vrijdag 28 februari 2014

Evolutie maandwedde bediende tussen 1866 en heden.

In 1866 verdiende een bediende bij de ASLK gemiddeld 100 frank per maand.

De best betaalde bediende, de Controleur, verdiende 250 frank per maand.

De hoofdkassier incasseerde 208,33 frank per maand doch deze gelukzak moest wel een borg storten van 6.000 frank of bijna 29 maandlonen om te vermijden dat hij er met zijn kas vandoor zou gaan. (Gedenkboek ASLK 1865-1965 pagina 123).

De evolutie van de minimum maandwedde voor een bediende van 21 jaar in de nijverheid evolueerde sedert 1947 als volgt: 1947: BEF 2.400 1950: BEF 2.400 1960: BEF 4.325 1970: BEF 8.000 1980: BEF 22.719

De minimumwedde van een kantoorbediende van 21 jaar in een bank bedroeg in 1980 welgeteld 50% meer dan een bediende in de nijverheid of 32.190 frank per maand.

In de veronderstelling dat een gewone bankbediende vandaag ongeveer 100.000 frank per maand zou verdienen, betekent dit dat hij ongeveer 100.000% meer verdient dan zijn voorganger bij de ASLK in 1865.
Hierbij houden we uiteraard geen rekening met vakantiegeld, dertiende maand en andere voordelen waar men in 1865 nog nooit van gehoord had.

Het eerste dividend van de privé aandeelhouders van de NBB steeg tijdens de periode 1850 - heden met welgeteld nul procent.

Evolutie lonen in papiersector 1890-heden

1890: DAGloon voor een arbeider in de papierfabriek L.Biermans te Turnhout lag tussen 1 en 1,5 frank per dag! (Turnhout, groei van een stad pagina 304)

1947 loon papierverwerking: 16,34 frank per uur;

1960 loon papierverwerking: 40,07 frank per uur;

1970 loon papierverwerking: 75,32 frank per uur;

1979 loon papierverwerking: 216,05 frank per uur;

Vandaag bedraagt het loon in de papierverwerkende industrie gemiddeld 484 frank per uur. (Turnhout, groei van een stad pagina 283)
Zodoende kunnen we besluiten dat het uurloon in de papierindustrie tussen 1890 en vandaag steeg met zo'n 484.000% van 0,1 tot 484 frank per uur.
Het eerste dividend voor de aandeelhouders van de NBB bleef tussen 1890 en vandaag ongewijzigd op 60 frank per aandeel.

Staking 1936, minimumlonen en dividend.

In de toekomst zal ik de aandacht blijven trekken op de evolutie van de koopkracht der Belgen in vergelijking met het dividend van de NBB .

Op pagina 319 van het boek "Turnhout, groei van een stad" (Uitgegeven in 1983 door de culturele raad van Turnhout) vond ik volgende zaken terug:

Na de verkiezingen van 24 mei 1936 braken over gans het land stakingen uit voor vermindering van arbeidsduur, betaalde vakantie en een minimumloon van 32 frank per dag. Er waren in gans het land ongeveer 500.000 stakers en de staking werd op 24 juni 1936 met een overwinning bekroond. Na een harde staking hadden de stakers het volgende bekomen:

1. minimum loon van 32 frank per dag en een loonsverhoging van 5 tot 15 %, naargelang de beroepscategorieën;
2. de veertiguren werkweek in de ongezonde bedrijfstakken, vooral in de mijnen, met behoud van de lonen op de achtenveertig uren;
3. de vakbonden worden erkend;
4. een week betaald verlof.

Zoals geweten bedroeg het eerste dividend voor de aandeelhouders van de NBB in 1936 zestig frank per aandeel, het totale dividend over crisisjaar 1936 bedroeg 98,94 frank. (Jaarverslag 1936 pagina 49)
Om de impact van de crisis op het dividend te illustreren: over het boekjaar 1928 werd een dividend van 134,60 frank betaald of 36% meer dan acht jaar later in 1936.

Jaarverslag Nationale Bank boekjaar 1937

Op pagina 10 van het jaarverslag boekjaar 1937 vond ik volgende passage terug:

"De bestaansduur van de Bank werd verlengd van 31 December 1952 tot 31 December 1961. Deze maatregel, genomen op initiatief van den Staat, verschuift aldus met negen jaren den vervaldag van dezes schuld aan de Bank."

We gaan mettertijd toch eens een overzicht moeten maken van alle mogelijke afspraken die de Staat in de loop ter tijden niet nagekomen is.

Zoals ik vanaf het begin van onze strijd altijd gezegd heb: de Staat heeft altijd meer gekregen dan waar hij recht op had en de Staat kwam om de haverklap zijn verplichtingen ten overstaan van de NBB, destijds nog 100% privé, niet na.

Het is zonder meer duidelijk dat de echte dieven de privé aandeelhouders zijn gaan afschilderen als hebzuchtige goudrovers om hun eigen misdaden te camoufleren.

Donderdag 3 april Sint Niklaas

Ter voorbereiding van de algemene vergadering van de Nationale Bank dd. maandag 26 mei 2014 steken we opnieuw de koppen bij mekaar te Sint Niklaas.

Wanneer: donderdag 3 april om 20 uur

Waar: De Graanmaat, Grote Markt 24 te Sint Niklaas.

Mensen, die willen deelnemen, worden verzocht om zich te melden via erikgeenen@hotmail.com

woensdag 26 februari 2014

Goed in het achterhoofd prenten!!!!

Om hun kortetermijnproblemen te verzachten, roofden de Belgische politici de jongste vijftien jaar meer dan elf miljard euro uit de reserves van de Nationale Bank!!!!!

Dit had nooit mogen gebeuren doch dankzij de onafhankelijke directeurs van de NBB kon de roof toch plaatsvinden en dan komen we aan de kern van het probleem:

Volgens de geldende wetten en de statuten had die elf miljard als volgt verdeeld moeten worden:

+/-80% of 8,8 miljard euro voor de Staat (44.000 euro per aandeel in handen van de Staat);
+/-20% of 2,2 miljard euro voor de privé aandeelhouders (11.000 euro per aandeel in handen van de privé aandeelhouders).

Dankzij het creëren van wetten op maat en de actieve corruptie van de onafhankelijke directeurs van de NBB ging het echter allemaal naar de Staat en werden de privé aandeelhouders, zonder enige compensatie, op een verwerpelijke manier onteigend.

Deze cijfers geven U een beetje een beeld over de grootte van de bedragen waarover we in het Nationale Bank-schandaal spreken.
Na de plundering van de reserves bedraagt de waarde van het aandeel, zonder rekening te houden met het goud van de NBB, vandaag ongeveer 17.000 euro.

De reden waarom de koers slechts 3.200 euro noteert, is dat de beleggers geloven dat de orgie van willekeur en machtsmisbruik bij de NBB eeuwig gaat blijven duren. Deze mensen vergissen zich echter want nog nooit in de geschiedenis heeft een orgie eeuwig geduurd.

Vincit Veritas!

Dividend versus wedde gouverneur!

Mocht men het eerste dividend aanpassen aan de evolutie van de wedde van de gouverneur zou het dit jaar ongeveer 817 euro per aandeel moeten bedragen.
In deze berekening werd rekening gehouden met de splitsing van het aandeel in drie in 1927.

Mijn eis, om het eerste dividend op te trekken tot minimaal 600 euro per aandeel is dan ook zeker gerechtvaardigd. Het feit dat dit dividend echter geen 817 of 600 euro per aandeel bedraagt doch nog steeds op hetzelfde niveau van 1850 zit (1,5 euro per aandeel), toont aan dat de onafhankelijke directeurs zichzelf een beetje beter behandelen dan hun aandeelhouders.

Dat dit dividend nog steeds 1,5 euro per aandeel bedraagt, kan historisch verklaard worden.
Op het moment dat de Nationale Bank in 1850 opgericht werd, was inflatie pure monetaire ketterij.

Voor de NBB waren de regels van het spel duidelijk: de waarde van de frank moest verzekerd worden, inflatie was totaal uit den boze en dit zou zo blijven tot de het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog.

Toen werden de regels van het spel veranderd door onze politici doch waar alles, maar dan ook alles, zou aangepast worden aan de nieuwe spelregels bleef het oude regime van kracht voor het eerste dividend van de NBB.

Hoog tijd dat daar iets aan gedaan wordt!

Wedde directeurs NBB ter discussie!

Blijkbaar heeft de regering aan de onafhankelijke directeurs van de NBB gevraagd om hun salarissen te herzien.
We kunnen deze materie op verschillende manieren bekijken.

1. Gelet op het feit dat de onafhankelijke directeurs van de NBB enkel begaan zijn met het algemeen belang zou een salaris van 150.000 euro per jaar ruimschoots moeten volstaan.

2. Gelet op de onvergeeflijke fouten die de onafhankelijke directeurs van de NBB gemaakt hebben gedurende de jongste decennia zou 50.000 euro per jaar misschien gepaster zijn.

3. Gelet op het feit dat het eerste dividend voor de aandeelhouders van de NBB door de onafhankelijke directeurs van de NBB nog steeds op 1,5 euro per aandeel gehandhaafd wordt, hetzelfde niveau als in 1850, zou het hen sieren indien ze hun wedde ook zouden herleiden tot het peil van 1850, namelijk 458,60 euro per jaar voor de gouverneur. Het eerste dividend voor de aandeelhouders blokkeren op het niveau van 1850 (1,5 euro) en ondertussen de wedde van de gouverneur verhogen van 458,6 naar +/-750.000 euro lijkt niet erg rechtvaardig.

Het belangrijkste dividend voor de aandeelhouders +0% en de wedde van de gouverneur +163.441%, hier wordt duidelijk met twee maten en twee gewichten gemeten!

donderdag 20 februari 2014

http://www.activismenbb.be./page10.phpDit lijkt mij op het eerste zicht een prachtig werkstuk.

http://www.activismenbb.be./page10.php

Spijtig genoeg heb ik nog maar enkele minuten tijd gehad om één en ander te bekijken.

Cruciaal lijkt mij om te vermelden dat, op het moment dat de NBB werd opgericht in 1850, inflatie pure monetaire ketterij was terwijl men na de Eerste Wereldoorlog, nadat men de laatste onafhankelijke gouverneur van de NBB geliquideerd had, inflatie ging misbruiken om politieke problemen op te lossen.

Het NBB drama is een lang verhaal dat onwaarschijnlijk complex gemaakt werd door gevaarlijke politici. Het is tevens een emotioneel verhaal: de NBB is van alle Belgen en de privé aandeelhouders willen hun landgenoten bestelen, zo luidt de propaganda van onze machtige tegenstrevers.

Breng het verhaal in geuren en kleuren en met alle mogelijke details doch zorg voor een rode draad die door het kleinste kind gevolgd kan worden:

Het eerste dividend van 60 frank uit 1850 is het belangrijkste dividend voor de aandeelhouders;
het eerste dividend werd bepaald op een moment dat inflatie taboe was;
het tweede dividend is een toetje;
het eerste dividend van 60 frank uit 1850 is sedertdien nog met geen cent gestegen.


zondag 9 februari 2014

Rechtstaat?

Daar, waar wetten worden gecreëerd en misbruikt om er voor te zorgen dat de plunderaars van de reserves van de centrale bank buiten schot blijven, houdt de Rechtstaat op te bestaan en ruimt rechtszekerheid plaats voor de willekeur en het machtsmisbruik in een bananenrepubliek!
Ziedaar het eindverdict in het NBB drama!

Verslag vergadering Sint Niklaas 7 februari 2014.

Op de vergadering vrijdag werd ruimschoots aandacht geschonken aan de komende verkiezingen en het belang om zoveel mogelijk politici aan te schrijven of te mailen. De klemtoon dient gelegd te worden op de N-VA omdat deze partij wellicht de grootste politiek partij van dit land zal worden en daardoor een belangrijke vinger in de pap zal krijgen bij de Nationale Bank.
De N-VA heeft voorlopig haar handen nog niet vuil gemaakt in dit dossier en heeft er dus alle belang bij dat er een fatsoenlijke oplossing uitgewerkt wordt voor ze op het NBB schip stappen.
Daarom is het van cruciaal belang dat we zoveel mogelijk schriftelijke engagementen van N-VA politici verzamelen voor de verkiezingen van zondag 25 mei.

De bedoeling van de vergadering was om zoveel mogelijk mensen te mobiliseren voor de komende voordrachten van de onafhankelijke directeurs van de NBB.

Verder heb ik klaar en duidelijk volgende standpunten verdedigd:

in dit dossier strijden we tegen het machtsmisbruik en de willekeur bij de machtigste organisatie van het land; we moeten als uit een mond spreken en dezelfde richting volgen; het moet gedaan zijn met het verkondigen van allerlei verschillende verhalen en het discussiëren over "straatjes zonder eind" onderwerpen; het verhaal loopt over meer dan 160 jaar en als we het niet eenvoudig houden, krijgt Jan Modaal er een punthoofd van; alle NBB aandeelhouders dienen zich te concentreren op het verhaal van het eerste dividend van 60 frank, dat sedert 1850 ongewijzigd bleef, en de evolutie van de koopkracht; in het NBB drama hebben politici en hun marionetten bij de NBB alle statuten, alle regels van deugdelijk bestuur en alle mogelijke wetten met voeten getreden; wetten werden gecreëerd en aangepast met als enig doel het onteigenen zonder enige compensatie van de privé aandeelhouders van de NBB; dit is onrechtvaardig, onwettig en in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens; om hun eigen kortetermijnproblemen op te lossen hebben de Belgische politici gedurende de jongste vijftien jaar de reserves van de NBB geplunderd ten belope van meer dan 50.000 euro per aandeel in handen van de Belgische Staat of meer dan tien miljard euro; dit laatste is een misdaad tegen het Belgische volk in het algemeen en de privé aandeelhouders van de NBB in het bijzonder.

Ik stel voor om op donderdag 3 of vrijdag 4 april op dezelfde plaats opnieuw te vergaderen met het oog op het voorbereiden van de Algemene Vergadering van de Nationale Bank op maandag 26 mei 2014.
Mensen, die deze vergadering willen bijwonen, mogen hun voorkeur bekendmaken via mail: erikgeenen@hotmail.com

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!!

zaterdag 8 februari 2014

Goud of de beloftebonnen van onze politici?

Samen met Jan Van Cutsem van edelmetaalhandelaar The House geef ik op dinsdag 11 maart een voordracht voor het VFB Trefpunt Antwerpen.

Het onderwerp luidt: "Goud of de beloftebonnen van politici".

Dinsdag 11 maart Karel de Grote Hogeschool Antwerpen ingang Nationalestraat nr 5. Aula 312 3de verdiep Aanvang 19.30 uur.

Inschrijven via: elianthe.a@gmail.com


maandag 3 februari 2014

Vergadering vrijdag 7 februari te Sint Niklaas

Onze vergadering gaat door in:

De Graanmaat   Grote Markt 24   Sint Niklaas

De vergadering start om 20 uur, ik zal omstreeks 19 uur ter plekke zijn.
zaterdag 1 februari 2014

ACW story!

De traditionele partijen hebben van ons wetboek een doolhof gemaakt waardoor multinationals en rijke sjoemelaars altijd een uitweg vinden.

De ambtenaren lopen verloren in het doolhof. De verschrikkelijk dure advocaten, die meestal meegeschreven hebben aan die wetten, kennen het spel van binnen en van buiten en lokken de brave ambtenaren op hun één been in de vele valkuilen die ze zelf gegraven hebben.

Tijdens mijn eerste procedure tegen het overnamebod van Suez op Electrabel stond ik op het Hof van Beroep tegen dertien topadvocaten van Suez en Electrabel, dertien advocaten die tussen de 600 en 1.000 euro per uur kosten en sommigen onder hen hadden de overnamewetgeving geschreven die het pad effende voor Suez om Electrabel binnen te pakken.

De invoering van de rechtsplegingsvergoeding en BTW op erelonen voor advocaten: voor bedrijven en rijkaards een lachertje, die kunnen die kosten makkelijk betalen en/of aftrekken van de belastingen, voor de gewone burger simpelweg moordende kosten.

Over hoe onze politici in het NBB dossier wetten op maat creëerden en politiek benoemde rechters absurde rechtsplegingsvergoedingen lieten opleggen aan Deminor en de cliënten van meester Modrikamen zullen we het later hebben in het boek dat we over deze misselijkmakende affaire zullen schrijven.Antwoord N-VA kopstuk

Enkele uren voor de aanvang van het N-VA congres te Antwerpen ontving ik volgend antwoord van het door mij aangeschreven NV-A kopstuk:

"Beste Erik,

Zoals al meermaals bevestigd onderschrijf ik je visie dat de privé-aandeelhouders van de NBB systematisch gediscrimineerd worden.

Het ligt dus voor de hand dat we ons verder zullen inspannen om deze discriminatie weg te werken.

Groeten,"


Dit is een mooi begin doch nog niet concreet genoeg.

De kans is groot dat de N-VA de volgende verkiezingen met een denderende score gaat winnen.
Daarom is het belangrijk dat iedere NBB aandeelhouders zoveel mogelijk N-VA mandatarissen aanschrijft of aanspreekt over het NBB dossier.

Ik herhaal dat het cruciaal is om zoveel mogelijk engagementen duidelijk op papier te hebben VOOR de dag van de verkiezingen!!!!!

LAAT DEZE UNIEKE KANS NIET ONBENUT PASSEREN!!!!!!!!!!!