zondag 20 december 2015

Roadshow onafhankelijke NBB directie 2016!!!!

De kalender van de Ronde van België van onze onafhankelijke directeurs is nu volledig bekend.  Op onderstaande link vindt U alle info en kunt U inschrijven:

https://www.nbb.be/nl/evenementen/alle-evenementen

22 februari: Luik - Jan Smets xxx
22 februari: Kortrijk - Marcia De Wachter
23 februari: Antwerpen - Jan Smets xxx
24 februari: Doornik - Mathias Dewatripont
24 februari: Hasselt -  Tim Hermans
24 februari: Gent - Jan Smets xxx
25 februari: Brugge - Tom Dechaene xxx
29 februari: Namen - Pierre Wunsch
29 februari: Turnhout - Marcia De Wachter xxx
2 maart:  Charleroi - Jean Hilgers
2 maart:  Sint-Niklaas - Tim Hermans xxx
3 maart:  Leuven - Tom Dechaene xxx
9 maart:  Mechelen - Marcia De Wachter xxx
14 maart: Louvain-La-Neuve : Pierre Wunsch xxx
16 maart: Libramont - Vincent Magnée xxx
23 maart: Verviers - Mathias Dewatripont xxx

De voordrachten gemarkeerd met "xxx" zal ik zelf bijwonen.

Dit jaar hebben ze bij de NBB blijkbaar veel moeite gedaan om zoveel mogelijk voordrachten samen te laten vallen zodat ik slechts elf evenementen zal kunnen bijwonen.

Al jarenlang hamer ik op dezelfde nagels:
op iedere voordracht moeten zoveel mogelijk groene petten aanwezig zijn;
schrijf je zo snel mogelijk in om te vermijden dat je "volzet" te horen krijgt.

Daar komt deze keer nog iets bij:
Stel geen vraag als je niet absoluut zeker bent dat je ermee gaat scoren!

Zoals aangekondigd, zie onderstaande post, komen we op vrijdag 29 januari samen te Sint-Niklaas om één en ander te coördineren.

dinsdag 15 december 2015

Vergadering vrijdag 29 januari 2016!

Vooreerst wil ik de mensen bedanken die op 11 november de nodige tijd vrijmaakten om in Sint Niklaas de eerste voorbereidingen voor de Nationale Bank acties te bespreken.  Tijdens die vergadering werd een nieuwe datum vastgelegd doch aangezien ik op die dag op een meeting in het buitenland zit, was ik genoodzaakt om onze kalender aan te passen.

Vrijdag 29 januari 2016 om 20 uur komen we opnieuw samen op volgend adres:
De Graanmaat
Grote Markt 24
Sint Niklaas

Bedoeling is om op die vergadering de aanwezigheid van de groene petten te coördineren tijdens de jaarlijkse roadshow van de onafhankelijke directeurs van onze Nationale Bank en de eerste afspraken te maken over eventuele acties voor en tijdens de algemene vergadering van de NBB.

In februari en maart zullen de directeurs van de NBB in een zestiental Belgische steden het jaarverslag van de Belgische economie komen voorstellen en dit is voor de privé aandeelhouders van de Bank uiteraard een uitgelezen kans om duidelijk te maken dat zij niet zullen rusten vooraleer er een eerbaar compromis wordt gevonden om een einde te stellen aan het probleem van de jarenlange onteigeningen zonder compensatie.  De voorbije negen jaar heb ik persoonlijk meer dan 80% van al die roadshows bijgewoond en het is de bedoeling dat ik dat tempo ook in 2016 zal trachten aan te houden.

De eerste datum werd ondertussen bekendgemaakt en ik vermoed dat de volledige kalender  in de loop van de komende dagen gepubliceerd zal worden.

Gouverneur Jan Smets zal op maandag 22 februari optreden te Luik.

Mensen die mij willen vergezellen, kunnen zich hiervoor inschrijven via   fofi.liege@nbb.be

Gelet op de tradities vindt de roadshow in Luik enkele dagen na die van Antwerpen plaats zodat we mogen veronderstellen dat de gouverneur in de week van 15 februari in Antwerpen zal passeren.

Op 3 en 4 februari 2016 zal ik bij de Bundesbank in Frankfurt een conferentie bijwonen over het eerste jaar dat de ECB als toezichthouder functioneert.  President Mario Draghi is één van eminente sprekers op die conferentie en van hem zou ik uiteraard willen vernemen wat de ECB vindt van de situatie van de privé aandeelhouders van de beursgenoteerde NBB nu de Bank verplicht wordt om opzettelijk verliezen te creëren om de overheden uit de eurozone van goedkope kredieten te kunnen voorzien.  Naast Draghi zullen er op die conferentie uiteraard tal van andere grote kanonnen hun opwachting maken.  Een uitgelezen kans om het NBB schandaal nogmaals internationaal onder de aandacht te brengen.

dinsdag 8 december 2015

Jaarverslag 1854 algemene vergadering 26-02-1855

In het jaar 1854 blijft de Nationale Bank sterk presteren:

Het balanstotaal stijgt met 18,85% tot 184.208.517,71 frank;

De nettowinst stijgt met 20,66% tot 2.934.705,88 frank;

Het dividend stijgt met tien frank tot 76,60 frank per aandeel;

De hoeveelheid bankbiljetten in omloop stijgt van 90,36 naar 109 miljoen frank.

+2.934.705,88  nettowinst
- 1.500.000,00  eerste dividend van 6% voor de aandeelhouders
+1.434.705,88  rest na uitkering eerste dividend
-   478.233,29   1/3 toekenning aan de reserves
-   239.117,65   1/6 aandeel van de Staat in de winst
+  717.288,94   deel van de winst beschikbaar voor uitkering tweede dividend

De minister van Financiën vraagt aan de directie van de Bank om de aandeelhouders te dwingen het kapitaal te volstorten.  De directie delibereert hierover doch weigert aan de vraag van de minister te voldoen omdat zij hiervoor geen redenen ziet.

De Bank wordt door de regering verplicht om de goudstukken van tien en vijfentwintig frank, geslagen ter uitvoering van de wet van 31 maart 1847, uit omloop te nemen.  Dit levert de Bank een verlies op van 140.032,67 frank omdat deze muntstukken ingekocht worden tegen nominale waarde en hun goudgehalte lager ligt dan dat van de Belgische Louis.  Het verschil is als volgt:
0,2849 gram goud per frank voor de uit omloop genomen munten;
0,2905 gram goud per frank voor de Belgische Louis.

Iedere frank, die uit omloop wordt genomen door de Bank, zadelt de NBB op met een verlies van 0,0056 gram goud.

De toekenning aan de reserves stijgt met 54% tot 480.588,23 frank of 19,22 frank per aandeel, dit is een weinig hoger dan de minimum toekenning van 1/3 zoals voorzien in de statuten (478,233,29 frank).  Dankzij de opbrengsten van de bestaande reserves stijgen de reserves in werkelijkheid met 519.577,70 frank.  (nvdr Ieder jaar hamert de gouverneur op het belang van de stijging van de reserves voor de aandeelhouders omdat deze voor de volle 100% eigendom zijn van de aandeelhouders in kwestie.  De toekenning aan de reserves is in feite een extra spaarpotje voor de aandeelhouders.)

In 1854 vinden er 117 transacties met aandelen plaats en op 31 december zijn er:
9804 aandelen op naam
15196 aandelen aan toonder.
Er zijn 164 aandeelhouders op naam waarvan er 120 meer dan tien aandelen hebben en zodoende gerechtigd zijn om deel te nemen aan de algemene vergadering.

De raad van censoren wijst op het groeiende belang van Belgisch papier in de portefeuille van de Bank en stelt dat dit belang in de toekomst nog kan verhogen mits de politieke horizon "serener" wordt.  De censoren stellen dat de Bank zich moet ontdoen van de banden die voor de nodige ongemakken zorgen.  De raad wijst erop dat die beschamende banden moeten doorgeknipt worden om verder gezichtsverlies te voorkomen.  De directie moet zich bewust zijn van de gevolgen die dergelijk gezichtsverlies kunnen hebben voor de circulatie van de biljetten van de Bank (pagina 32 jaarverslag 1854).

nvdr Blijkbaar kunnen de censoren van de jongste decennia nog een lesje leren van hun voorgangers uit de negentiende eeuw!

Bron: jaarverslag Nationale Bank 1854.