woensdag 28 december 2011

Het goud van de NBB (2)

Tot en met 1972 spreekt het jaarverslag van de NBB uitdrukkelijk over de "Goudvoorraad en de netto deviezenpositie van de Nationale Bank van België (jaarverslag 1971 pagina 183).

Heel interessant in die tabel is de toelichting die gegeven wordt bij de tweede kolom van die tabel die handelt over de tegoeden bij het IMF. In die toelichting staat het volgende: "Rechten, inclusief de bijzondere trekkingsrechten, die de Belgische Staat bezit als lid van het IMF en die de Bank, krachtens de wet van 19 juni 1959, vervolgens krachtens die van 9 juni 1969, in haar boekhouding mag opnemen als eigen tegoeden op voorwaarde dat zij de verplichtingen van de Belgische Staat ter zake op zich neemt".

Men legt dus heel duidelijk uit welke activa toebehoren aan de Staat.
Het feit dat men hierover met geen woord rept bij de goudvoorraad spreekt voor zich.

In het jaarverslag van de NBB over het jaar 1973 vinden we op pagina 196 het overzicht van de goud- en deviezenreserves van de Nationale Bank van België.

De tabel is heel duidelijk en maakt ook een onderscheid tussen de zaken die toebehoren aan de NBB en aan de Staat doch er sluipt een subtiel verschil in de benaming van de grafiek.

Voordien stond er steeds ongeveer het volgend:
Goud- en deviezenvoorraad van de Nationale Bank van België.

Zoiets is klaar en duidelijk doch vanaf 1973 wordt het een beetje dubieuzer:
Nationale Bank van België: goud- en deviezenreserves......

Die dubbele punt is een heel subtiel verschilletje doch met enorme gevolgen als men later moet gaan uitleggen wie nu juist de eigenaar is.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten