N-VA doen om de privé aandeelhouders van de NBB bij te staan of gaat de N-VA het spelletje bij het machtigste instituut van dit land gewoon meespelen?

Ik vraag al enkele jaren aan de N-VA om een schriftelijk standpunt te formuleren doch om één of andere reden lijkt het of men bij de N-VA doofstom is als het over de NBB gaat.

Op 6 januari zond ik daarom deze herinnering aan een N-VA kopstuk:

Beste ....,

Cruciaal blijft voor mij uiteraard het Nationale Bank dossier. Vooraleer de kiesstrijd in volle hevigheid losbarst, had ik graag het officiële standpunt van de partij over dit schandaaldossier gekend. Is de N-VA bereid om een eind te maken aan de onwaarschijnlijke discriminatie van de privé aandeelhouders van de NBB?

In bijlage een copij van een brief die ik al aan verschillende ministers heb bezorgd. In feite is mijn vraag de volgende: Is de N-VA bereid om het eerste dividend voor de aandeelhouders van de NBB aan te passen aan de evolutie van de koopkracht? Dat eerste dividend van 60 frank uit 1850 bedraagt vandaag nog steeds 60 frank terwijl het inkomen van de gouverneur steeg van 18.500 frank per jaar tot bijna 30 miljoen frank dit jaar. Omgerekend bleef een frank uit 1850 voor de aandeelhouders van de NBB een frank terwijl het inkomen van de gouverneur steeg met een factor 1600. Is de N-VA bereid om te ijveren voor het aanpassen van dit eerste dividend zodat de koers van het aandeel naar een meer aanvaardbaar peil van minimum 12.000 euro kan stijgen? Dit kost de Belgische Staat geen cent, het brengt de Staat zelfs geld op.

Graag ontving ik op deze vraag zo snel mogelijk een duidelijk antwoord.

Zoals je weet, ben ik steeds bereid om een en ander te komen toelichten.

Met vriendelijke groeten,

Erik Geenen.

Het is uitermate belangrijk dat zoveel mogelijk mensen deze vragen stellen aan zoveel mogelijk politici zodat we tegen 25 mei een duidelijk stemadvies kunnen geven.

woensdag 8 januari 2014

Vrijdag 7 februari Sint Niklaas!

Gelet op de reacties, die binnenkwamen na mijn oproep gisteren, zal de vergadering plaatsvinden op vrijdag 7 februari om 20 uur in de onmiddellijke omgeving van de Grote Markt te Sint Niklaas.

De bedoeling is om te beginnen met de planning voor de algemene vergadering van de Nationale Bank op maandag 26 mei.

Mensen die willen deelnemen aan deze vergadering mogen een mailtje sturen naar erikgeenen@hotmail.com .

Waar blijft trouwens de agenda voor de jaarlijkse road show van de onafhankelijke directeurs van de NBB?

dinsdag 7 januari 2014

Vergadering!

Zoals vorig jaar aangekondigd, organiseer ik een vergadering om acties voor te bereiden met het oog op een geslaagde algemene vergadering op maandag 26 mei.

Er is van alles te doen: de road show van de onafhankelijke directeurs die midden februari van start gaat, het VFB congres, algemene vergaderingen allerhande en bovenal de algemene vergadering van de Nationale Bank op maandag 26 mei, de dag na de verkiezingen.

Indien de politieke partijen, die ons land geruïneerd hebben, het gelag betalen voor hun wanbeleid gaan we dit uitgebreid kunnen vieren tijdens en na de algemene vergadering van het instituut dat dit wanbeleid een halt had moeten toeroepen.
De onafhankelijke directeurs van de NBB zijn echter slippendragers van die politici geworden waardoor ze al enkele decennia het spelletje gewoon meespelen in plaats van hun plicht te vervullen.

Ik stel voor om tijdens de week van maandag 3 tot vrijdag 7 februari ergens ten lande samen te komen. Voor de locatie gaat mijn voorkeur uit naar Sint-Niklaas omwille van de vlotte bereikbaarheid met auto of trein en de ruime, betaalbare parkeergelegenheid onder de Grote Markt.

Mensen, die aan deze vergadering willen deelnemen, kunnen hun voorkeur doormailen aan erikgeenen@hotmail.com  , de datum die het meest gevraagd wordt, zal dan vastgelegd worden.

Groene petten!

Regelmatig krijg ik de vraag hoe mensen aan zo'n groene pet kunnen geraken.

Tot op heden heb ik er meer dan tweeduizend uitgedeeld doch die kosten mij meer dan vier euro per stuk en meer dan eens heb ik moeten vaststellen dat mensen, die zo'n pet gratis en voor niks gekregen hadden, achteraf de moed niet konden opbrengen om ze te dragen als het nodig was.
Daarom heb ik het geweer van schouder veranderd en worden de groene petten nu aangeboden voor vijf euro per stuk.

Binnenkort beginnen de onafhankelijke directeurs van de NBB opnieuw aan hun ronde van België voor de voorstelling van het jaarverslag en bij ieder van die gelegenheden zal ik een aantal gloednieuwe groene petten bij me hebben voor de mensen die geïnteresseerd zijn om zich zo'n pet aan te schaffen.

Uiteraard zal ik eveneens op alle algemene vergaderingen die ik bijwoon en zeker op die van de Nationale Bank voorzien zijn van de onmisbare groene petten die uitgegroeid zijn tot het symbool van onze strijd.

Actie Jaak Van Der Gucht

Het is belangrijk dat dit tweede front geopend wordt en de redenering die er achter steekt is volledig correct.

Zoals eerder gezegd, betreur ik het ten zeerste dat we hierover niet eerst overlegd hebben. Vanaf het moment dat ik via de pers op de hoogte kwam van dit initiatief heb ik onmiddellijk bijzonder enthousiast gereageerd. Toen ik de voorwaarden, om deel te nemen aan de actie onder ogen kreeg, heb ik onmiddellijk discreet mijn bezwaren bekendgemaakt en nadien, toen het echt niet meer anders kon, heb ik deze bezwaren klaar en duidelijk op het NBB forum geformuleerd.

Persoonlijk heb ik mijn beslissing reeds jaren geleden gemaakt: ik zal deze strijd niet opgeven vooraleer er een aanvaardbare oplossing komt voor de beroofde privé aandeelhouders van de NBB doch ik ga niet meer, zoals in het verleden, zwijgen als er zaken gebeuren waarmee ik niet volledig akkoord ben.

Ondertussen blijf ik rustig verder werken aan het mobiliseren en sensibiliseren van alle stakeholders in dit dossier: alle burgers van dit land, die het slachtoffer werden van het plunderen van de reserves van de NBB en het feit dat de onafhankelijke directeurs van de NBB slippendragers werden van de Belgische politici; het personeel van de NBB, wiens pensioenreserves gestolen werden, die strategisch onmisbare zetels gesloten zien worden en die hun drukkerij verliezen; en tot slot de privé aandeelhouders van de Bank die op een nietsontziende manier zonder enige compensatie uit hun rechten gezet en vervolgens onteigend werden.

Als de volgende fase van de crisis inzet, zal ik alles op alles zetten om de volkswoede richting de onafhankelijke directeurs van de NBB te kanaliseren aangezien deze mensen, omwille van hun plichtsverzuim, een enorme verantwoordelijkheid torsen voor de crisis die zich momenteel verder aan het ontwikkelen is.

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!!

Tot de overwinning, voor altijd!!!

maandag 6 januari 2014

Een eenvoudig verhaal

Nationale Bank (2.990 euro) kwam eind vorige week opnieuw in het nieuws nadat Jaak Van Der Gucht de Bank dagvaardde omdat zij flagrant in de fout gaat met het boeken van de (fictieve) meerwaarde op het goud.

De intrinsieke waarde, zonder rekening te houden met de waarde van het goud, van een NBB aandeel bedraagt vandaag ongeveer 17.000 euro per aandeel of bijna 500% meer dan de huidige beurskoers. De reden voor die enorme afwijking ligt in de orgie van willekeur en machtsmisbruik waarvan de privé aandeelhouders al vele jaren het slachtoffer zijn.

Ik heb het al dikwijls herhaald: de gouverneur van de NBB verdiende in 1851 welgeteld 18.500 frank per jaar en dat was in die tijd een topwedde; vorig jaar verdiende de huidige gouverneur een kleine 30 miljoen frank of 1620 keer meer dan zijn voorganger in 1851.

De aandeelhouders van de NBB kregen in 1851 een eerste dividend van 60 frank per aandeel en dat eerste dividend bedroeg in 2012 nog steeds 60 frank. 
Mocht men dat dividend op dezelfde wijze behandeld hebben als de wedde van de gouverneur dan zou dat dividend vorig jaar bijna 2.500 euro moeten bedragen hebben of bijna zoveel als de huidige koers van het aandeel.
Houdt men rekening met de splitsing van het aandeel in drie in 1926 dan komt men nog aan een eerste dividend van meer dan 800 euro per aandeel bijna zesmaal het totale dividend dat vorig jaar uitgekeerd werd.

Het NBB schandaal telt ontelbare facetten doch dit eenvoudige voorbeeld toont overvloedig aan hoe stiefmoederlijk de privé aandeelhouders van de NBB behandeld werden.
De strijd gaat verder en we zullen doorgaan tot de finish. Wanneer we hier het gelijk aan onze kant krijgen, hangt af van het moment dat de aandeelhouders uit hun winterslaap ontwaken.

vrijdag 3 januari 2014

Kan het nog mooier?

Zondag 25 mei 2014: de moeder aller verkiezingen!

Maandag 26 mei 2014: algemene vergadering van de onafhankelijke Nationale Bank van België!

Kan het nog mooier???????

Zouden onafhankelijk gouverneur Coene en de andere onafhankelijke directeurs hiermee rekening gehouden hebben bij de jongste onteigening zonder compensatie van de privé aandeelhouders van de NBB?

Kom op maandag 26 mei 2014 de verkiezingsuitslag vieren tijdens en na de algemene vergadering van de Nationale Bank van België!

donderdag 2 januari 2014

2014 here we come!

Voor de privé aandeelhouders van de NBB was 2013 het jaar waarin definitief bleek dat zij niks te verwachten hebben van politiek benoemde rechters en andere instellingen.
Na heel lang zoeken vond het Hof van Cassatie een achterpoortje waardoor men kon ontsnappen aan de verplichting om het NBB dossier voor te leggen aan Europa. Het feit dat zelfs de specialisten van Deminor die verwerpelijke uitweg niet opgemerkt hadden, maakt duidelijk dat men echt wel heel diep had moeten begraven om het onrecht bij de NBB in Belgenland te kunnen houden.

Deminor werd op een beschamende manier in de steek gelaten door de privé aandeelhouders van de NBB die dachten dat Deminor het wel voor hen zou oplossen zonder dat ze zouden moeten betalen. Sinds 2004 heb ik gewaarschuwd voor het risico dat dit inhield. Ontelbare malen heb ik gesproken en geschreven over de gierigheid die de wijsheid bedroog.

We zullen het dus zelf moeten doen en in september kregen we een geschenk uit de hemel toen ik van Kanaal Z de gelegenheid kreeg om tijdens Z-talk Goossens eindelijk eens een aantal belangrijke punten heel duidelijk te schetsen.
Uit het feit dat het zoveel jaren geduurd heeft vooraleer ik die mogelijkheid kreeg, blijkt nog maar eens hoe machtig onze onafhankelijke tegenstrevers zijn.

De rol die ik speelde voor, tijdens en na het uiteenvallen van Fortis was zonder meer uitzonderlijk doch op geen enkel moment heb ik van de Belgische media de gelegenheid gekregen om een woordje uitleg te placeren. Bij ieder debat waren het de mensen die het boeltje om zeep geholpen hadden die de gelegenheid kregen om de massa te misleiden en om de aandacht van hun cruciale fouten af te leiden.

De uitzending leidde tot een stortvloed van positieve reacties en een zeer betrouwbare bron bij Kanaal Z meldde mij dat mijn interview het meest bekeken interview uit de geschiedenis van Z-talk is en dat ook het aantal reacties alle vorige records verpulverde. Dit creëert uiteraard enkele kansen die we best niet onbenut laten.

Daarom roep ik alle NBB aandeelhouders op om een beetje actiever te worden. Kom binnenkort eens naar een extra voorstelling van het jaarverslag van de NBB, schrijf je eens in voor een algemene vergadering van KBC, Belgacom, Dexia, CERA of weet ik veel. Laat je NBB aandelen of een deel ervan op naam zetten. Kom massaal naar de VFB evenementen.......

En vooral: VERGEET GEEN GROENE PET OP TE ZETTEN! Zonder die groene pet heeft het echt relatief weinig zin. Indien je je het echt niet kunt veroorloven, om met een groene pet op een meeting te verschijnen, zorg dan voor een uitdrukkelijke groene toets in je kledij.

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!!