zondag 9 februari 2014

Verslag vergadering Sint Niklaas 7 februari 2014.

Op de vergadering vrijdag werd ruimschoots aandacht geschonken aan de komende verkiezingen en het belang om zoveel mogelijk politici aan te schrijven of te mailen. De klemtoon dient gelegd te worden op de N-VA omdat deze partij wellicht de grootste politiek partij van dit land zal worden en daardoor een belangrijke vinger in de pap zal krijgen bij de Nationale Bank.
De N-VA heeft voorlopig haar handen nog niet vuil gemaakt in dit dossier en heeft er dus alle belang bij dat er een fatsoenlijke oplossing uitgewerkt wordt voor ze op het NBB schip stappen.
Daarom is het van cruciaal belang dat we zoveel mogelijk schriftelijke engagementen van N-VA politici verzamelen voor de verkiezingen van zondag 25 mei.

De bedoeling van de vergadering was om zoveel mogelijk mensen te mobiliseren voor de komende voordrachten van de onafhankelijke directeurs van de NBB.

Verder heb ik klaar en duidelijk volgende standpunten verdedigd:

in dit dossier strijden we tegen het machtsmisbruik en de willekeur bij de machtigste organisatie van het land; we moeten als uit een mond spreken en dezelfde richting volgen; het moet gedaan zijn met het verkondigen van allerlei verschillende verhalen en het discussiëren over "straatjes zonder eind" onderwerpen; het verhaal loopt over meer dan 160 jaar en als we het niet eenvoudig houden, krijgt Jan Modaal er een punthoofd van; alle NBB aandeelhouders dienen zich te concentreren op het verhaal van het eerste dividend van 60 frank, dat sedert 1850 ongewijzigd bleef, en de evolutie van de koopkracht; in het NBB drama hebben politici en hun marionetten bij de NBB alle statuten, alle regels van deugdelijk bestuur en alle mogelijke wetten met voeten getreden; wetten werden gecreëerd en aangepast met als enig doel het onteigenen zonder enige compensatie van de privé aandeelhouders van de NBB; dit is onrechtvaardig, onwettig en in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens; om hun eigen kortetermijnproblemen op te lossen hebben de Belgische politici gedurende de jongste vijftien jaar de reserves van de NBB geplunderd ten belope van meer dan 50.000 euro per aandeel in handen van de Belgische Staat of meer dan tien miljard euro; dit laatste is een misdaad tegen het Belgische volk in het algemeen en de privé aandeelhouders van de NBB in het bijzonder.

Ik stel voor om op donderdag 3 of vrijdag 4 april op dezelfde plaats opnieuw te vergaderen met het oog op het voorbereiden van de Algemene Vergadering van de Nationale Bank op maandag 26 mei 2014.
Mensen, die deze vergadering willen bijwonen, mogen hun voorkeur bekendmaken via mail: erikgeenen@hotmail.com

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten