donderdag 31 mei 2012

Zij die het met mij eens zijn, volgen mij!

Iedereen die mij wenst te steunen, moet met volgende zaken akkoord gaan:

1.het Algemeen Belang krijgt voorrang op alles, iemand die gelooft dat zijn belang primeert op het Algemeen Belang dwaalt;

2.er moet een manier gevonden worden om op een discrete manier de rechten van de privé aandeelhouders van de NBB te vrijwaren;

3.het eerste dividend van 6% moet opgetrokken worden tot minimaal 600 euro en in de toekomst aangepast worden aan de evolutie van de koopkracht;

4.de groene pet staat symbool voor deugdelijk bestuur en goed fatsoen, iedereen die een groene pet draagt dient zich daarnaar te gedragen.

woensdag 30 mei 2012

AANDELEN OP NAAM!!!!!!!!!!

Ongelooflijk maar waar!
Ook gisteren waren er natuurlijk weer een pak mensen die problemen hadden om binnen te geraken op de algemene vergadering omdat er iets mis was met de blokkering van hun stukken.
Ieder jaar is dit hetzelfde liedje en ieder jaar zing ik hetzelfde refrein:

LAAT EEN OF MEERDERE NBB AANDELEN OP NAAM ZETTEN!!!!

Probleem definitief opgelost, vanaf het moment dat dat aandeel op naam staat, wordt U schriftelijk uitgenodigd voor die algemene vergadering.
Dat is het eerste voordeel.
Andere voordelen: U betaalt geen bewaarloon; Uw aandelen zitten veel veiliger bij de NBB dan bij één of andere virtueel failliete bank.

vrijdag 25 mei 2012

Nog een beetje gas geven!!!!

Ik heb gisteren nog drie NBB aandeelhouders overtuigd om volgende week dinsdag mee te komen manifesteren aan de ingang van het auditorium.
Ik hoop uit de grond van mijn hart dat iedereen maar dan ook iedereen van dit lange weekend gebruik maakt om mensen in hun omgeving te overtuigen om dinsdag 29 mei tegen 12 uur aan het auditorium van de NBB aan de Warmoesberg te zijn.
Gepensioneerden en iedereen die tijd heeft, kan na de manifestatie van een dagje Brussel genieten.

Gelet op de monetaire situatie en de angst over het voortbestaan van de euro staan de centrale banken in het middelpunt van de belangstelling.
Dit is de ultieme nachtmerrie voor onze tegenstrevers.
Zij dachten dat ze oppermachtig waren en dat zij die onnozele privé aandeelhouders zouden versmachten. Zij geloofden tevens dat ze onfeilbaar waren en dat ze geen fouten konden maken.
Dat imago van onfeilbaarheid zijn onze vrienden ondertussen kwijt.
De fouten die ze gemaakt hebben duwen tientallen miljoenen Europeanen de armoede in.

Dinsdag gaan we enkele krassen toevoegen aan het steeds doffer wordende blazoen van onze tegenstrevers. Doe het niet voor U, doe het voor onze kinderen en alles wat er achter komt!
Ik word vandaag waarschijnlijk voor het eerst grootvader, ik heb er dus een extra motivatie bij!

dinsdag 22 mei 2012

Minister van Financiën Vanackere te Brugge

Voor de mensen die zich ingeschreven hebben voor de voordracht van minister Vanackere te Brugge op maandag 4 juni zou ik nog even willen herinneren aan de voorbereidende vergadering te Sint-Niklaas op vrijdag 1 juni om 19 uur!

We krijgen daar de gelegenheid om, in functie van de algemene vergadering van dinsdag 29 mei, rechtstreeks vragen te stellen aan de minister van Financiën.
 
Een onwaarschijnlijke buitenkans waar we geen steek mogen laten vallen!!!!

vrijdag 18 mei 2012

Wat doen die banken met dat goud?

Die banken verkopen dat ontleende goud; met de opbrengst van die verkoop, kopen ze wellicht staatsleningen die 3% opbrengen; ze betalen 0,2% aan de NBB en ze ontvangen 3% op de obligaties! Opnieuw kassa voor de virtueel failliete banken!

Ingeval van monetaire ongelukken, die nu wellicht onvermijdelijk geworden zijn, zien we dat goud uiteraard nooit meer terug.
De borgen, die de virtueel failliete banken gegeven hebben, zullen waardeloos worden en de goudprijs zal door het dak schieten.

Enkel mensen, die geen benul hebben van waar ze mee bezig zijn, zullen goud uitlenen en papier als borg aanvaarden.

84 ton goud uitgeleend!!!

Volgens minister Vanackere leende de NBB vorig jaar 84 ton van ons goud uit.
Daarmee verdiende de NBB 6 tot 7 miljoen euro!

Om zeven miljoen euro te verdienen, nemen de wereldvreemde onafhankelijke directeurs van de NBB een risico van 3,36 miljard euro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

De tegenpartijen van de NBB zijn (failliete) commerciële banken en geen shorters.
Wat die banken met dat goud doen, daar heeft de NBB geen zicht op aldus Vanackere!

donderdag 17 mei 2012

De euro en de Deense kroon!

We moesten en we zouden in de euro geraken, daarom werd er met cijfers en reserves gesjoemeld dat het een lieve lust was.
Tachtig procent van de goudvoorraad van de NBB moest er aan geloven tegen bodemprijzen en vervolgens werden de onbeschikbare reserves in de bodemloze Schatkist gedumpt.
In Denemarken verwierpen de burgers die euro in een referendum.
De Denen waren idioten, ze waren wereldvreemd, ze hadden geen visie, ze zouden er nog veel spijt van krijgen.
Dat zal wel, de Deense rente staat verdomd dicht bij het niveau van de Duitse!

zondag 13 mei 2012

Het Duitse inflatietrauma

Dat de Duitse Bondskanselier Merkel in de al twee jaar durende eurocrisis steeds consequent "nein" heeft gezegd tegen oplossingen die inflatie kunnen veroorzaken,is, zo wil een populair maar daarom niet minder onjuist cliché, omdat Duitsland een historisch trauma heeft overgehouden aan de hyperinflatie van kort na de Eerste Wereldoorlog.
In een poging om te voldoen aan de astronomische herstelbetalingen die het land moest ophoesten, werd in Duitsland toen op grote schaal papiergeld aangemaakt, dat vervolgens in het buitenland werd verkocht tegen vreemde valuta.
Gevolg: de al uit de oorlog daterende infaltie rees de pan uit en veel Duitsers zagen hun spaargeld in rook opgaan.
In cijfers: in de zomer van 1914 was een Amerikaanse dollar nog 4,2 mark waard.
In januari 1920 was dat 645,8 mark, in januari 1923 17.972 mark en in november 1923, op het hoogtepunt van de inflatiegolf, kostte een Amerikaanse dollar maar liefst 4.200.000.000.000 mark of 4.200 miljard mark voor 1 dollar!
Nog een cijfer: voor een brood dienden de Duitsers destijds zo'n 140 miljard mark neer te tellen en de brandwaarde van een bundel bankbiljetten was hoger dan de kolen die je er voor kon kopen.

(HP/De Tijd 2 december 2012 pagina 10)zaterdag 12 mei 2012

Voorbereiding lezing minister Vanackere!

De voordracht van minister Vanackere te Brugge op maandag 4 juni moet uiteraard grondig voorbereid worden.
Er zouden daar toch minstens twintig groene petten aanwezig moeten zijn!!!!
Op vrijdag 1 juni zullen we vergaderen te Sint-Niklaas om deze avond voor te bereiden.
Vrijdag 1 juni is enkele dagen na de AV van de NBB zodat we elementen uit die vergadering te Brussel mee naar Brugge kunnen nemen.
SCHRIJF VANDAAG NOG IN VOOR DIE VOORDRACHT!!!!!
Voor je er erg in hebt krijg je de melding: VOLZET.

vrijdag 11 mei 2012

Allen daarheen!!!!

Ik heb deze week gemiddeld bijna twintig uur per dag gewerkt en dan ben ik degene die op de website van de NBB moet gaan controleren of er per toeval interessante evenementen op stapel staan.
Het is godgeklaagd in het kwadraat!

Allen daarheen!!!!!!!!!!!!!!

4 JUN  19:00   Belgiës pad uit een mondiale crisis.
Organisatie: Financieel Forum West-Vlaanderen
Spreker(s): De heer Steven VANACKERE, Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken.
Plaats: Provinciaal Hof, Markt 3 te 8000 Brugge
Secretariaat: Nationale Bank van België Kortrijk
Inschrijvingen: Schrijf u in voor deze activiteit
Informatie: fifo.westvlaanderen@nbb.be 056 27 52 11
Inschrijvingsprijs: gratis

Opmerking 2

Verlies alstublieft niet uit het oog dat we bij dat voorstel, over het optrekken van dat eerste dividend, voor de lieve vrede alle aanslagen op het patrimonium van de NBB vergeten.
De onterechte overdrachten van de onbeschikbare reserverekening, de overdrachten van de eigen wisselkoersreserves van de NBB enzovoort, we zijn bereid om deze afgrijslijke diefstallen te vergeten. Alles samen gaat het hier over een fortuin van meer dan tien miljard euro dat onterecht in de bodemloze Schatkist werd gestort.
In Nederland, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en vele andere landen verkocht men eveneens een deel van de goudvoorraden doch alhoewel de centrale banken van die landen voor 100% eigendom zijn van de Staat, hield men daar de reserves wel binnen de bank.
In België, waar de NBB voor de helft in handen is van privé aandeelhouders, stortte men de opbrengst van die verkopen wel door naar de Schatkist.
Je merkt onmiddellijk in welk land de directie van de centrale bank het minst onafhankelijk is van de politiek!

Opmerking bij het opiniestuk van Paul Huybrechts!

Paul Huybrechts is al verschillende jaren een belangrijk verdediger van de privé aandeelhouders van de Nationale Bank.
Alhoewel hij echter over de juiste cijfers beschikte, paste de voorzitter van de VFB toch het bedrag van het eerste dividend aan.
Het door mij vooropgestelde minimum van 600 euro werd door Paul verlaagd tot 150 euro.
Nogmaals een duidelijk voorbeeld van het feit dat mensen niet in staat zijn om de werkelijke benadeling van de privé aandeelhouders van de NBB juist in te schatten.
Die benadeling werd bijna honderd jaar geleden ingezet om sedert 1970 langzaam maar zeker compleet te ontsporen.
Door het eerste dividend van 60 frank op te trekken naar 6.000 frank compenseert men slechts een fractie van de opgelopen achterstand, de evoluties van koopkracht en lonen tonen dit overduidelijk aan.
Zeshonderd euro per aandeel voor het eerste dividend moet dan ook als absoluut minimum gelden, meer mag doch minder kan absoluut niet!

Opiniestuk VFB voorzitter Paul Huybrechts

Op 29 mei vindt de algemene vergadering van de NBB plaats. Veel bevoegdheden heeft die vergadering niet meer, want de regentenraad heeft zichzelf tot aandeelhoudersvergadering uitgeroepen. Alleen afgeschaft is de algemene vergadering nog niet, hoewel sommigen dit graag zouden doen.
De vergadering wordt dit jaar wellicht andermaal een verbale confrontatie tussen particuliere beleggers en een directie die Oost-Indischdoof is voor elke verwachting van die privé-aandeelhouders.
Die doofheid is representatief voor het onbegrip en de pesterijen waar alle particuliere beleggers in dit land op stoten. De NBB maakt school.

Intussen hebben allerlei rechters in verschillende rechtszaken beslist dat er geen juridisch probleem rijst met wat sinds de late jaren 1980, toch een sluipende, eenzijdige onteigening was van de particuliere eigenaars van de NBB.
Er was een tijd dat ook de huidige gouverneur het met deze stelling eens was ('Er is geen andere keuze dan nationalisering.' - aug 2002).
Maar ook in een rechtstaat lukt het kennelijk niet om op te boksen tegen de macht van de sterkste, in dit geval de brutale Belgische staat die met 50% van de aandelen, 95% van de opbrengsten van de NBB naar zich toehaalde .
Zou dit dossier echt geen kans maken voor het Europees Hof van de Rechten van de Mens ?
Het onrecht schreit hier toch ten hemel !

Wat kunnen de aandeelhouders van de NBB na die verloren rechtszaken nog eisen ?
Wel, de NBB kan zich perfect een veel hoger dividend veroorloven.
Nu wordt 50% van de voor uitkering beschikbare winst aan de openbare én de particuliere aandeelhouders uitgekeerd.
Dat kan perfect wettelijk 75% of zelfs 100% worden.
Het is ook verantwoord. De staat is namelijk al twee keer langs de kassa gepasseerd en de reserves van de bank zijn al aangevuld, vooraleer er in huidige rekeningen beschikbare winst ontstaat.

Men zou het 'eerste dividend' van 60 frank, dus anderhalve euro, dat sinds 1850 (!) onveranderd bleef, kunnen verhogen naar bvb. 150 euro en dat dan verder indexeren.
Er gaat dan een kleine 30 miljoen extra naar de privé-aandeelhouders.
Het nettodividend van nu 106.35 euro zou verdubbelen.
Deze eis is echt de redelijkheid zelve, maar stoot voorspelbaar op een njet van de fanatici van de Parti Socialiste die al tientallen jaren een ware oorlog tegen de privé-aandeelhouders en tegen alle beleggers uitvechten.
Zo is Wallonië 25% achterop geraakt bij Vlaanderen, proficiat.
Waar niet wordt gespaard en belegd, wordt ook niet geïnvesteerd (behalve door de overheid met belastingen en schulden tot daarmee de grenzen zijn bereikt).
Als het morgen met dit land helemaal misloopt, zal dat het gevolg zijn van wat door de Vlaamse middenklasse meer en meer wordt ervaren als een diefstal.
Wanneer gaan de Vlamingen in de regentenraad van de NBB eindelijk eens zeggen : Basta !


Door Paul Huybrechts , VFB voorzitter,  in 'Gids voor de Beste Belegger' , 24 april 2012

De centjes zijn op!

Zowat iedereen heeft ondertussen begrepen dat het wanbeleid van de voorbije decennia onze welvaartsstaat de afgrond in geduwd hebben. De centen zijn op en ondertussen is men begonnen met het afbouwen van onze sociale zekerheid. Zieken, gepensioneerden, werklozen en alle andere hulpbehoevenden zullen zwaar moeten inleveren terwijl de werkende burger nog verder uitgeperst zal worden. Het wanbeleid, dat hieraan ten grondslag ligt, kon enkel gevoerd worden omdat regelgevers en centrale bankiers weigerden hun taak te vervullen. In plaats van de uitwassen te bestrijden, volgden zij gedwee de orders van de mensen aan wie ze hun benoeming te danken hadden en die, zoals we ondertussen geleerd hebben, te veel beïnvloed werden door de tovenaars uit de financiële sector. De schuldigen zullen zonder twijfel goed in de watten gelegd geweest zijn doch de gewone burgers mogen opdraaien voor de hallucinante factuur. Daarom doe ik langs deze weg een oproep aan alle slachtoffers van dit drama, zieken, gepensioneerden en werklozen om op dinsdag 29 mei hun stem te laten horen aan de gebouwen van de Nationale Bank te Brussel. Ook leerkrachten, verplegend personeel, ambtenaren en andere categorieën, die de gevolgen van het wanbeleid beginnen te ondervinden, zijn van harte welkom. Men zegge het voort!

Algemene Vergadering dinsdag 29 mei

Nogmaals onderstreep ik het belang van een massale aanwezigheid op die belangrijke algemene vergadering:

BLOKKEER VANDAAG NOG EEN OF MEERDERE AANDELEN!!!!!donderdag 10 mei 2012

De brief van onze gemotiveerde tegenstander!

Dit is een voorbeeld van hoe iedereen een kleine inspanning kan leveren om deze strijd tot een goed einde te brengen.

Stop met kankeren en de "daar is toch niks tegen te doen" mentaliteit.

Men heeft onze sociale zekerheid om zeep geholpen, de hoofdverantwoordelijken voor deze catastrofe zitten onder meer bij de Nationale Bank van België.

Nu kunt U nog rechtstreeks de confrontatie aangaan met deze hoge heren, misschien verschansen zij zich binnenkort in hun ivoren toren om niet meer met hun slachtoffers geconfronteerd te worden.

Een brief van een gemotiveerde medestander

Hallo,

dinsdag 29 mei gaat de algemene vergadering van de Nationale Bank weer door, altijd een geanimeerd gebeuren.

Ik weet niet of jullie (nog) aandeelhouder zijn, anders moet ge maar snel een aandeel kopen (minder dan 2200 € voor iets dat er minstens 10.000 waard is) en waar u op 5 juni een dividend van netto 106,32 € op krijgt of een rendement van meer dan 4,8% (waar krijgt een mens dat nog ???).
Dit kan de beste investering van je leven zijn (je mag ook gerust 10 of 100 aandelen kopen)

Dat aandeel wel op naam laten zetten zodat ge een uitnodiging krijgt van de bank voor de vergadering. Zeker doen, we rekenen op uw aanwezigheid.
De vergadering begint om 14 uur.

Concreet ijveren wij voor het herstellen van de koopkracht van het eerste dividend.
Bij de oprichting van de bank werd een eerste dividend voorzien van 6%, op het kapitaal.
Op 1000 (goud)franken was dit dus 60 goudfranken.
Die 60 frank van toen wordt vandaag nog steeds als 60 Bef of 1,5 € als eerste dividend uitbetaald.
Het is toch duidelijk voor iedereen dat 60 frank van toen niet meer hetzelfde is als 60 Frank van nu. Trouwens, het is heel eenvoudig. Die 60 Frank waren 3 goudstukken van 20 Bef (Louis) en die zijn vandaag 240 € per stuk waard of die 60 Frank van 1850 zijn vandaag 720 € waard en dat is dus heel wat meer dan de 1,5€ die de bank nu uitbetaald.
Of zou Mijnheer de Gouverneur het ook normaal vinden dat zijn loon vandaag nog steeds de 18.500 Bef zou zijn die zijn voorganger in 1850 ontving.???

In de loop der jaren is er een aandelensplit in 3 geweest waardoor eerlijkheidshalve het eerste dividend maar 2% van het kapitaal meer is.
Ook dat willen we toegeven. Dit eerste dividend aangevuld met de opbrengst van de staturaire portefeuille (het klein beetje winst waar we als aandeelhouder recht op hebben, en wat we ook niet betwisten) zou een netto dividend moeten opleveren van ong. 600€.
Dit is voor de bank geen probleem want die maken meer dan voldoende winst en voor de staat kan dit ook geen probleem zijn want hun dividend als aandeelhouder (50% van de aandelen) zou meteen ook stijgen wat onze regering die chronisch ziek is aan geldtekort ook goed van pas zou komen.

Een win-win situatie die er alleen niet van komt omdat de bestuurders van de bank te lui zijn om iets te veranderen en dat alleen zullen doen als er een meute groene petten blijft zagen en ambetant doen.

Een netto dividend van 600 € zou omgerekend aan een dividendrendement van 5% een koers betekenen van 12.000 €, en dan kan de kassa rinkelen !!! want heel wat pensioenfondsen en verzekeringen zullen maar al te graag een stabiel aandeel met hoog rendement in hun portefeuille nemen.
Het is allemaal mogelijk, er moeten alleen voldoende groene luizen zitten in de pels van de ingeslapen directeurs om ze wakker te schudden en tot aktie te dwingen.

Als ge dan toch komt, probeer dan om 11h30 aan de Warmoesberg te zijn.
We gaan eerst nog wat betogen om en rond de gebouwen van de bank om aandacht te trekken op de onrechtvaardige behandeling van de privé aandeelhouders.
Dit jaar is de winst van de bank gestegen, wordt het aandeel van de staat verhoogd, wordt een groter bedrag naar de reserves gebracht EN WORDT HET DIVIDEND VOOR DE AANDEELHOUDERS VERMINDERD !!!!
Dit is complete willekeur en openlijke pesterij aan het adres van de aandeelhouders.

Wij rekenen op jullie medewerking; één dag opofferen van jullie drukke pensioenbezigheden is alles wat wij vragen.
Hopelijk tot dan.

groetjes

maandag 7 mei 2012

Drukkerij NBB

Vandaag ontving ik bericht dat de NBB in vergevorderde onderhandelingen zou zijn met Oberthur Fiduciare om de drukkerij van de NBB te verkopen.
Sofina heeft een participatie van 8,63% in Oberthur.
 
Wat is de reden voor de verkoop van onze drukkerij?
Winstmaximalisatie?
Het werk uitbesteden zodat de arbeiders in de toekomst een pak minder gaan verdienen om de hoge vergoedingen en kosten voor de onafhankelijke directeurs van de NBB te kunnen betalen?

Indien er mensen zijn die meer informatie kunnen verstrekken over deze affaire kunnen ze uiteraard steeds terecht op erik@nbb4ever.be Discretie verzekerd!

De Griekse verkiezingen!

Het moment, dat Duitsland het uitzichtloze euro-project vaarwel gaat zeggen, is weerom een flinke stap dichterbij gekomen.
Wie is er trouwens op het idee gekomen dat het verstandig was om politici de mogelijkheid te geven om zoveel papiergeld te drukken als ze wilden?
Het feit, dat men gedurende decennia kunstmatige groei gecreëerd heeft met schulden, ligt aan de basis van de huidige crisis.
De kudde gaat nu stemmen op politici die beloven dat ze nog meer kunstmatige groei gaan creëren door nog meer schulden te maken.
Sinds 2008 proberen onze grote leiders de gigantische monetaire brand te blussen met benzine. Aangezien dat niet tot gunstige resultaten geleid heeft gaat men nu ook alcohol, fosfor, palmolie en andere brandbare producten op het vuur gooien om de vlammen te doven.
Benieuwd of het deze keer gaat lukken.

woensdag 2 mei 2012

14 november 2006

Op 14 november 2006 schreef ik op het NBB Actiegroep forum een artikeltje over de gierigheid die de wijsheid bedriegt.
In feite was dit een noodkreet om te waarschuwen voor het gevaar dat ons wachtte indien niet meer aandeelhouders zich zouden aansluiten bij Deminor.
Een paar jaar later betaalden we daar de prijs voor op het moment dat Deminor de meeste rechtszaken liet vallen.
Even die profetische boodschap herhalen:

"Iedere NBB aandeelhouder die zich nog niet aangesloten heeft bij Deminor moest door de grond zakken van schaamte. Sluit U aan bij Deminor of verkoop Uw aandelen.
Zonder de acties van Deminor en meester Modrikamen had de koers nooit 3.400 euro gestaan.
Wenst U meer dan 3.400 euro per aandeel te krijgen dan moet U zich aansluiten bij Deminor.
Degenen die geloven dat zij geld gaan besparen door zich niet aan te sluiten vergissen zich schromelijk en zij spelen regelrecht in de kaarten van onze achtbare tegenstrevers.
Bij CERA kregen 0,13% van de vennoten gedaan wat niemand voor mogelijk hield. Dankzij de inspanning van 500 vennoten kregen 450.000 vennoten tienmaal meer dan men hen had toebedeeld. Deze mensen verdienen een standbeeld en die 449.500 andere vennoten kregen iets wat ze eigenlijk niet verdiend hebben.
Bij de NBB zien we juist hetzelfde, free riders walgelijk! Bij Deminor begrijpen ze het niet, ik wel. Gierigheid bedriegt de wijsheid."

Circus Coene in actie!

Knack 2 mei 2012 pagina 112 Bladspiegel door Koen Meulenaere:

"We schrijven augustus 2001.  Een paar maanden voordien had Le Chocolat (Patrick De Maeseneire nvdr) van den Baard (Johan Vande Lanotte nvdr) een goed betaald zitje in de raad van bestuur van SABENA cadeau gekregen. En hij kende de Zwitsers, van fiscale en andere ontmoetingen. Ze gingen dus met vier genieën SABENA redden, dat is intussen geofficialiseerd, en Swissair te grazen nemen: Le Chocolat, den Baard, het Joenk (Verhofstadt Guido nvdr) en de huidige gouverneur van de Nationale Bank, Luc Coene. Lichtten niet eens de directie van SABENA in, en nog minder de bevoegde minister. Vier mannen met verstand van zaken. Waren blijkbaar niet eens bekwaam om een simpel contract te lezen want ze tekenden een overeenkomst waardoor de Zwitsers onder een engagement van 54 miljard Belgische frank uit konden. 54 miljard! Puur verlies voor de Belgische belastingbetaler. Maar geen nood, er loopt een proces over. Vorig jaar werd Swissair door een Belgische rechtbank veroordeeld tot een schadevergoeding van omgerekend 750 miljoen frank. Rest dus 53,25 miljard. Misschien kan Le Chocolat zijn eigen dertiende maand en zijn vakantiegeld laten vallen, dan is de put al voor een groot stuk gevuld."

