maandag 4 juni 2012

De extreem lage koers!

Op de algemene vergadering werd duidelijk dat de extreem lage koers van het NBB aandeel stilaan vervelend wordt voor de onafhankelijke directeurs van de NBB.
Onafhankelijk gouverneur Luc Coene begreep niet hoe de koers zo ver kon afwijken van de boekwaarde die boven de tienduizend euro per aandeel ligt.

Het antwoord ligt nochtans voor de hand: de koers van het NBB aandeel ligt zo extreem laag omwille van de drieste onteigeningen zonder compensatie, de ongeziene willekeur en het machtsmisbruik die al tientallen jaren welig tieren bij die instelling en omdat de mensen geloven dat er tegen die willekeur en dat machtsmisbruik niks kan gedaan worden.

De onafhankelijke directeurs van de NBB zijn oneerlijk.
De mensen, die geloven dat de oneerlijke directeurs dit spel gaan winnen, dwalen.

Het goud van de NBB!

De privé aandeelhouders betaalden in 1850 hun aandelen met edelmetaal, het goud staat op de balans van de NBB, geen enkel zinnig mens zal betwisten dat het goud eigendom is van de NBB.
Omwille van het speciale karakter van de NBB heeft de Staat, die nooit één cent in de NBB heeft geïnvesteerd, recht op ongeveer 80% van de waarde van dat goud.

Het probleem ontstond toen hebzuchtige politici ook die 20% van de privé aandeelhouders op hun bil wilden slaan.
Om die diefstal te verrechtvaardigen had men een creatief vonnis/arrest nodig waarin gesteld werd dat het goud van de NBB van niemand was.
Het edelmetaal dat door de aandeelhouders in 1850 werd ingebracht, het goud dat in de loop van de geschiedenis werd gekocht met de reserves van de privé aandeelhouders van de NBB, het goud waarvan de boekwaarde bij verkoop toekomt aan de NBB doch de fictieve meerwaarde voor de Staat is, ...... Dat goud, het is van niemand. ONLY IN BELGIUM!

De privé aandeelhouders hebben er geen enkel probleem mee dat de Staat, die nooit één cent in de NBB heeft geïnvesteerd, recht heeft op tachtig procent van de winst en de reserves. De privé aandeelhouders willen wel dat er niet geraakt wordt aan de twintig procent die hen toekomt.

Inkoop eigen aandelen NBB!

Het voorstel tot inkoop van de eigen aandelen door de NBB werd vorig jaar door Deminor gelanceerd.
De bedoeling is de volgende:
Als de NBB de aandelen van de privé aandeelhouders inkoopt onder de boekwaarde creëert het waarde voor de overblijvende aandeelhouders en voor ieder aandeel dat door de NBB zelf aangehouden wordt, verkleint het probleem met de privé aandeelhouders.

Vandaag koopt de NBB obligaties van landen die hoogstwaarschijnlijk nooit in staat zullen zijn om hun verplichtingen na te komen.
Deze obligaties leveren nu een rente op die gemiddeld lager ligt dan 4%. Als de NBB eigen aandelen koopt kan ze dit vandaag doen met een korting van 80% op de boekwaarde en meer dan 90% op de intrinsieke waarde.
Dankzij de absurd lage koers geeft het NBB aandeel vandaag, ondanks het extreem lage dividend, toch een rendement van 7%.

Een bedrijf met cash, dat van zulke situatie geen gebruik maakt, heeft zoveel verstand van beleggen als een onderneming die fysiek goud uitleent tegen een vergoeding van 0,2% per jaar.
Je moet gedurende 500 jaar die 0,2% incasseren om je papieren centen te recupereren als het verkeerd loopt.
Ondertussen zal de goudprijs misschien gestegen zijn met een factor duizend zodat je na vijfhonderd jaar 0,1% van je verlies recupereert.

zondag 3 juni 2012

Belangrijke herhaling!

Voor alle duidelijkheid zal ik nogmaals herhalen:
Onze groene pet staat symbool voor de strijd voor deugdelijk bestuur en goed fatsoen.
Iedereen die zich hiermee niet kan vereenzelvigen of die mijn aanpak te soft vindt, verzoek ik vriendelijk om zijn of haar strijd te voeren zonder een groene pet.
Die mensen mogen zelf een pet met een andere kleur laten ontwerpen en hun strijd voeren op de manier die zij wenselijk achten.
Iedere groene pet, die zich in de toekomst tijdens een vergadering onbeschoft of onbehoorlijk gedraagt, zal te maken krijgen met een leider (lijder?) die de voorzitter van de vergadering zal vragen om de persoon in kwestie uit de vergadering te verwijderen.
De reactie van de zaal zal dan bepalend zijn voor hetgeen volgt.

Vuile streken en onaanvaardbaar gedrag!

Dit jaar pasten de onafhankelijke directeurs van de NBB een vuile truuk toe om het aantal aanwezige aandeelhouders laag te houden.
Voor het eerst in de geschiedenis werd er naar de aandeelhouders, die zich aangemeld hadden, geen bevestiging gestuurd met als gevolg dat een heleboel mensen thuis gebleven zijn omdat ze dachten dat er iets misgelopen was met hun aanmelding.
In mijn omgeving zijn er zo meer dan tien mensen thuis gebleven.
Van die afwezige aandeelhouders was er eentje die een paar volmachten had en dan loopt het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde aandeelhouders snel terug uiteraard.

Verder waren er ook weer een aantal mensen die zich ruimschoots op tijd hadden laten registreren doch waarbij men bij de NBB opnieuw van toeten of blazen wist, opnieuw ettelijke aandeelhouders die er niet bij konden zijn of niet meegeteld werden!
Daarom herhaal ik nogmaals hetgeen ik al een jaar of zeven verkondig:
laat één of meerdere NBB aandelen op naam zetten en het probleem is voor eeuwig en altijd opgelost.

Verder is er nog altijd een groene pet die het nodig vindt om op een onverantwoord groffe manier tekeer te gaan en het dit jaar zelfs presteerde om tijdens het traditionele moment van stilte, ter nagedachtenis van de overleden personeelsleden van de NBB, te blijven roepen tegen onze onafhankelijke gouverneur. 99% van de mensen keurt dergelijk onaanvaardbaar gedrag af.
Zulk gedrag is contraproductief tot en met en het speelt regelrecht in de kaarten van de mensen die, zo is duidelijk gebleken tijdens de jongste algemene vergadering, geen enkele verdediging meer hebben tegen de legitieme vragen van hun privé aandeelhouders.