zaterdag 18 februari 2017

Politiek en politiek benoemde rechters in België!

In augustus 2002 veranderde de regering de wetgeving in verband met de Nationale Bank op basis van de argumenten die de aandeelhouders gebruikt hadden in hun verzoekschrift voor de Rechtbank van Koophandel te Brussel.

De wetgever die, tijdens een juridische procedure, de wetgeving wijzigt in het voordeel van één van de partijen?  Druist dat niet in tegen het Grondwettelijk Recht?

Wij dus naar de politieke krokodillen van het Grondwettelijk Hof.
De "onafhankelijke" rechters, waarvan er een deel als politicus zelf deelgenomen had aan de plundering van de reserves van de Nationale Bank, zagen er geen graten in.

De wet van 2 augustus 2002 was immers geen nieuwe wet!
Het was een interpretatieve wet!
Die interpretatieve wet legde uit wat onze volksvertegenwoordigers in 1926 bedoelden met de term "emissierecht" met het oog op de invoering van de euro!

Op basis van onze argumenten (!!!!) legde de regering in augustus 2002 uit hoe de Belgische politici in 1926 anticipeerden op de invoering van de euro.  Tja, dan wordt alles duidelijk natuurlijk.

Zouden er in andere ontwikkelde landen ook zulke dingen gebeuren?

woensdag 15 februari 2017

Directeur De Wachter Mechelen 15-02-2017

Mijn interventie na de voordracht van directeur Marcia De Wachter vandaag te Mechelen:

Directeur De Wachter, ik ben er stil van geworden.  Vandaag heeft U quasi hetzelfde verhaal verteld dat ik de voorbije tien jaar ben blijven herhalen.  Het enige probleem is dat U het nog niet aandurft om de juiste conclusies te trekken.

Toen ik in de periode 2005-2007 de algemene vergaderingen van Fortis en DEXIA bijwoonde was alles rozengeur en maneschijn.  De winsten explodeerden, de Nationale Bank en de commerciële banken droomden van eeuwige groei zonder zorgen.  Terwijl de bankiers zweefden vormden zich de zeepbellen die in 2008 voor een kleine verrassing zouden zorgen.

Nadien kwamen wereldwijd alle onderzoekscommissies tot dezelfde vaststelling: de crisis was het gevolg van teveel schulden gekoppeld aan het feit dat de rente op die schulden te laag was om het risico te dekken.  Maar wat gebeurde er?

In plaats van grote kuis te houden verkozen politici en centrale bankiers om het zootje kunstmatig overeind te houden met nog meer schulden en een nog lagere rente.  Het spreekt voor zich dat je een probleem van teveel schulden niet oplost door nog veel meer schulden te maken en de rente op nul te zetten.  Steeds meer mensen beginnen te beseffen dat het probleem dag na dag groter wordt en stellen zich de vraag wat hen te wachten staat.

Mijn korte ja of neen vraag: 
Vindt U ergens in mijn redenering een fout?

Antwoord directeur De Wachter:
Er zit geen fout in Uw redenering.