vrijdag 31 januari 2020

Nationale Bank, een spel van grote getallen!

Soms is een verhaal zo absurd dat het ongeloofwaardig wordt en dat is zeker het geval voor de Nationale Bank story.  Een aandeel dat 37.000 euro waard is en op de beurs 2.360 euro noteert? Dat kan niet zeggen de mensen dan.

De jongste dertig jaar roofden onze politici illegaal meer dan 12 miljard euro of 30.000 euro per aandeel uit de reserves van de NBB.  Dertigduizend euro per aandeel gestolen?  Dan begrijp je dat we over grote getallen spreken in dit verhaal.  Uiteraard heeft men allerlei wetten gecreëerd om die rooftocht een legaal tintje te geven doch aangezien het hier over een regelrechte onteigening gaat, is het een flagrante schending van het eigendomsrecht en wordt de situatie illegaal omdat het eigendomsrecht ingeschreven staat in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.  Dit verdrag bepaalt dat een eigenaar recht heeft op een passende schadevergoeding indien hij onteigend wordt.

Eens je beseft dat de Belgische politici meer dan 30.000 euro per aandeel uit de reserves gestolen hebben om hun begrotingen kunstmatig op te poetsen en de staatsschuld kunstmatig te verlagen wordt het duidelijk dat een beurskoers van 2.340 euro minstens vreemd is zeker als je weet dat de restwaarde vandaag +/-37.000 euro per aandeel bedraagt.

De lage beurskoers is een rechtstreeks gevolg van de orgie van machtsmisbruik, leugens en bedrog die al decennialang dagelijkse kost zijn bij de NBB en het feit dat het gros van de mensen gelooft dat dit eeuwig kan blijven duren.  Laat me hierover duidelijk zijn: Zoiets kan nooit blijven duren.  Als er zware fouten gemaakt worden, wetten overtreden worden, rechters gemanipuleerd worden... blijft dat nooit eeuwig duren.

Een groot probleem, dat nog steeds door zowat iedereen onderschat wordt, is het feit dat de gepleegde misdrijven zodanig verregaand zijn dat het volgens mij onmogelijk geworden is dat men het aandeel ooit nog van de beurs kan halen.  Zo is het goud altijd van de Bank geweest doch om 80% van dat goud te kunnen roven werd het fabeltje verspreid dat het goud van de Staat was.  Vervolgens werd de utopie van de meerwaarde op het goud bovengehaald terwijl men bij de verkoop van dat goud het argument gebruikte dat goud niks opbracht.  Dat laatste is correct, goud brengt niks op, het behoudt enkel zijn waarde in functie van de muntontwaarding van het fiat geld.  Als er geen opbrengst is dan is een meerwaarde natuurlijk moeilijk uit te leggen.  En als het goud van de Bank is, hetgeen nu na al die jaren eindelijk wordt toegegeven, dan is de meerwaarde uiteraard ook van de Bank en dan spreken we van een onteigening zonder compensatie als de Staat daar beslag op legt.

Volgens mij is een bod of een schrapping van de beurs omwille van dit verhaal dus onmogelijk en daarom pleit is sinds 2005 voor een oplossing door middel van de aanpassing van het eerste dividend aan de evolutie van de koopkracht.  Het dividend van de NBB bestaat namelijk uit twee delen:
1. een eerste dividend van 6% op het kapitaal;
2. een tweede dividend, een extraatje indien de resultaten het toelaten.

Dat eerste dividend van 6% op het kapitaal was bedoeld om de aandeelhouders een deftig rendement te bieden en duidelijk te maken dat de Nationale Bank niet bedoeld was om de aandeelhouders rijk te maken.  Dat werd ook duidelijk gesteld door minister Frère Orban die met het idee van de oprichting van de NBB op de proppen kwam.  Toen de NBB in 1850 opgericht werd stond inflatie echter gelijk met ketterij en dat zou zo blijven tot en met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog waardoor dat eerste dividend tussen 1850 en 1914 z'n waarde behield.  Toen men echter na de Eerste Wereldoorlog inflatie invoerde om het probleem van de hoge staatsschuld op te lossen (denk aan wat er vandaag gebeurt), vergat men het eerste dividend echter te indexeren waardoor dat eerste dividend uit 1850 vandaag nog steeds diezelfde 60 frank bedraagt.

Terwijl de wedde van de gouverneur tussen 1850 en vandaag steeg van 500 euro naar 500.000 euro per jaar en het loon van een goedbetaalde arbeider evolueerde van 12 euro naar 30.000 euro bleef het eerste dividend voor de aandeelhouders van de NBB vastgeroest op 1,5 euro.

Daarom pleit ik al jaren voor het aanpassen van dat eerste dividend aan de evolutie van de koopkracht en ik denk dat de evolutie van de wedde van de gouverneur hier een goede indicator is die heel goed de daling van de waarde van het geld weergeeft sedert 1914.  Dat betekent dat het eerste dividend met een factor duizend zou moeten stijgen tot 1.500 euro (gedeeld door drie!).  Dit laatste omdat we rekening moeten houden met het feit dat het aandeel in 1927 gesplitst werd in drie zodat het eerste dividend moet opgetrokken worden tot 500 euro per aandeel om de aandeelhouders te behandelen volgens het principe van onze Grondwet "Iedere Belg is gelijk voor de wet".

Uiteraard moet dan gegarandeerd worden dat het eerste dividend in de toekomst correct geïndexeerd zal worden en blijft de situatie voor het tweede dividend zoals het altijd geweest is.  Indien dit gebeurt wordt een Nationale Bank aandeel een gedroomde belegging voor verzekeraars en beleggers die op zoek zijn naar een deftig gegarandeerd rendement.  In de huidige situatie zou het totale bruto dividend stijgen tot 600 euro per aandeel en de beurskoers stijgen tot boven de 20.000 euro waardoor het volgens mij correct zou noteren in functie met de werkelijke onderliggende waarde rekening houdend met een normale discount omwille van het speciale karakter van de Bank.

Op deze manier kan het conflict opgelost worden op een manier dat de rechten van de aandeelhouders in ere hersteld worden en zonder dat een partij gezichtsverlies lijdt.  Ik ben altijd al voorstander geweest van het behoud van de privé aandeelhouders in het kapitaal van de Nationale Bank omdat zo'n instelling in België niet kan overleven omwille van de speciale gewoontes van onze politici die het niet te nauw nemen met termen als Algemeen Belang.

De huidige situatie is op termijn onhoudbaar en uiteindelijk schieten onze politici en hun marionetten bij de Nationale Bank zichzelf in de voet door hun houding want dankzij het kunstmatig laag houden van de koers kan zowat iedereen zichzelf zo'n aandeeltje veroorloven.  Terwijl een arbeider in 1850 nog 25 maandlonen moest opsparen om een NBB aandeel te kunnen kopen kan zowat iedereen zich vandaag zo'n aandeel veroorloven.  Twee weken geleden vierde ik de twintigste verjaardag van mijn strijd tegen het onrecht en het wanbeleid bij de Nationale Bank en vanaf 2004 begreep ik dat een paleisrevolutie enkel mogelijk zou zijn indien ik voldoende volk op de been zou krijgen om die algemene vergadering bij te wonen.  Na vele jaren als een goudrover en halve gare te zijn afgeschilderd beginnen steeds meer mensen te beseffen dat het tegendeel waar is en voor het eerst in al die jaren ervaar ik dat tal van jonge mensen zich engageren voor de langere termijn.  Tegen een cluster van macht, zoals dat rond de Nationale Bank geweven is (NBB-politiek-justitie-zwijgende media), kun je als kleine man niet veel ondernemen.  Doch mits het samenbrengen van voldoende kleine mannetjes en vrouwtjes kun je een immense aardverschuiving in gang zetten.  Vanaf het begin heb ik gezegd tegen ieder die het horen wilde dat dit een lange strijd zou worden en dat het onmogelijk te voorspellen was hoe lang het zou duren.  Daarom heb ik het ook altijd plezant proberen te houden en heb ik altijd gezegd dat volhouden de enige manier was om aan het eind van de rit te zegevieren.  Langzaam maar zeker komt de eindmeet in zicht en ik weet dat steeds meer mensen vandaag begrijpen dat goed bestuur niet vanzelf komt.  Daarom roep ik iedereen op om samen met mij te komen strijden voor de toekomst van ons nageslacht en geloof me, er is geen betere plaats om dat te doen dan bij de Nationale Bank van België want dat is het typevoorbeeld van wanbeleid, de plaats waar de slechte bestuurders hun beste vriendjes benoemd hebben om de reserves van ons land te plunderen.

In 1850 kostte een Nationale Bank aandeel 25 maandlonen van een mijnwerker;
Vandaag kost een aandeel het gemiddeld maandloon van een arbeider.
Een aandeel kost 2.360 euro en is er 37.000 waard.
Waar vind je een goedkoper inkomticket voor een spektakel waar je de machtigste mensen in Belgenland rechtstreeks het vuur aan de schenen kunt leggen?