woensdag 28 december 2011

Kapitaalverhoging 1872

De wet van 20 mei 1872 verhoogt het kapitaal van de NBB van 25 naar 50 miljoen frank.

De kapitaalverhoging vond plaats tegen 2.550 frank per aandeel (jaarverslag 1873 pagina 2).

Ondanks het feit dat er dus vrijwel geen inflatie bestond was de waarde van een aandeel dus gestegen van 1.000 naar 2.550 frank. In die jaren was 2.550 frank voor een aandeel nog een klein fortuin waarvoor een gewone werkman verschillende jaren moest werken.

Naast de nominale waarde van duizend frank per aandeel moeten de aandeelhouders dus 1.550 frank opleggen voor een nieuw aandeel. Om de aandeelhouders de kans te geven om deze zware financiële inspanning te leveren wordt de kapitaalverhoging in verschillende fases afgerond en de laatste storting van honderd frank per aandeel moest tegen 1 september 1875 gebeurd zijn, 39 maanden na de aankondiging van de kapitaalverhoging.

Op 31 december 1874 waren de 50.000 bestaande aandelen als volgt verspreid:
aandelen op naam: 39.217
aandelen aan toonder 10.783

De 39.217 aandelen op naam waren verdeeld over 1.984 eigenaars waaronder 932 rijkaards die minstens 10 aandelen bezaten.

Jaarverslag 1874 pagina 2.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten