zondag 1 mei 2016

Algemene vergadering Vraag 10 + 11Vraag 10

De voorbije decennia werd fysiek goud wereldwijd gedemoniseerd door de meeste centrale banken.
De argumentatie was dat fysiek goud niks opbracht terwijl fiat geld rente opbracht.
Deze stellingen zijn correct doch de belangrijkste elementen werden echter verzwegen.
  1. Goud brengt niks op doch het behoudt zijn waarde;
  2. Fiat geld brengt rente op doch wordt op termijn waardeloos.
Ondertussen is het argument, dat fiat geld rente opbrengt, ook weggevallen.  Nu die rente door de centrale banken op nul gezet wordt, blijft enkel nog het risico van wanbetaling en de zekerheid van de muntontwaarding.

    • Waarom investeert de NBB niet in fysiek goud nu het enige  argument pro fiat geld (rente) naar de prullenmand werd verwezen?
 


Vraag 11

Volgens de door de NBB verdedigde stelling “goud brengt niks op” werd er bij de verkoop van meer dan 80% van onze goudvoorraad geen meerwaarde geboekt.  Dit klopt, rekening houdend met het koopkrachtverlies van onze munt werd dat goud zelfs met verlies verkocht.

    • Hoe verklaart de directie van de Bank het feit dat meer dan tien miljard euro aan onbestaande meerwaarden op goud overgeheveld werden naar de Schatkist?
    • Is de directie van de Bank nog steeds (terecht) van oordeel dat goud niks opbrengt?
    • Gaat de directie van de Bank er bij de regering op aandringen dat de wetgeving betreffende de meerwaarden op het goud van de Bank zo snel mogelijk geschrapt moet worden?
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten