woensdag 28 mei 2014

CERA: opzettelijke slagen en verwondingen!

Op de algemene vergadering van zaterdag 7 juni 2008 protesteerde ik hevig tegen de illegale lening van 600 miljoen euro die CERA in 2007 bij KBC aanging om bijkomend KBC aandelen te kopen.  Ook KBC Ancora, de beursgenoteerde vennootschap waarvan CERA ongeveer 58% bezit, leende op hetzelfde moment eveneens 600 miljoen euro om hetzelfde te doen als hoofdaandeelhouder CERA.  Dit betekent dat CERA rechtstreeks en onrechtstreeks in totaal ongeveer 950 miljoen euro ging lenen om bijkomend KBC aandelen te kopen.   In mijn voorbereidende post toonde ik al aan dat deze gang van zaken tot 8 oktober 2008 een strafrechtelijke inbreuk was op artikel 629 van het Wetboek Vennootschappen.

De Raad van Bestuur van CERA verweet mij toen dat ik geen toekomstvisie had en dat deze lening en de daarmee aangekochte KBC aandelen een briljante zet zouden blijken in de toekomst van CERA.  Sinds 2008 kwam ik op iedere algemene vergadering van CERA tussen om het onverantwoorde risico aan de kaak te stellen en om uitleg te vragen over het waarom van deze dwaze transactie.  De raad van bestuur van CERA bleef tot op de algemene vergadering van 8 juni 2013 deze inbreuk op de Vennootschapswetgeving met vuur verdedigen.  Het belangrijkste argument was het fabeltje dat CERA en Ancora door een wetswijziging genoodzaakt waren hun belang in KBC op te drijven tot boven de 30%.  Door een zeer omvangrijke operatie werd in november vorig jaar het belang van CERA en Ancora in KBC teruggebracht tot 21,3%, blijkbaar was een participatie van 30% ineens geen vereiste meer.

Omdat de revisor van CERA op de algemene vergadering van 8 juni 2013 weg werd gestemd door de vennoten organiseerde CERA op zaterdag 28 september 2013 een gemanipuleerde buitengewone algemene vergadering om zonder enig schaamtegevoel de weggestemde moties van de algemene vergadering in juni ongewijzigd door te drukken.  Het respect van CERA voor de wensen van haar vennoten kan op geen betere manier geïllustreerd worden.  Op de gemanipuleerde buitengewone algemene vergadering van 28 september 2013 werd met geen woord gerept op de reusachtige operatie die op til was.

Op 18 november 2013 verschijnt in de pers het bericht dat Cera en Ancora respectievelijk 14,1 en 4,7 miljoen KBC aandelen verkochten aan een prijs van 39,15 euro per aandeel.  Voor CERA levert de verkoop van 14,1 miljoen KBC aandelen een slordige 552 miljoen euro op.

Uiteraard moeten we bij dit alles rekening houden met de intresten die CERA moest betalen op die illegale lening van 600 miljoen.  Als we rekening houden met een vriendenprijsje jaarlijkse rente van 3,5% voor de illegale lening van 600 miljoen komt de kostprijs voor deze illegale lening voor de zes jaar tussen 2007 en 2013 uit op 147 miljoen euro.

CERA verstrekte in 2007 geen exacte cijfers over de exacte prijs die ze betaalden doch ze kochten 6.405.900 KBC aandelen.  Als we rekening houden met de koersevolutie van KBC in de periode van de aankopen moet de gemiddelde koers van die aankopen ongeveer 98 euro per aandeel geweest zijn.

CERA betaalde dus ongeveer 630 miljoen euro voor die 6,4 miljoen KBC aandelen;
daarbovenop betaalde CERA op 7 jaar ongeveer 150 miljoen euro intresten op die illegale leningen;
ik houd geen rekening met de ontvangen dividenden van KBC als compensatie van het deel van CERA in de intresten die Ancora betaalde op haar illegale lening bij KBC.

We mogen dus stellen dat die 6,4 miljoen aandelen CERA in totaal ongeveer 780 miljoen euro gekost hebben.

In november vorig jaar verkoopt CERA vervolgens 14,1 miljoen KBC aandelen die 552 miljoen euro opbrengen en blijft CERA met een schuld van 88 miljoen euro zitten.  Die 88 miljoen euro is 52 miljoen euro meer dan de 36 miljoen euro schuld van CERA op 31 december 2006.  Daartegenover staat dat de vlottende activa per 31 december 2013 ongeveer 33 miljoen euro hoger lagen dan op 31 december 2006.  CERA hield per 31 december 2013 een cash buffer aan van 62 miljoen euro om uittredende vennoten uit te kunnen betalen.  Tegelijkertijd probeert CERA vandaag nieuwe vennoten te verleiden om in te treden!

Wat heeft de aankoop van die KBC aandelen met een illegale lening de CERA vennoten nu gekost:
eerst en vooral is er het financiële verlies van 228 miljoen euro (780 - 552);
daarbovenop komt het verlies van 7.700.000 KBC aandelen omdat CERA 14,1 miljoen KBC aandelen moest verkopen om de put, die ontstond als gevolg van die illegale lening, te compenseren.

Als we de huidige beurskoers van KBC (43,72 euro) als maatstaf nemen dan resulteerde dit schouwspel in een financieel verlies van 43,72 X 7.700.000 = 336 miljoen euro.

In totaal kostte dit avontuur van de rijkelijk betaalde CERA bestuurders de CERA vennoten niet minder dan 564 miljoen euro of 22,75 miljard oude Belgische franken.

Hierbij houd ik geen rekening met het indirect verlies dat de CERA vennoten lijden door de participatie van 58% in KBC Ancora.  Als we dit verlies mee in overweging nemen verliezen de CERA vennoten wellicht meer dan 800 miljoen euro of meer dan 32 miljard Belgische frank.

Benieuwd hoe de vennoten dit heugelijke nieuws zullen ontvangen tijdens de algemene vergadering van zaterdag 7 juni 2014.

Al deze cijfers onder voorbehoud van nazicht en controle morgen.  Volgens mij zijn ze juist, mocht iemand ergens een fout ontdekken, stel ik het op prijs mocht ik daarvan verwittigd worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten