vrijdag 13 juni 2014

Delhaize: vaandelvlucht met voorkennis!

22 mei 2014 algemene vergadering Delhaize
11 juni 2014 zwaar herstructureringsplan met 2500 ontslagen bij Delhaize

Het is uiteraard geen toeval dat deze zware herstructurering bekendgemaakt wordt vlak na de algemene vergadering van aandeelhouders.  Men heeft blijkbaar willen vermijden dat mensen zoals ik vervelende vragen zouden stellen zoals vorig jaar toen ik, nadat CEO Pierre-Olivier Beckers bekendgemaakt had dat hij op jeugdige leeftijd ontslag nam om Voorzitter te worden van het BOIC, volgende vragen stelde:
1. Waarom dit onverwachte vertrek?
2. Hoeveel gaat Delhaize spenderen aan het afscheidscadeau van onze CEO die vrijwillig ontslag neemt?
3. Hoeveel ontvangen gewone werknemers van Delhaize als ze vrijwillig de onderneming verlaten?

Bij dit alles niet uit het oog verliezen dat Pierre-Olivier Beckers niet slecht betaald werd voor zijn diensten aan het bedrijf.  Hij verdiende meer dan drie miljoen euro per jaar en kreeg daarbovenop ook nog heel wat opties en andere voordelen.

Op de algemene vergadering in 2013 konden ze o een of andere reden geen antwoord geven op mijn eenvoudige vragen doch ondertussen werden werden ze beantwoord:
1. De CEO vertrok omdat hij goed wist wat er op komst was en hij geen zin had om aan het roer te staan op het moment dat men dit sociale bloedbad ging aankondigen;
2. CEO Pierre-Olivier Beckers ontving 7,6 miljoen euro als gouden handdruk;
3. Een gewone werknemer ontvangt nul euro als hij vrijwillig andere horizonten opzoekt.

Dit betekent dat CEO Pierre-Olivier Beckers vaandelvlucht pleegde op het moment van de waarheid en nog een keertje zeer diep in de kas graaide voor hij zich met zijn hobby ging bezighouden.  Deze diefstal kreeg een legitiem karakter omdat zijn vrienden in de raad van bestuur deze roof voor hem pleegden.

Op deze manier betalen de aandeelhouders van Delhaize het gelag voor dit staaltje van decadente hebzucht en worden de werknemers, die nu met ontslag bedreigd worden, in hun gezicht uitgelachen.  Dergelijke hebzucht ligt aan de basis van de huidige financiële crisis en het wordt de hoogste tijd dat de maatschappij zegt dat zulke georganiseerde diefstallen niet meer door de beugel kunnen.  De werknemers van Delhaize kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

donderdag 12 juni 2014

Algemene Vergadering ARCO: een absolute must!!!!!

De algemene vergadering van een vennootschap is het instrument bij uitstek om de bestuurders van die vennootschap te controleren doch de interesse van de aandeelhouders om dergelijke belangrijke vergaderingen bij te wonen zit dicht bij het nulpunt. Bovendien zijn de meeste aandeelhouders, die de vergadering wel bijwonen, enkel geïnteresseerd in de receptie achteraf zodat de mensen, die wel degelijk vragen willen stellen aan de raad van bestuur, vrijwel onmiddellijk geconfronteerd worden met de hete adem van hun dorstige en hongerige kuddegenoten.  Met die mentaliteit is het uiteraard geen wonder dat heel wat raden van bestuur na verloop van tijd beginnen te geloven dat ze onfeilbaar zijn en zodoende geen rekening moeten houden met de mensen die hun hun spaarcenten toevertrouwd hebben.  ARCO is hiervan het meest extreme voorbeeld!

Vorig jaar waren er ongeveer 120 vennoten aanwezig op de algemene vergadering of 0,015% van het totale aantal vennoten.  Van die 120 aanwezige vennoten waren er wellicht een honderdtal persoonlijke vrienden en kennissen van Francine Swiggers zodat zij zonder enige moeite verkozen werd tot vereffenaar en in die hoedanigheid nu haar eigen fouten moet gaan onderzoeken.  Alle vennoten klagen steen en been, ze willen allemaal hun geld terug doch ze zijn absoluut niet geïnteresseerd in wat er gebeurd is en hoe het is kunnen gebeuren.

Vandaag worden de ARCO vennoten koest gehouden met een zoete wortel die, tegen dat hij gegeten kan worden, niet zal blijken te bestaan.  Een zoete wortel die in feite een valse belofte is om de 800.000 ARCO vennoten koest te houden.  Het ergste van de zaak is dat die tactiek van bedrog en misleiding werkt.  Blijkbaar geloven de beroofde ARCO dat ze toch hun centen zullen terugkrijgen als ze zich maar koest houden.

En wat als de ARCO vennoten door een of ander mirakel binnen een jaar of tien toch hun centen zouden terugkrijgen?  Dan stellen zich twee bijkomende problemen:
1. Wat gaat dat geld op dat moment nog waard zijn?
2. Hoe netjes is het om dat geld te gaan stelen bij mensen die totaal niks met de zaak te maken hebben?

Want dat is natuurlijk hetgeen er gebeurt als die staatsgarantie doorgaat:
1. Het geld van de ARCO vennoten werd vergokt door onbekwame bestuurders en politici!
2. Om die ARCO vennoten hun vergokte centen terug te geven, moet iedere Belg tussen 1 uur en 110 jaar oud ongeveer 218 euro onbestaand geld op tafel leggen.  De overheidsschuld stijgt momenteel met 400 euro per seconde: als de ARCO vennoten hun geld zouden terugkrijgen, moet de Staat daarvoor dus gaan lenen en zal er in een klap opnieuw 2,4 miljard euro bij de staatsschuld geteld mogen worden.  Hier zitten we dus met een belangrijk ethisch probleem: als er bij jou ingebroken wordt, heb jij dan het recht om bij je buren in te breken om jou verlies te compenseren?

Nogmaals: de vorige alinea is in feite overbodig omdat de kans, dat Europa deze regeling voor de ARCO aandeelhouders gaat goedkeuren, nihil is.  Die tekst is enkel bedoeld om de aandeelhouders, die hopen dat het die kant op zal gaan, duidelijk te maken dat men onschuldige burgers zal moeten beroven om hun verliezen te compenseren.  We leven in een tijd waar hebzucht een normale deugd geworden is waardoor het bestelen van anderen, om er zelf beter van te worden, niet meer als een schande ervaren wordt.  Doch iedereen zou moeten begrijpen dat zulke mentaliteit onherroepelijk tot de ondergang van onze samenleving leidt.  Als je hebzucht aanvaardt als een normaal iets, als het je niks meer kan schelen dat anderen kopje ondergaan zolang je er zelf maar beter van wordt........ dan haal je het cement tussen de bouwstenen van de samenleving vandaan.  Met die mentaliteit graaf je op termijn je eigen graf en dat van je nakomelingen!

Bij ARCO zijn ze er trouwens vrij gerust in: voor de algemene vergadering van de 800.000 vennoten voorzien zij een zaal waarin maximaal een tweehonderdtal mensen binnen kunnen.  Dit betekent dat men bij ARCO gelooft dat de hierboven beschreven hebzucht er voor zal zorgen dat de vennoten opnieuw rustig thuis blijven zodat, zij die het op hun geweten hebben, rustig verder kunnen gaan met het toedekken van hun fouten en het vastschroeven van het deksel op de doofpot.

Die fouten hebben, zoals de balansen het aantonen, de ARCO aandeelhouders 2,57 miljard euro gekost en die vennoten hebben het recht om te weten wat er gebeurd is.  DAT RECHT HEB JE MAAR JE MOET HET WEL AFDWINGEN!  De mensen, die de fouten gemaakt hebben, gaan zich immers niet zelf aan het kruis nagelen.  Eén van de meest natuurlijke reflexen van de mens is die van de schuld op een ander steken.  Jantje, het jongetje met het bolle tonnetje en een beetje buikpijn, heeft de koekjes niet opgegeten!  Jantje zegt dat Marieke het gedaan heeft.  Kleuters doen het, kinderen doen het en volwassenen doen het soms ook!  Daarom is die algemene vergadering voor iedere ARCO aandeelhouders een absolute must.

Iedereen heeft in zijn vriendenkring of familie mensen zitten die ARCO vennoot is!
Bent U zelf vennoot?  Maak dan tijd vrij om naar die algemene vergadering te komen en probeer andere slachtoffers te overtuigen om hetzelfde te doen!

Bent U geen ARCO vennoot doch gedegouteerd door het politieke gekonkel en de machtsspelletjes die het ARCO dossier domineren?  Probeer dan ARCO vennoten in Uw omgeving te overtuigen van het belang om hun stem te laten horen op die algemene vergadering!

Momenteel zijn de mensen, die het geld van 800.000 ARCO vennoten vergokt hebben, aangesteld om te onderzoeken wat er fout gelopen is.  Moet er dan een tekening gemaakt worden om duidelijk te maken dat de kans, dat de waarheid ooit aan het licht komt, welgeteld 0,00000% bedraagt.  Geen cero coma cero cero cero cero cinqo zoals Alberto Contador het zo mooi kon zeggen maar nul komma nul nul nul nul nul.

Enkele commentaren bij artikel toplonen NBB

Naar aanleiding over het artikel over de toplonen bij de NBB plaatste ik volgende reacties op de website van De Tijd:

Acht directeurs bij de Nationale Bank van België; zes directeurs bij de ECB; zes directeurs bij de Bundesbank en vijf bij de Nederlandsche Bank om er enkele te noemen. De Nationale Bank van België mag op het domein van belangrijkheid zodoende niet onderdoen voor de ECB, de Bundesbank en de meeste andere centrale banken. Bovendien verdienen die acht directeurs van onze Nationale Bank stuk voor stuk een pak meer dan hun collega's uit het buitenland. Dit kan enkel het gevolg zijn van het feit dat onze mensen veel bekwamer zijn en veel harder werken dan hun collega's in het buitenland.

Als je die mensen uitscheldt, speel je recht in hun kaarten omdat de overgrote meerderheid van de mensen, zeker op dat niveau, grof of vulgair gedrag afkeuren. Er zijn ongelimiteerde mogelijkheden om die politieke marionetten belachelijk te maken met hun gefantaseerde cijfers en de fouten die ze maken bij het plunderen van de reserves van de NBB, De zaak is bijzonder eenvoudig: als ze uitgescholden worden, weten ze dat het gros van het publiek hun kant kiest; als je ze in hun hemd zet, met hun eigen gesjoemel en fouten, win je de sympathie van het publiek en raak je de politieke marionetten daar waar het pijn doet.

Alle Belgen zijn het slachtoffer van het flagrante wanbeheer bij de Nationale Bank.  Het feit dat die politieke marionetten twee derde van de reserves geplunderd heeft om kunstmatig de staatsschuld te drukken, om langs die weg kunstmatig in de euro te geraken, zal België nog zuur opbreken.  In totaal versluisden de politiek benoemde marionetten gedurende de jongste twintig jaar ongeveer 12 miljard euro naar de Schatkist om hun broodheren van dienst te zijn.  12 miljard euro, dat komt overeen met 60.000 euro voor ieder aandeel dat de Staat zich in 1948 toëigende.   De privé aandeelhouders worden twee keer "gepakt" in deze zaak.  Zij werden op een walgelijke manier zonder enige compensatie uit hun rechten ontzet en nadat ze machteloos gemaakt werden, begon men aan een ongeziene onteigening zonder compensatie.  De politieke marionetten in kwestie dachten dat ze ongestraft gingen wegkomen met hun gesjoemel doch ik ga er voor zorgen dat ze op de juiste wijze herdacht worden in de geschiedenisboeken.

maandag 9 juni 2014

Waarom?

Ik heb nooit begrepen waarom de bestuurders van CERA en Ancora in 2007 illegaal 1,2 miljard gingen lenen bij KBC om bijkomend KBC aandelen te kopen rond 100 euro per aandeel.  Waarom doen zo'n verstandige mensen zoiets als reeds gans het vermogen van de destijds 450.000 CERA vennoten in KBC geïnvesteerd was?

Iedereen weet dat het niet goed ik als je al je eieren in dezelfde korf steekt.  Als je vervolgens bijkomend 1,2 miljard euro gaat lenen om nog meer van diezelfde eieren in dezelfde korf te steken, dan wordt een gewone sterveling gegarandeerd zot verklaard.  Als een bemiddelde burger zoiets doet dan laten zijn kinderen hem zonder enige twijfel colloceren.  Als dikbetaalde professionele bestuurders van een coöperatieve zo'n enorme stommiteit uithalen, kan zulk wangedrag blijkbaar wel door de beugel.

De bestuurders van CERA en Ancora zijn stuk voor stuk zeer verstandige mensen die allemaal kunnen rekenen en schrijven en dan dringt de vraag "waarom begingen die mensen zulke onvergeeflijke stommiteit" zich op.  Waarom?  Over die vraag piekerde ik mij reeds suf en eergisteren schoot mij het volgende door het hoofd:

In 1998 haalde KBC met 84,90 euro zijn hoogste koers ooit en het zou tot 2007 duren vooraleer die grens opnieuw overschreden werd.  Na de dotcom crisis en de aanslagen van 11 september daalde de koers van KBC naar een dieptepunt van 24,20 euro in 2003 terwijl de vooruitzichten destijds bijlange niet slecht waren.

Hetgeen nu volgt is een poging om een verklaring te vinden voor de onbegrijpelijke gebeurtenissen in 2007.  Ik heb geen enkel bewijs voor hetgeen nu volgt, het is volgens mij echter de enige logische verklaring voor de onbegrijpelijke blunders van de CERA en Ancora bestuurders.  Hierbij houd ik rekening met het feit dat de grootaandeelhouders van KBC een zeer kleine en hechte groep van vrienden, families en bevriende groepen is.

Stel dat een aantal grootaandeelhouders van KBC in 2003 grote pakketten KBC opgekocht hebben aan koersen tussen, laat ons zeggen 24,20 en 30 euro, misschien eveneens gefinancierd met illegale leningen die verstrekt werden door KBC zoals KBC deed met CERA en Ancora in 2007.

Vervolgens begint die koers van KBC fors te stijgen en bereikt het aandeel in 2007 de magische grens van honderd euro per aandeel.  Als er op dat ogenblik partijen zijn die gekocht hebben aan gemiddeld 30 euro in 2003  kunnen die een onbelastbare winst realiseren van ongeveer 250% netto.  Voorwaar geen slecht rendement op vier jaar tijd.  Feit is in ieder geval dat de zware aankopen van CERA en Ancora geen forse stijging van de koers veroorzaakt hebben.  De koers bleef relatief stabiel zodat er misschien van een distributiefase mag gesproken worden.  In de veronderstelling dat bevriende partijen de winst op miljoenen KBC aandelen wilden verzilveren, zonder de koers naar beneden te drukken, zou zulke redenering steek kunnen houden.

De bevriende partijen zouden vervolgens zonder problemen hun mooie winst binnenhalen terwijl het risico vanaf dat moment volledig op de schouders van de 450.000 CERA vennoten rust.

Zoals gezegd en geschreven, heb ik geen bewijzen voor deze denkpiste doch ik denk dat het hoog tijd wordt dat beter geplaatste mensen deze zaak eens onder de loep nemen.

Indien iemand anders een betere verklaring heeft, mag hij mij die altijd doorseinen.

Waarde van een Nationale Bank aandeel

Vraag 5 algemene vergadering Nationale Bank

Tijdens de algemene vergadering van vorig jaar stak onze onafhankelijke gouverneur de draak met de irrealistische schattingen van de waarde van een NBB aandeel die sommige privé aandeelhouders naar voor brachten. Op dat ogenblik noteerde de koers van de NBB ongeveer 2.700 euro.
Wat is de waarde per NBB aandeel van volgende activa:
a. De participatie van de Nationale Bank in de Bank voor Internationale Betalingen?
b. Het vastgoed van de NBB?
c. De portefeuille met de rentedragende activa die eigendom zijn van de NBB?
d. Andere activa die toebehoren aan de NBB?


Naar aanleiding van mijn vraag 5 over de waarde van de verschillende activa van de NBB die eigendom zijn van de aandeelhouders kreeg ik volgend antwoord:

De directie van de Nationale Bank ging akkoord met mijn stelling dat de waarde van de participatie die de Nationale Bank bezit in de Bank voor Internationale Betalingen ongeveer gelijk moet zijn met de huidige koers van de Nationale Bank zijnde 3.400 euro per aandeel;

De waarde van het vastgoed bedraagt ongeveer 400 miljoen euro of 1.000 euro per aandeel;

De portefeuille met de rentedragende activa, die eigendom zijn van de NBB, is momenteel ongeveer 4,3 miljard euro waard of +/-10.750 euro per aandeel.

De totale waarde van deze activa bedraagt vandaag dus ongeveer 15.000 euro per aandeel.

Aangezien de directie van de NBB dit jaar voor het eerst moest toegeven dat het goud wel degelijk eigendom is van de Nationale Bank moeten we er in de toekomst voor zorgen dat de historische vergissingen die hieromtrent in het verleden gemaakt werden rechtgezet worden.  Voorlopig houden we met het goud nog geen rekening bij de berekening van de waarde doch het gaat hier over een zeer aanzienlijk bedrag.  Tegen de huidige prijzen is de 227 ton goud die de NBB nog bezit ongeveer 6,8 miljard euro waard.  Van deze waarde komt 20% toe aan de privé aandeelhouders.  Dit vertegenwoordigt vandaag 6.800 euro per aandeel voor de privé aandeelhouders.

Vergelijk de waarde per aandeel van 15.000 euro (zonder het goud) en 21.800 euro (inclusief het goud) met de huidige beurskoers van 3.500 euro per aandeel en trek Uw eigen conclusies.

Hoe is het mogelijk dat een aandeel, dat minimum 15.000 euro per aandeel waard is, amper 3.500 euro noteert?

Het antwoord luidt: dit is het gevolg van de willekeur en het machtsmisbruik dat al enkele decennia ingeburgerd is bij de Nationale Bank.  Met Uw hulp maak ik een einde aan die wantoestanden!

zondag 8 juni 2014

Waarom Uw "D" aandelen CERA verkopen?

Dankzij de interventie van meester Modrikamen werden de aandelen van de oude CERA vennoten gesplitst in B en D aandelen.  Bij de fusie van CERA en KBC voorzagen de hoge heren van CERA dat de vennoten duizend frank per aandeel zouden krijgen en dat zij over de rest van het vermogen van CERA zouden waken.  Dankzij de interventie van Modrikamen kregen de vennoten vandaag ongeveer achtduizend frank per aandeel of ongeveer de helft van hetgeen waar ze werkelijk recht op hadden

De waarde van een oud aandeel was duizend frank;
na de splitsing werd dit als volgt:
De nominale waarde van een B aandeel werd bepaald op 6,20 euro;
De nominale waarde van de D aandeel werd bepaald op 18,59 euro.
De nominale waarde van een B en D aandeel bedraagt samen 24,79 frank of identiek hetzelfde als de duizend frank van het oude aandeel voor de splitsing.

De waarde van het B aandeel ligt vast en kan nooit wijzigen.
De waarde van het D aandeel bestaat uit twee delen:
1. 4,2 KBC Ancora aandelen;
3. een gewaarborgd dividendoverschot dat momenteel 60,80 euro per aandeel bedraagt.

Een vennoot die met 50 D aandelen uittreedt, ontvangt vandaag bijgevolg het volgende:
vijftig maal 4,2 aandelen Ancora of +/-5.460 euro;
vijftig maal 60,80 euro gewaarborgd dividend overschot of 3.040 euro.

In totaal krijgt een oude vennoot vandaag 8.500 euro uitgekeerd als hij uittreedt met zijn D aandelen.

Indien die oude vennoot vandaag overlijdt, moeten zijn erfgenamen zodoende erfenisrechten betalen op die 8.500 euro.

De totale waarde van het Gewaarborgd Dividend Overschot bedroeg op 31 december 2013 meer dan 310 miljoen euro doch dat kapitaal is volledig belegd in KBC.  Indien KBC in de volgende fase van de crisis in zware problemen komt, is het goed mogelijk dat CERA niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen.

Gelet op de huidige situatie op de financiële markten is de kans klein dat er nog iets kan verdiend worden aan die D-aandelen.

Gelet op het feit dat CERA alle eieren van de vennoten in de KBC korf heeft gelegd en zelfs de GDO reserve, die cash moet uitgekeerd worden aan de oude vennoten, in dezelfde KBC aandelen heeft belegd, is het risico op ongelukken niet te onderschatten.

Bij dit alles heel goed rekening houden met het volgende!
Eind 2012 had CERA 29.227.166 KBC aandelen in portefeuille;
In 2013 verkocht CERA 18.100.000 KBC aandelen tegen een gemiddelde koers van +/-37 euro.

Als de vooruitzichten voor KBC zo schitterend zijn: waarom verkochten de CERA bestuurders dan 18,1 miljoen KBC aandelen of maar liefst 62% van het aantal KBC aandelen die CERA in portefeuille had?  De CERA bestuurders zijn KBC insiders bij uitstek want ze hebben verschillende vertegenwoordigers  in de raad van bestuur van KBC.  Als die insiders zeker weten dat de winst van KBC gaat exploderen in de komende jaren dan zouden ze toch niet 62% van hun KBC aandelen verkopen aan koersen die 15% lager liggen dan vandaag.  Als de toekomst van KBC goed zou ogen dan zouden die CERA bestuurders met hun volle gewicht op die KBC aandelen blijven zitten.  Dit is toch de meest eenvoudige logica nietwaar?

Daarom deze gouden raad aan de oude CERA vennoten:
Doe hetgeen de CERA bestuurders deden met onze KBC aandelen!
Treed uit met Uw D aandelen en doe betere dingen met Uw geld!

UITTREDEN KAN NOG TOT 30 JUNI!!!!!!

Daarna gaat de deur opnieuw op slot!
Op 1 juli bent U te laat!

Behoud wel Uw "B" aandelen en kom samen met mij het vervolg van deze thriller volgen op de algemene vergaderingen van CERA!

Deze post werd bijgewerkt op 5 juli 2014 omdat ik, wellicht omwille van vermoeidheid, verkeerdelijk de intrinsieke waarde van de D aandelen meegerekend had in de berekening van de waarde.  De D aandelen worden omgeruild tegen de KBC Ancora aandelen en het Gewaarbord Dividend Overschot waardoor de nominale waarde uiteraard komt te vervallen.  In mijn berekening wordt de nominale waarde van 929,50 euro voor 50 D aandelen omgeruild voor +/-8.500 euro cash.

Toen ik mijn berekening maakte, noteerde KBC Ancora nog 26,61 euro.
Sedertdien is de koers van KBC Ancora met 16% gedaald en dit heeft uiteraard ook een effect op de uiteindelijke waarde van de CERA "D" aandelen.

Spijtig dat niemand deze fout opgemerkt heeft of niet de moeite gedaan heeft om mij te verwittigen indien dat wel het geval zou geweest zijn.  In ieder geval dank aan de vennoot die mij vandaag op de hoogte bracht van
mijn vergissing.

Samen onderweg naar de volgende fase van de crisis!

Donderdag verlaagde de ECB haar depositorente tot onder de nul procent.  Een mooier voorbeeld van de ernst van de situatie kan er moeilijk gegeven worden.

Waarom verlagen de centrale banken de rente tot onder het nulpunt?

Omdat er, omwille van de jacht op kunstmatige groei, de jongste decennia veel te veel schulden werden gemaakt, en men die schulden enkel onder controle krijgt door nog meer kunstmatige groei te creëren die men probeert op gang te brengen door nog veel meer schulden te maken.  Meer dan 90% van de mensen begrijpt niet wat er aan de hand is doch in feite is het niet zo moeilijk als je het op een aanschouwelijke manier voorstelt.  Ik geef twee voorbeeldjes over hoe de centrale banken sedert 2008 de crisis aangepakt hebben:

1. Door een zware storm in 2008 zijn de kelders bij de centrale banken ondergelopen en sindsdien proberen die belangrijke mensen hun kelder droog te krijgen door er bijkomend enorme hoeveelheden vers water in te pompen.  Ze begrijpen niet hoe het komt doch om één of andere reden krijgen ze die kelders niet droog.

2. In het najaar van 2008 ontploften de zieke banken en veranderden ze in een ongeziene vlammenzee.  De centrale banken proberen sinds het uitbreken van die gigantische brand het vuur te blussen met benzine.  Ook hier begrijpen de hooggeleerde mensen niet waarom ze die brand niet geblust krijgen.

Voor minder geschoolde mensen is de zaak niet zo moeilijk.  Gewone stervelingen begrijpen dat je een natte kelder niet droog krijgt door er bijkomend water in te pompen en dat je een grote brand niet geblust krijgt met benzine.  Waarom onze grote leiders zulke eenvoudige zaken niet begrijpen, ligt misschien aan het feit dat zij voor dat water in de kelders van de centrale banken gezorgd hebben en tegelijkertijd die grote brand bij de banken gesticht hebben.  Een boeiend verhaal waar ik later uitgebreid op terug zal komen.

De internationale organisaties als het IMF en de BIS zijn zich ondertussen, samen met de overheden en de centrale banken, volop voor aan het bereiden op de onvermijdelijke volgende fase van een crisis die iedere dag aan kracht wint.  Er wordt vandaag op het hoogste niveau luidop nagedacht over het verbieden van cash, het aanrekenen van een negatieve rente op spaargeld en een crisisheffing op vermogen.  Bij dat laatste worden cijfers geplaatst die gaan van tien tot dertig procent.

Bij de operatie Gutt aan het eind van de Tweede Wereldoorlog werden enkel cash en rekeningen geviseerd doch vandaag ligt de situatie compleet anders.  In 1944 bewaarden mensen hun kasbons, obligaties en aandelen ergens op een veilige plaats en waren zulke zaken in zeer hoge mate anoniem.  Vandaag staan al die activa zonder enige uitzondering op rekeningen bij financiële instellingen die hun deuren mogen sluiten als ze niet onmiddellijk alle gegeven instructies opvolgen.

Iedereen, die in de lagere school tot tien heeft leren tellen, zou ondertussen moeten begrijpen wat er in de nabije toekomst te gebeuren staat.

Post Scriptum vraag 5 CERA

Gisteren bleek op de algemene vergadering dat CERA vorig jaar geen 14,1 miljoen aandelen maar meer dan 18 miljoen KBC aandelen had verkocht om het puin te ruimen dat ontstaan was door de aankoop van 6 miljoen KBC aandelen op krediet in 2007.

CERA verkocht in november 2013 14,1 miljoen KBC aandelen en verspreidde hierover een persbericht doch CERA verkocht eveneens 4 miljoen KBC aandelen op de beurs in de periode medio augustus - begin september 2013 (jaarverslag 2013 pagina 74).

Dit is niet zonder belang want het illustreert hoe achterbaks deze mensen durven zijn.

Op zaterdag 27 september organiseerde CERA namelijk een buitengewone algemene vergadering om een nieuwe revisor te benoemen omdat de vorige met een grote meerderheid was weggestemd op de gewone algemene vergadering van juni 2013.  Tijdens die buitengewone algemene vergadering werd met geen enkel woord gerept over de verkoop van 4 miljoen KBC aandelen tegen een gemiddelde prijs van +/-34 euro.

Ook bij de communicatie over de verkoop van 14,1 miljoen KBC aandelen werd met geen woord gerept over die vier miljoen KBC aandelen die enkele maanden eerder waren verkocht.  Zo moet je dus als kleine vennoot echt heel diep gaan graven om je te kunnen verweren tegen deze dikbetaalde hoge prominenten.

Vraag 5 CERA

Vraag 5

Op de algemene vergadering van 7 juni 2008 protesteerde ik hevig tegen de illegale lening van 600 miljoen euro die CERA in 2007 bij KBC aanging om bijkomend KBC aandelen en dit niettegenstaande het feit dat de bestuurders van CERA reeds het ganse vermogen van de CERA vennoten in KBC geïnvesteerd had. KBC Ancora, de beursgenoteerde vennootschap waarvan CERA ongeveer 58% bezit, leende in 2007 eveneens 600 miljoen euro om hetzelfde te doen als haar hoofdaandeelhouder CERA.  Dit betekent dat CERA rechtstreeks en onrechtstreeks in totaal 950 miljoen ging lenen om bijkomend KBC aandelen te kopen.

De raad van bestuur van CERA verweet mij toen dat ik geen toekomstvisie had en dat deze schulden en de daarmee aangekochte KBC aandelen een briljante zet waren die de CERA vennoten nog veel winst zouden opleveren.

Sinds 2008 kwam ik op iedere vergadering van CERA tussen om dit onverantwoorde risico aan de kaak te stellen en om uitleg te vragen over het hoe en waarom van deze dwaze transacties.  De raad van bestuur van CERA bleef tot op de algemene vergadering van 8 juni 2013 deze inbreuk op de vennootschapswetgeving met vuur verdedigen.  Het belangrijkste argument was het fabeltje dat CERA en Ancora door een wetswijziging genoodzaakt waren om hun belang in KBC op te drijven tot boven de 30%.  Ik herhaal dat dit een flagrante leugen was om de vennoten te misleiden.

Hoe belangrijk het was om meer dan 30% van KBC te controleren, leerden we in november vorig jaar toen CERA en KBC Ancora 18,8 miljoen KBC aandelen verkochten waardoor het belang in KBC daalde tot 21,3%.  Ineens was die participatie van 30% in KBC geen vereiste meer.

Op 18 november 2013 verscheen in de pers het bericht dat CERA en KBC Ancora respectievelijk 14,1 en 4,7 miljoen KBC aandelen verkocht hadden tegen een prijs van 39,15 euro per aandeel.  Aangezien CERA met de opbrengst van 552 miljoen euro het grootste stuk van haar schulden vereffende, kunnen we nu de kostprijs van deze ramp berekenen.

Uiteraard moeten we bij dit alles rekening houden met de intresten die CERA moest betalen op de illegale lening van 600 miljoen euro.  Als we rekening houden met vriendenprijsje van, laat ons zeggen, 3,5% per jaar op deze schuld komt de kostprijs voor deze illegale lening voor de zes jaren tussen 2007 en 2013 uit op ongeveer 150 miljoen euro.  CERA verstrekte in 2007 geen exacte cijfers over de prijs die we betaalden voor die 6.405.900 aandelen doch rekening houdend met de koersevolutie van KBC in die periode moet de gemiddelde koers per aandeel ongeveer 98 euro geweest zijn.

CERA heeft zodoende ongeveer 630 miljoen euro betaald voor die 6,4 miljoen KBC aandelen en daarbovenop betaalde CERA op zes jaar ongeveer 126 miljoen euro rente op de illegale lening uit 2007 en de bijkomende kredieten die nodig waren om de intresten op de schulden te betalen.  Bij mijn berekening houd ik geen rekening met de ontvangen dividenden van KBC als compensatie voor het deel van CERA in de intresten die KBC Ancora betaalde op haal illegale lening bij KBC.

Volgens mijn berekening hebben die 6,4 miljoen aandelen uit 2007 CERA in totaal rechtstreeks ongeveer 756 miljoen euro gekost.

In november vorig jaar verkoopt CERA vervolgens 14,1 miljoen KBC aandelen die 552 miljoen euro opbrengen en blijft CERA achter met een schuld van 88 miljoen euro.  Die 88 miljoen euro is 52 miljoen meer dan de 36 miljoen euro schuld die CERA op 31 december 2006 op haal balans had staan.  Daartegenover staat dat de vlottende activa per 31 december 2013 ongeveer 33 miljoen euro hoger lagen dan op 31 december 2006.

Op 31 december 2013 hield CERA een cash buffer aan van 62 miljoen euro om uittredende vennoten uit te kunnen betalen en tegelijkertijd probeert CERA vandaag nieuwe vennoten te verleiden om in te treden om de bedrogen oude vennoten te vervangen.

De totale kost van de met de illegale lening aangekochte KBC aandelen kost de bestaande CERA vennoten volgens mijn berekeningen rechtstreeks ongeveer 564 miljoen euro.  Ik berekende dit verlies als volgt:
Ten eerste is er het rechtstreekse financiële verlies van 204 miljoen euro (756 – 552);

Daarbovenop verliest CERA 7,7 miljoen KBC aandelen omdat we 14,1 miljoen aandelen moesten verkopen om de kost van de aankoop van 6,4 miljoen KBC aandelen gedeeltelijk te compenseren (14,1 miljoen aandelen – 6,4 miljoen KBC aandelen = 7,7 miljoen aandelen).  Als we de huidige beurskoers van KBC (+/-43 euro) als maatstaf nemen dan resulteerde dit pijnlijke schouwspel in een financieel verlies van 43 euro X 7,7 miljoen KBC aandelen = 331 miljoen euro;

Volgens mijn berekening kostte dit illegale avontuur van de CERA bestuurders de CERA vennoten rechtstreeks 535 miljoen euro of 21,58 miljard oude Belgische franken.

In deze berekening houd ik geen rekening met het indirect verlies dat de CERA vennoten incasseren door de participatie van 58% die CERA aanhoudt in KBC Ancora.  Als we dit verlies mee in overweging nemen, verliezen de CERA vennoten wellicht meer dan 700 miljoen euro of meer dan 28 miljard oude Belgische franken.

Kunnen de bestuurders van CERA zich vinden in deze berekening?

Hoeveel bedraagt het rechtstreekse verlies van de illegale transacties uit 2007 volgens de CERA bestuurders?


Hoeveel bedraagt het onrechtstreekse verlies, dat CERA lijdt via haar participatie in KBC Ancora, van de illegale transacties uit 2007 volgens de CERA bestuurders?

Algemene vergadering CERA deel 1

Schitterende algemene vergadering van CERA gisteren op een adembenemende manier gemanipuleerd door het CERA bestuur.

Ondanks de verzengende hitte waren 1504 vennoten aanwezig.  Toen ik omstreeks 12.45 uur arriveerde, werd snel duidelijk dat CERA alle uitverkoren vennoten geforceerd had om de vergadering bij te wonen.  Van de +/-400.000 CERA vennoten zijn er enkele duizenden bevoorrechte vennoten die regelmatig getrakteerd worden op copieuze diners en kans maken op een snoepreisje naar Afrika of Latijns-Amerika om daar te gaan kijken naar de resultaten van de kruimels die CERA investeert in ontwikkelingshulp.

Om deze zaak in de juiste context te gieten, moeten we terug naar het jaar 2007, toen er nog geen onweer over de financiële markten raasde.  In 2007 realiseerde CERA een nettowinst van 332 miljoen euro en daarvan werd 1,65% of 5,5 miljoen euro gebruikt voor maatschappelijke projecten op regionaal, nationaal en internationaal vlak.  Het grootste deel van dat geld wordt gebruikt om cadeautjes te geven aan allerlei verenigingen die op dat ogenblik uiteraard schatplichtig worden aan de milde schenker.

In 2007 werd 478.182 euro of 0,14% gespendeerd aan twintig internationale projecten in Afrika, Latijns Amerika en de Filipijnen.  De uitverkoren CERA vennoten maken vervolgens kans om uitgenodigd te worden om gedurende een week of wat langer te gaan kijken hoe die centjes voor de arme mensen geïnvesteerd worden.  Zo zat ik in januari op de vlieger naar Rwanda en daar had ik het geluk dat een twintigtal van die uitverkoren CERA vennoten mij vergezelden op die vlucht.  Toevallig zat een groot deel van die mensen gisteren tijdens de algemene vergadering vlak voor mij.  Het spreekt voor zich dat die mensen nog wel eens een keertje op kosten van CERA een intercontinentale reis willen maken en je kunt dus al op voorhand voorspellen hoe die brave lieden gaan stemmen.  Gisteren had CERA een pak van die uitverkorenen aangevoerd uit alle hoeken van het land.

Daar kun je als kleine garnaal uiteraard niks tegen beginnen doch enkel achterover leunen en genieten van het schouwspel waarbij kleine spaarders zich, dankzij enkele kleine kruimels, laten misbruiken om een ramp, die CERA meer dan 700 miljoen euro kostte, blauw blauw te laten.  Zo kan een drama van meer dan 700 miljoen euro onder de mat geveegd worden dankzij 0,48 miljoen euro ontwikkelingssamenwerking.  Schitterend gespeeld, zeg ik dan.

Ik kom later nog terug op de vergadering en de antwoorden op mijn vragen doch een zaak, die nog maar eens illustreert hoe moeilijk het is om de slachtoffers van machtsmisbruik en gecoördineerde diefstal te verenigen, moet mij even van het hart.

De laatste vraag gisteren werd gesteld door de heer Stefan Van Mechelen uit Schoten.  Mijnheer Van Mechelen was vroeger actief op het Cash-forum onder de schuilnaam Wapperke en samen hebben we ontelbare uren doorgebracht met het bekampen van onder andere de Nationale Bank, Fortis, DEXIA, KBC, Ancora en CERA.  Ik heb aan mijnheer Van Mechelen heel wat steun gehad doch omwille van zijn brutaliteit en vulgariteit heeft hij wellicht alles bij mekaar meer schade aangericht dan goed gedaan.  Het probleem was dat mijnheer Van Mechelen  vond dat kreten als krapuul, smeerlappen, Hitler, Dutroux, ze moesten jullie ophangen en nog veel andere mooie uitlatingen gepaste taal was op algemene vergaderingen of andere belangrijke bijeenkomsten.  Eventueel mocht volgens hem ook geweld gebruikt worden om het beoogde doel te bereiken.  Gedurende meer dan vijf jaar heb ik getracht om hem te kalmeren en hem duidelijk te maken dat je met dergelijk onbeschoft gedrag zowat alle fatsoenlijke mensen wegjaagt.  De situatie escaleerde zodanig dat ik mijnheer Van Mechelen op een bepaald moment gevraagd heb om zijn groene pet af te zetten als hij dergelijk wangedrag wilde tentoonspreiden.

Sindsdien is mijnheer Van Mechelen heel boos op mij zodat hij gisteren als laatste vraagsteller de vennoten van CERA opriep om "ja" te stemmen op alle gestelde vragen.  Diezelfde Stefan Van Mechelen, die enkele jaren geleden de bestuurders van CERA nog verrot schold op de algemene vergaderingen en de vergaderingen luidkeels vergeleek met Stalinistische toestanden of de situatie in Zimbabwe, riep gisteren de vennoten van CERA heel beleefd en vriendelijk op om alle punten op de agenda goed te keuren omwille van het prachtige sociale werk dat CERA verricht.

Zo ervaar je nogmaals aan den lijve hoe gecompliceerd de menselijke geest in mekaar zit en hoe volwassen mensen zich als kleine kindjes gaan gedragen als ze niet krijgen wat ze willen zelfs al is dat totaal ongepast of ongewenst.  Ongetwijfeld voer voor psychiaters en psychologen.

donderdag 5 juni 2014

Algemene vergadering ARCO!!!!!!

Gewone Algemene Vergadering ARCOPAR cvba "in vereffening" dd. 26 juni 2014

05/06/2014
De vennoten worden verzocht de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders te willen bijwonen op donderdag 26 juni 2014 om 15.00 uur, om er over de hiernavolgende omschreven agendapunten te beraadslagen. De vergadering gaat door op de zetel van de vennootschap, Urbain Britsierslaan 5 te 1030 Schaarbeek.

Agenda


  1. Kennisname van de jaarrekening over het boekjaar 2013-2014.
  2. Verslag van het college van vereffenaars over de vereffeningsactiviteiten met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid.
  3. Verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening over het boekjaar 2013-2014.


Om te worden toegelaten tot de Algemene Vergadering dienen de vennoten hun voornemen om de Algemene Vergadering bij te wonen per ondertekende brief of per ondertekende fax te melden aan de vennootschap. Om geldig te zijn moet deze melding op de zetel van de vennootschap (Urbain Britsierslaan 5 te 1030 Schaarbeek, fax. 02/246.50.01) toekomen in voormelde vorm, ten laatste op 24 juni 2014, met vermelding van het adres van de betreffende vennoot en zijn/haar aandeelhoudersnummer. Teneinde een optimale organisatie van de vergadering te kunnen bekomen en deze zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij de vennoten evenwel om zich zo snel als mogelijk op voormelde wijze aan te melden.

De vennoten mogen zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen, zij het enkel door een andere vennoot. Elke vennoot mag slechts één andere vennoot vertegenwoordigen.

Onthaal van de vennoten en ondertekening van de aanwezigheidslijst: van 13 uur 30 tot 14 uur 45.  Benodigde documenten: identiteitskaart.  Start van de vergadering: 15 uur 00.

College van vereffenaars

dinsdag 3 juni 2014

Over leugens en halve waarheden!

Dexia te laag gewaardeerd

WOENSDAG 3 AUGUSTUS 2011, 08:22 uur | 475 keer gelezen
De coöperatieve groep Arco is grootaandeelhouder van Dexia en vindt dat de koers van hetaandeel te laag staat. Volgens directievoorzitter Francine Swiggers wordt het aandeel geplaagd door speculanten die met massale verkooporders zorgen voor dalende koersen. Swiggers stelt dat de markt geen gelijk heeft en de waarde van Dexia verkeerd heeft gewaardeerd.
Door de redactie
 
ANTWERPEN (Beursduivel.be) - De coöperatieve groep Arco is grootaandeelhouder vanDexia en vindt dat de koers van het aandeel te laag staat. Volgens directievoorzitter Francine Swiggers wordt het aandeel geplaagd door speculanten die met massale verkooporders zorgen voor dalende koersen. Swiggers stelt dat de markt geen gelijk heeft en de waarde van Dexia verkeerd heeft gewaardeerd.
 
Dit zegt Swiggers in een interview met de krant De Tijd. Arco is met 13,8 procent de derde grootste aandeelhouder van Dexia. Swiggers is naast directievoorzitter bij Arco ook bestuurder en lid van het strategisch comité van Dexia.
 
Shortende speculanten hebben volgens Swiggers een groot aandeel in de dalende beurskoersvan Dexia. In het interview geeft de directievoorzitter aan dat shorters nu openbaar maken hoeveel een partij short zit op Dexia. Wellington Management uit Boston zou bijvoorbeeld bijna 1 procent van alle uitstaande aandelen short hebben gezeten.

Naast speculerende shorters geeft Swiggers aan dat Dexia goed zou moeten communiceren. Het bedrijf speelt volgens Swiggers nooit zo kort op de bal en zou de goede boodschappen over de kernactiviteiten beter naar buiten moeten brengen.
 
Swiggers stelt dat wanneer Dexia nu wordt ontmanteld de som van de onderdelen nog veel meer waard is dan de huidige beurskoers en wijst daarbij op het feit dat Dexia bij de beste tien banken van Europa behoort op het gebied van solvabiliteit.
Voor de grootaandeelhouder is de lage beurskoers dan ook een doorn in het oog. Arco zal het aandeel eind dit jaar waarschijnlijk waarderen op 8,20 tot 8,30 euro wat vele malen hoger ligt dan de beurskoers op 1,70 euro.
 

Negatieve rente!

Vrij algemeen wordt verwacht dat de ECB donderdag de depositorente onder nul gaat duwen.  Voor het eerst in ons leven zullen we geconfronteerd worden met een rente die een minteken voor het getal heeft staan.  Er wordt nu op het allerhoogste niveau gedacht aan het verbieden van cash zodat niemand aan de leuke gevolgen van de negatieve rente zal kunnen ontsnappen.

Om de doodzieke banken kunstmatig overeind te houden, worden de verzekeraars en de spaarders geslachtofferd door de clowns die deze crisis gecreëerd hebben.  Die narren zitten trouwens nog steeds op hun troon omdat U dat goed lijkt te vinden.  Wie is het best geplaatst om ons nog dieper in de put duwen dan degenen die ons erin geduwd hebben,lijkt de kudde te denken?  Ondertussen worden we iedere dag dieper het zwarte gat in gezogen.

Het zou intussen voor iedereen duidelijk moeten zijn dat de massa's verse liquiditeiten, die de centrale banken in het systeem pompen, niet gebruikt worden om ijskasten, auto's, TV's of kledij te kopen.  Dat geld komt terecht bij de banken en speculanten die ons in deze crisis geduwd hebben en zij gebruiken het om nieuwe en nog veel grotere zeepbellen te creëren.  U mag van mij eens raden wie er de rekening gepresenteerd krijgt als die zeepbellen uiteenspatten.

Om de massa rustig te houden, blijven de overheden alles in het werk stellen om de goudprijs kunstmatig laag te houden en zolang de bullion banks honderd kilogram goud mogen verkopen voor iedere drie kilogram die ze bezitten, kan dit spelletje nog een hele tijd duren.  Eens men alle gaten gedicht heeft, zal men wellicht ook het aankopen van fysiek goud onmogelijk maken.  Vandaag kan het nog: schitterend eeuwig goud kopen met politieke beloftebonnen die reeds lang hun waarde verloren hebben.

Goud: een edelmetaal dat reeds zesduizend jaar een symbool van rijkdom en macht is;
of
Virtueel geld: een experimentele uitvinding die nog geen enkele test doorstaan heeft.

Laat ons hopen dat de illusie, waarin we vandaag leven, nog lang standhoudt doch verlies nooit uit het oog dat illusies altijd plaats moeten maken voor de realiteit.