zaterdag 25 februari 2012

Het kapitaal van de NBB!

In 1850 wordt de NBB opgericht 25.000 aandelen van 1.000 frank worden uitgegeven;

In 1873 volgt er een kapitaalverhoging met 25 miljoen door uitgifte van 25.000 aandelen, vanaf dat ogenblik bestaat het kapitaal uit 50.000 aandelen;

In 1926 volgt er een kapitaalverhoging tot 200 miljoen frank die als volgt wordt doorgevoerd:
1.incorporatie van de reserves ter waarde van 50 miljoen frank;
2.herwaardering van de vaste activa ter waarde van 50 miljoen frank;
3.openbare uitgifte van 50.000 nieuwe aandelen tegen 1.500 frank per aandeel.

Tot de operatie uit 1926 waren alle activa van de NBB eigendom van de privé aandeelhouders en kreeg de Staat enkel haar deel in de winst. Vanaf 1926 zou de Staat echter ook recht hebben op een deel van de activa indien de NBB in vereffening zou gaan. Bij die operatie wordt trouwens ook het principe ingevoerd dat het reservefonds moest uitgekeerd worden in het geval de NBB het emissierecht zou verliezen. Dit kwam er op initiatief van de Staat die zich wilde verzekeren van het feit dat zij haar deel van de koek zou krijgen in het geval de privé aandeelhouders van de NBB er mee zouden ophouden. 74 jaar later zou deze verzekering voor de Staat in het voordeel van de privé aandeelhouders spelen en moest er gesjoemeld worden om dit te verhinderen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten