woensdag 30 januari 2019

Geschiedenisvervalsing, een subtiel spel!

Soms moet je de geschiedenis goed kennen om waarheid en leugen van mekaar te onderscheiden. Gedurende 121 jaar worden in de jaarverslagen van de Nationale Bank duidelijk de "goud- en deviezenreserves van de Nationale Bank van België" weergegeven en benoemd.

Vanaf 1972 begint men langzaam maar zeker de terminologie te veranderen om de jongste jaren te verzeilen in een dubbelzinnige omschrijving die doet vermoeden dat het goud van de Bank... van de Staat is.

Op pagina 21 van het jaarverslag van de Nationale Bank van België over 1948 staat een gedetailleerde tabel van het 
“Goud· en deviezenbezit van de Nationale Bank (millioenen franken)” 
Op pagina 76 van hetzelfde jaarverslag wordt het helemaal interessant, men schrijft: 
“Hierna volgt de vergelijking met de cijfers van vorig jaar 31 December 1948 25 December 1947 
Beschikbare goudvoorraad fr. 27.333.965.142,07 
Onbeschikbaar goudsaldo na herwaardering van de goudvoorraad (besluitwet n r 5 dd. 1 Mei 1944) . 
Per 31 December 1948 zijn deze twee rubrieken samengebracht op een enkele rekening « Goudvoorraad », tengevolge van de aanwending van de passiefrekening « Schatkist : onbeschikbare rekening wegens herwaardering (besluitwet n' 5 van 1 Mei 1944) », tot de gedeeltelijke delging van de schuld van de Staat tegenover de Bank (zie commentaar volgende rubriek).” 

Na de herwaardering van de goudvoorraad VAN DE BANK in 1944 was er een onbeschikbare reserverekening ontstaan waarop zich de fictieve “meerwaarde” van 10.493.184.844,77 frank bevond. Eind 1948 wordt die onbeschikbare reserverekening bij de goudvoorraad van de Bank gevoegd tot de gedeeltelijke aflossing van de Schuld van de Staat aan de Bank. 

Boekjaar 1965, jaarverslag pagina 165 
"Goudvoorraad van de Nationale Bank" 

Op pagina 53 van het jaarverslag over 1971 vinden we volgende klaar en duidelijke tabel terug: 
Tabel 9. 
GOUDVOORRAAD EN NETTO DEVIEZENPOSITIE VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE (1) 
In de loop van de maanden september tot december zijn de goud- en deviezenreserves van de Bank verminderd, hoewel deze laatste niet meer op de valutamarkt tussenbeide kwam, behalve in guldens. De goudvoorraad nam af met fr. 2 miljard, in hoofdzaak ten gevolge van de aflossing van in goud uitgedrukte schatkistcertificaten en van cessies aan De Nederlandsche Bank ingevolge het monetaire Benelux-akkoord.


Op pagina 62 van het jaarverslag over 1972 begint de geschiedenisvervalsing: Tabel 12. NATIONALE BANK VAN BELGIE: GOUD- EN DEVIEZENRESERVES Gedurende 121 jaar, van 1850 tot en met 1971, werden de goudvoorraad en de deviezenreserves van de Nationale Bank van België weergegeven, vanaf 1972 wordt het een beetje onduidelijker. 

Goudvoorraad en deviezenreserves van de Nationale Bank 
versus 
NATIONALE BANK VAN BELGIE: GOUD EN DEVIEZENRESERVES 

Het lijkt een onooglijk belachelijk verschil doch het vormt de aanzet tot de plundering van de goudreserves van de Bank. Gedurende meer dan 120 jaar was het met “goudvoorraad en deviezenreserves van de NBB” heel duidelijk van wie die activa waren. Doch een dubbele punt tussen Nationale Bank en goud verandert alles. 

Want met: NATIONALE BANK: GOUD EN DEVIEZENRESERVES 
is het ineens niet meer klaar en duidelijk van wie die reserves zijn.  Gelet op de voorgeschiedenis van 121 jaar is het duidelijk dat die reserves van de Bank zijn doch die zekerheid gaat men doen verdampen tot zelfs de best ingewijden gaan geloven dat die reserves van de Belgische Staat zijn.

Dankzij de 120 jaarverslagen voor 1972 is het echt wel duidelijk wie de eigenaar van die reserves is en en moeten we niet meer twijfelen. Enkel onbetrouwbare huurlingen van politieke goudrovers zullen genoeg heldenmoed aan de dag leggen om te durven verklaren dat het goud van de NBB van de Staat is. Tot 1927 zijn die reserves trouwens voor 100% eigendom van de privé aandeelhouders. Toen kregen de Belgische politici schrik dat die privé aandeelhouders vroeg of laat de Nationale Bank zouden vereffenen en de reserves zouden verdelen en lieten ze een wet stemmen waarbij de Staat bij vereffening van de Bank recht zou hebben op 3/5 van de reserves. 

De jongste jaren lezen we in het jaarverslag van de Bank volgende dubieuze passage onder de titel 
"Activa en passiva luidende in goud en deviezen": 
"De officiële goud- en deviezenreserves van de Belgische Staat, die in de balans zijn opgenomen, worden aangehouden en beheerd door de Bank." 

Zo zijn we geëvolueerd van: 
Goud- en deviezenreserves van de Nationale Bank 
(gedurende 120 jaar tot en met 1971) 
naar: 
Nationale Bank van België: Goud en deviezenreserves (vanaf 1972) 
tot recentelijk:
"De officiële goud- en deviezenreserves van de Belgische Staat, die in de balans zijn opgenomen, worden aangehouden en beheerd door de Bank". 

Na achttien jaar strijd en ontelbare uren studie heb ik pas enkele weken geleden begrepen hoe de misleiding en het bedrog werkelijk in mekaar steken. Soms is de waarheid zo klaar en duidelijk dat je ze door de eenvoud niet kunt bevatten. Wel, dat is nu verholpen, de mistgordijnen zijn opgetrokken zodat we, tijdens de algemene vergadering van maandag 20 mei 2019, haarfijn kunnen blootleggen hoe de vork juist aan de steel zit! Dat wordt een spektakel dat je niet mag missen. Pierre Wunsch, ex-kabinetschef van Didier Reynders en de nieuwe gouverneur van de Bank, gaat onvergetelijke momenten beleven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten