dinsdag 28 oktober 2014

Peter Praet in De Tijd van vandaag!

Een mooi interview met Peter Praet vandaag op pagina 5 van De Tijd.

Ik postte volgende reactie op het artikel:

"Peter Praet, een fijne mens van goede wil gevangen in het web van de ontkenning. De realiteit aanvaarden, is voor deze mensen toegeven dat alles, wat ze in hun leven onderwezen en gedaan hebben, het gevolg was van verkeerde stellingen en inschattingen. 

Vijftig jaar jagen op kunstmatige groei die men dacht te kunnen financieren met schulden..... dat wordt pijnlijk ontwaken uit die utopische droom. We bevinden ons nog steeds in de opwarmingsfase van de grootste financiële crisis uit de geschiedenis. Het enige positieve aan deze crisis is dat je zoveel tijd krijgt om je voor te bereiden op het onvermijdelijke. 

Het pijnlijke is dat, als meer dan 5% van de mensen doet wat ze zouden moeten doen, de crisis haar ware gelaat zal tonen."

donderdag 9 oktober 2014

Herinnering!!!!!

Nogmaals herinner ik alle lezers van deze blog eraan dat een aandeel van de Nationale Bank, zonder rekening te houden met het goud, meer dan 17.000 euro per aandeel waard is.

Het goud, waarvan op de jongste algemene vergadering toegegeven werd dat het wel degelijk eigendom is van de Bank en niet van de Staat zoals de jongste decennia werd beweerd, vertegenwoordigt ongeveer 500 gram per aandeel of bijkomend bruto meer dan 15.000 euro per aandeel.

De totale waarde bedraagt zodoende meer dan 30.000 euro per aandeel of ongeveer tienmaal meer dan de huidige koers.

Om de onderwaardering van de NBB te bepalen, is er een belangrijk hulpmiddel namelijk de Bank voor Internationale Betalingen (BIB).  De NBB heeft bijna 10% in de centrale bank der centrale banken en de participatie van de NBB in de BIB is op zich meer waard dan de huidige koers van het NBB aandeel.

De privé aandeelhouders van de NBB zijn zeer redelijke mensen en zij streven al jaren naar maatregelen om de koers op een quasi kosteloze manier naar een niveau van twaalf- tot vijftienduizend euro te brengen door middel van de aanpassing van het eerste dividend uit 1850 aan de evolutie van de koopkracht.

Op deze blog kunnen jullie alle informatie hieromtrent terugvinden.

Historische zege!

Na een jarenlange strijd krijgen de privé aandeelhouders van de Nationale Bank voor het eerst gelijk in een uitermate belangrijk symbooldossier!

De Nationale Bank zal vanaf dit jaar geen compensatie meer betalen aan de Staat omdat diezelfde Staat op een onwaarschijnlijke manier zijn verplichtingen tegenover de Bank niet nagekomen was.

Hopelijk zoekt de nieuwe regering samen met mij naar een spotgoedkope doch billijke oplossing voor de privé aandeelhouders van de Nationale Bank zodat de rust bij deze belangrijke instelling eindelijk kan weerkeren.