vrijdag 27 februari 2015

Vraag aan directeur Jan Smets, Gent 26-02-2015

Na veertig jaar kunstmatige groei, die gefinancierd werd met schulden, ontplofte op 15 september 2008 de bom die de grootste monetaire crisis uit de geschiedenis in gang zette.  Sinds die dag maakten de centrale banken wereldwijd de ellende iedere dag een stukje groter en omdat het niet snel genoeg gaat, besloot het Europees filiaal van Goldman Sachs, ook ECB genaamd, om de puinhoop in één ruk met 1140 miljard groter te maken.

De hoge heren in Frankfurt geven grif toe dat ze niet zeker zijn van het resultaat omdat het een onconventioneel monetair experiment betreft.  Op hetzelfde moment vertellen ze ons echter wel dat het niet uitvoeren van hun experiment de crisis nog veel erger zal maken.

In het jaarverslag van de Nationale Bank en tijdens de voordracht van directeur Smets vanavond wordt herhaaldelijk gewezen op het probleem van de veel te hoge schulden van particulieren en overheden in de eurozone.  Tegelijkertijd wordt ons verteld dat bijkomende nieuwe schulden ten belope van 1140 miljard euro het probleem van de te hoge schulden uit de wereld te helpen.

Dan luiden mijn twee korte vragen als volgt:
1. Als je toegeeft dat je gaat experimenteren en je zodoende niet weet wat de uitkomst van dat experiment zal zijn....... Hoe weet je dan dat het niet uitvoeren van dat experiment de ramp groter zal maken?

2. Hoe helpen 1140 miljard verse schulden om het probleem van teveel schulden te verlichten?


Aangezien de vragen zichzelf beantwoorden, was het antwoord in feite overbodig.

Verzet!

Toen ik gisteren arriveerde aan de Arteveldehogeschool, om de voordracht van onafhankelijk directeur Jan Smets bij te wonen, viel mijn oog op een prachtig gedicht van Remco Campert dat afgebeeld was op de gevel van een huis.

Daar stond ik dan, aan de grond genageld in de gietende regen.

Want op die gevel stond het antwoord op de vragen die ik mezelf al honderden keren gesteld heb:
"Waar ben je in godsnaam mee bezig Erik?"
"Waarom steek je al die energie in dossiers waar niemand zich iets van aan lijkt te trekken?"

En daar stond het ineens voor mijn neus op een gevel geschilderd:
"Omdat ik mezelf in de jaren tachtig vragen ben beginnen stellen, vervolgens die vragen aan anderen ging voorleggen en zodoende zonder het te beseffen in het verzet ging tegen de destructieve krachten die onze samenleving naar de knoppen hielpen."

Dank Remco Campert voor het ophelderen van het mysterie:


Verzet begint niet met grote woorden
maar met kleine daden
zoals storm met zacht geritsel in de tuin
of de kat die de kolder in zijn kop krijgt

zoals brede rivieren
met een kleine bron
verscholen in het woud

zoals een vuurzee
met dezelfde lucifer
die een sigaret aansteekt

zoals liefde met een blik
een aanraking iets dat je opvalt in een stem

jezelf een vraag stellen
daarmee begint verzet

en dan die vraag aan een ander stellen

Remco Campert

woensdag 18 februari 2015

Maandag 18 mei 2015: Algemene Vergadering Nationale Bank!

!!!!!Maandag 18 mei 2015!!!!!


De onafhankelijke regenten van de Nationale Bank van België oordeelden op 14 januari jongstleden in al hun wijsheid dat de algemene vergadering van de Nationale Bank dit jaar niet op de laatste maandag van de maand mei doch op maandag 18 mei wordt samengeroepen.  

De algemene vergadering van een beursgenoteerd bedrijf wordt zodoende zonder enige verwittiging verzet omdat de ECB tijdens het laatste weekend van mei een barbecue of iets vergelijkbaars organiseert.  Het feit dat de hoge heren van de NBB het niet eens nodig vinden om de aandeelhouders op naam schriftelijk op de hoogte te brengen van het verzetten van deze cruciale datum onderstreept nogmaals de minachting die men daar koestert voor de privé aandeelhouders van de Bank.

Aandeelhouders, die hun aandelen op naam laten zetten, worden bij ieder bedrijf schriftelijk op de hoogte gebracht van alle belangrijke gebeurtenissen.  Blijkbaar is gelden de meest elementaire regels van fatsoen niet voor de mensen die dit land naar de afgrond geleid hebben.