woensdag 29 april 2015

Zeer terechte vraag!

Vandaag ontving ik volgende terechte vraag van een bezorgde medestander:

Beste Erik,

Ik ben al vele jaren aandeelhouder van de nationale bank en bewonder de acties die je onderneemt.  Nu de helft van alle Belgische staatsobligaties worden opgekocht door de nationale bank, stel ik me de vraag welke impact dit gaat hebben op de waarde van het aandeel aangezien ik van mening ben dat België in de toekomst niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen?

Met vriendelijke groeten,
xxxx


Deze aandeelhouder heeft overschot van gelijk en ik gaf hem volgend antwoord:

Beste xxxx,

Persoonlijk ben ik reeds tien jaar overtuigd dat staatsleningen waardeloos papier geworden zijn.  De werkelijke waarde van de NBB zit in de echte activa namelijk het goud, de participatie van bijna 10% in de BIS, de gebouwen enzovoort.  Samen zijn die, gerekend in de huidige koopkrachtpariteit, meer dan 20.000 euro per aandeel waard.

Dit jaar ga ik mij, omwille van persoonlijke redenen, niet volledig kunnen concentreren op de algemene vergadering.  Ik zal er uiteraard wel zijn, een aantal lastige schriftelijke vragen stellen en het beste van mezelf geven doch ik zal niet voor de volle 100% kunnen gaan.  Vanaf midden juli zal ik mij echter meer dan ooit gaan toeleggen op dit dossier.

Komt U naar de algemene vergadering?

Met vriendelijke groeten,

Erik Geenen.


De rampzalige gevolgen van het geklungel van de halfgoden, die geloven dat ze geen fouten kunnen maken, zullen weldra boven komen drijven.  De mensen, die aangesteld werden om de waarde van ons geld te beschermen, zijn dat geld waardeloos aan het maken om de gevolgen van hun onwaarschijnlijke fouten te verdoezelen.  Het moment zal komen waarop de ontelbare slachtoffers zich zullen realiseren wat er gebeurd is en/of wat de verschrikkelijke gevolgen van het gekonkel van de corrupte centrale bankiers zijn.  Ik zal er alles aan doen om de constructie van de grootste Ponzi piramide uit de geschiedenis op een begrijpelijke manier uit te leggen aan de slachtoffers.

Hoe meer aandeelhouders/slachtoffers/burgers mij komen helpen bij deze strijd, hoe sneller de strijd gestreden zal zijn.

Gordels vast en volle kracht vooruit!

zaterdag 25 april 2015

Geldigheid Algemene vergadering?

De tijd vliegt voorbij, de hoogste tijd om U aan te melden voor de algemene vergadering!!!!!

De aandeelhouders op naam sturen een mailtje of bellen naar de coördinaten die weergeven werden op de uitnodiging.

De aandeelhouders met aandelen op rekening bij hun bank of broker moeten hun instelling opdracht geven om hen aan te melden voor de algemene vergadering.

Ik deed het als volgt:

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Hierbij meld ik U dat ik, in hoedanigheid van aandeelhouder op naam van de Nationale Bank van België, de algemene vergadering dd. maandag 18 mei 2015 zal bijwonen.

Gelieve te noteren dat ik het nodige voorbehoud maak betreffende de rechtsgeldigheid van deze vergadering.  De datum van de algemene vergadering werd op een erg ongebruikelijke manier verplaatst zonder dat de aandeelhouders hierover geraadpleegd werden.  Daarenboven werden de aandeelhouders op naam niet schriftelijk verwittigd van het feit dat de datum van de algemene vergadering gewijzigd werd. Daarom stel ik mij de vraag of deze algemene vergadering geldig zal kunnen beraadslagen.

Mijn gegevens:
Erik Geenen
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx


Met vriendelijke groeten,

Erik Geenen.

Gelet op de abnormale gang van zaken en het absurde feit dat de aandeelhouders op naam niet schriftelijk op de hoogte gebracht werden, is het misschien aan te raden dat alle aandeelhouders op naam voorbehoud maken.

Mocht er een aandeelhouder op naam zijn, die de vergadering niet kan bijwonen omdat hij te laat op de hoogte was van het verplaatsen van de datum van de algemene vergadering lijkt mij de kans groot dat we de vergadering ongeldig kunnen laten verklaren.  Mocht ik het zelf een dag later geweten hebben, zou ik in het buitenland vertoefd hebben en zou ik de vergadering dit jaar niet hebben kunnen bijwonen.  Het kan dus wel degelijk.

MOCHT ER IEMAND IN DEZE SITUATIE VERKEREN, HAD IK DAT GRAAG VERNOMEN!

woensdag 22 april 2015

Voorbereidingen algemene vergadering maandag 18 mei!

Voor het eerst kwamen meer dan twintig mensen opdagen op onze voorbereidende vergadering in Sint-Niklaas vorige week.  Hartelijk dank aan alle aanwezige aandeelhouders!!!!  Het is moeilijk uit te leggen hoeveel deugd zoiets doet.

Tijdens de vergadering werd de nadruk gelegd op volgende belangrijke punten;

  1. de aandeelhouders op naam werden niet schriftelijk op de hoogte gebracht van het verschuiven van de datum van de algemene vergadering zodat de vergadering misschien niet geldig zal kunnen samenkomen.  Er wordt bekeken of we hiertegen juridische stappen kunnen ondernemen zodat de vergadering op een later tijdstip dit jaar moet herdaan worden:
  2. vanaf vandaag beginnen we met de voorbereidingen van de algemene vergadering van volgend jaar.  Zo'n belangrijke gebeurtenis vergt meer dan enkele weken voorbereiding;
  3. iedere aandeelhouder tracht om zoveel mogelijk andere aandeelhouders te overtuigen om de algemene vergadering bij te wonen;
  4. iedere aandeelhouder wordt opgeroepen om een aantal schriftelijke vragen te stellen.  Het bij wet verplaatsen van de datum van de algemene vergadering, het niet notuleren van de antwoorden op de schriftelijke vragen, het opnieuw betalen van de ongewettigde 24,4 miljoen euro voor een schuld van de Staat............  De arrogantie en het machtsmisbruik, die dit dossier omringen, roepen ontelbare vragen op.  Stel ze!!!!!!!!  Maar zorg er wel voor dat je ermee kunt scoren!  Geen vragen als: waarom krijgen wij niet evenveel als de Staat? Het antwoord daar luidt: omdat de Staat nu eenmaal recht heeft op 80% van de taart.  Door evenveel te vragen als de Staat schiet je in je eigen voet.  Waarom de Staat 99,9% krijgt in plaats van de 80% waar de Staat recht op heeft, is wel een aanvaardbare vraag.  Gebruik je fantasie en scoor!  Mail je schriftelijke vragen tijdig door aan het adres dat op de uitnodiging staat;
  5. op maandag 18 mei verzamelen we vanaf 11.30 uur aan de ingang van de Nationale Bank aan de Berlaimont 14 in plaats van aan de ingang van het auditorium!!!!!!!!!!
  6. we zullen onze rechten verdedigen op alle mogelijke manieren op voorwaarde dat het gebeurt op een deftige, fatsoenlijke manier.  Groene petten gaan zich niet te buiten aan vulgariteiten of baldadigheden;
  7. aandeelhouders, die het zich niet kunnen veroorloven om met een groene pet te paraderen, worden verzocht om een opvallende groene toets in hun kledij te verwerken;
  8. onlangs werden vijfhonderd nieuwe petten (kostprijs +/-4,5 euro per stuk) en 2000 verpakkingen NBB4EVER kauwgum (geleverd).  Aangezien ik sedert vele jaren al die kosten zelf gedragen heb en ik ongeveer tien procent van mijn uitgaven kon dekken door giften van andere aandeelhouders, vroeg een deelnemer aan de vergadering op welke manier hij mijn acties mee kon ondersteunen.  Aandeelhouders die een financiële bijdrage willen leveren, kunnen dit doen door overschrijving op rekening  BE53 8500 6845 8453 BIC: SPAABE22 op naam van Erik Geenen Acties NBB;
  9. nu is het te laat doch na de vergadering zou iedereen er voor moeten zorgen dat minstens één aandeel op naam gesteld wordt bij de Nationale Bank om administratieve en juridische problemen te vermijden in verband met het bijwonen van de algemene vergadering, de ontvangst van documenten en dergelijke meer.  Ik ben al bijna tien jaar aan het hameren op het belang van het op naam stellen van aandelen, het wordt tijd dat de aandeelhouders hier werk van maken.


Omwille van dringende familiale aangelegenheden zal ik dit jaar niet voor de volle honderd procent kunnen gaan in de aanloop naar de algemene vergadering van maandag 18 mei.  Volgend jaar zal ik er ter compensatie dubbel zo hard invliegen.

We vechten een strijd die we niet kunnen verliezen doch met enkele mensen krijg je het machtigste bastion van het land niet tegen de vlakte.  Op het moment dat de gedupeerde aandeelhouders massaal opkomen voor hun rechten in een dossier waarbij alle Belgen systematisch beroofd worden zullen de muren van Jericho vallen.

Al loopt de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel!
Eendracht maakt macht!
Samen staan we sterk!

woensdag 8 april 2015

Dinsdag 14 april: voorbereiding algemene vergadering NBB

Dinsdag 14 april om 19 uur

Samenkomst te Sint Niklaas om de acties en vragen voor de algemene vergadering van de Nationale Bank dd. maandag 18 mei voor te bereiden en te coördineren.

Op het laatste moment is er toch nog een zaaltje vrijgekomen in het etablissement waar we al enkele keren samenkwamen.  Onze vergadering gaat dus door op dinsdag 14 april om 19 uur op het volgend adres:

De Graanmaat
Grote Markt 24
Sint Niklaas

Onder de Grote Markt bevindt zich een ruime en goedkope openbare parking en de locatie is tevens makkelijk te voet bereikbaar vanuit het station van Sint Niklaas.

Persoonlijk zal ik reeds voor 18 uur ter plaatse zijn, mensen die mij eerder willen vervoegen, zijn van harte welkom.  Twee weken geleden werden 500 nieuwe petten geleverd en arriveerde de nieuwe, verfrissende "NBB4EVER" kauwgum.

De strijd gaat door!
Wat zeg ik?
De strijd voor gerechtigheid moet eigenlijk nog beginnen.