Toen ging Luc Coene zich voorbereiden om DEXIA te redden. En passant ook nog eventjes de privé aandeelhouders van de NBB pluimen!

ECB CIRCUS COENE

Onafhankelijk gouverneur Luc Coene, redder van DEXIA deelt mee:
Als we Dexia nu opkuisen gaat ons dat 125 miljard euro kosten!

Dat is een serieuze pikuur, nog een beetje veel erger dan ik gevreesd had.
Het probleem is natuurlijk dat de factuur, door te wachten, wellicht nog een flink stuk gaat oplopen.

De strategie is duidelijk:
1.we laten het rottingsproces rustig verder lopen;
2.als het echt niet meer verder kan, maken we het geld waardeloos, een proces dat al een paar jaar aan de gang is;
3.we betalen de rekening met geld dat waardeloos gemaakt werd.

Gevolg: De overheden gered, de banken gered en de mensen zijn hun zuurverdiende spaarcenten kwijt.
De mensen met veel geld op hun spaarboekjes en veilige obligaties zijn bij deze gewaarschuwd, zij bevinden zich in exact dezelfde situatie als de aandeelhouders van DEXIA, Fortis en KBC in juni 2008.

dinsdag 1 mei 2012

De Blijde Boodschap!

Vergeet niet om Uw vrienden en familie de weg naar onze blog te wijzen.
Als de DEXIA bom barst, wordt het tijd om de schuldigen voor deze crisis met hun neus op de feiten te drukken.
Hiervoor moeten we zoveel mogelijk mensen mobiliseren. Als iedereen een kleine inspanning doet om de Blijde Boodschap te verspreiden, geraken we automatisch waar we moeten zijn.
Onze-Lieve-Heer begon een kleine tweeduizend jaar geleden ook met twaalf apostelen die hij op de hoogdag van Pinksteren eerst nog wakker moest schudden met de vurige tongen van de Heilige Geest.
Dit jaar valt de algemene vergadering van de NBB op de eerste werkdag na Pinksteren.
Dat kan geen toeval zijn!

De meerwaarde op goud!

Historisch gezien brengt goud niks op, goud behoudt zijn waarde.
Papiergeld brengt rente op doch de geschiedenis leert ons dat dit papiergeld uiteindelijk waardeloos wordt.
Alle retoriek over de meerwaarde op goud is dan ook totale nonsens aangezien die "meerwaarde" enkel uitgedrukt wordt in papiergeld dat in waarde daalde.
Het wegsluizen van de meerwaarde op het goud van de NBB naar de bodemloze Schatkist is dan ook de grootste fout uit de financiële geschiedenis van dit land.

Officiële goudprijs New-York

In Amerika bedroeg de officiële prijs per ounce troy fijn goud eind 1786 welgeteld 19,49 dollar, eind 1834 staat het op 20,69 dollar, honderd jaar later wordt de prijs verhoogd tot 35 dollar in 1934 om in 1945 een laatste keer verhoogd te worden tot 42,22 dollar per ounce.
Eind 2011 bedroeg de officiële goudprijs in de VS nog steeds 42,22 dollar per ounce, slechts een klein verschil met de 1.662 dollar per ounce die het goud op de beurs noteert. (bron: www.measuringworth.com)

Officiële goudprijs in Londen

De officiële prijs voor één ounce troy fijn goud evolueerde in Londen als volgt: van 0,89 pond sterling in 1257 naar 2,01 pond in 1465 naar 3 pond in 1546 naar 4,05 pond in 1663 naar 4,25 pond in 1696.
Vervolgens zal de officiële goudprijs stabiel blijven op 4,25 pond tot eind 1945!
Aangezien de marktprijs toen reeds het dubbele bedroeg van de officiële prijs zijn ze er in Londen maar mee opgehouden. (Bron: www.measuringworth.com )