donderdag 25 juli 2013

150 jaar geleden

150 jaar geleden sloten België en Nederland een verdrag waarbij de tolheffing op de Schelde werd afgeschaft. België betaalde 17.141.670 gulden of 36.278.566 frank om aan de tolheffing op de Schelde een einde te maken. Omgerekend en geïndexeerd naar 2013 is die 36 miljoen frank uit 1863 vandaag 200 miljoen euro waard. In De Tijd van 18 juli verscheen hierover een leerrijk artikel "Geen groter feest dan de afschaffing van de Scheldetol" in De Tijd. Uit deze geschiedkundig vaststaande feiten leren we twee zaken: 1.een gulden was in 1863 ongeveer 2,11 Belgische frank waard en dit toont aan dat de Belgische leiders niet zo'n goed werk geleverd hebben bij het verdedigen van de koopkracht van de Belgische frank; 2.Volgens de cijfers van De Tijd moet je die 36 miljoen frank uit 1863 met een factor 222 vermenigvuldigen om een correct beeld te krijgen van het bedrag dat destijds betaald werd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten