dinsdag 27 mei 2014

Waarde van een Nationale Bank aandeel!

Vraag 5
Tijdens de algemene vergadering van vorig jaar stak onze onafhankelijke gouverneur de draak met de irrealistische schattingen van de waarde van een NBB aandeel die sommige privé aandeelhouders naar voor brachten. Op dat ogenblik noteerde de koers van de NBB ongeveer 2.700 euro.
Wat is de waarde per NBB aandeel van volgende activa:
a. De participatie van de Nationale Bank in de Bank voor Internationale Betalingen?
b. Het vastgoed van de NBB?
c. De portefeuille met de rentedragende activa die eigendom zijn van de NBB?
d. Andere activa die toebehoren aan de NBB?


Naar aanleiding van mijn vraag 5 over de waarde van de verschillende activa van de NBB die eigendom zijn van de aandeelhouders kreeg ik volgend antwoord:

De directie van de Nationale Bank ging akkoord met mijn stelling dat de waarde van de participatie die de Nationale Bank bezit in de Bank voor Internationale Betalingen ongeveer gelijk moet zijn met de huidige koers van de Nationale Bank zijnde 3.400 euro per aandeel;

De waarde van het vastgoed bedraagt ongeveer 400 miljoen euro of 1.000 euro per aandeel;

De portefeuille met de rentedragende activa, die eigendom zijn van de NBB, is momenteel ongeveer 4,3 miljard euro waard of +/-10.750 euro per aandeel.

De totale waarde van deze activa bedraagt vandaag dus ongeveer 15.000 euro per aandeel.

Aangezien de directie van de NBB dit jaar voor het eerst moest toegeven dat het goud wel degelijk eigendom is van de Nationale Bank moeten we er in de toekomst voor zorgen dat de historische vergissingen die hieromtrent in het verleden gemaakt werden rechtgezet worden.  Voorlopig houden we met het goud nog geen rekening bij de berekening van de waarde doch het gaat hier over een zeer aanzienlijk bedrag.  Tegen de huidige prijzen is de 227 ton goud die de NBB nog bezit ongeveer 6,8 miljard euro waard.  Van deze waarde komt 20% toe aan de privé aandeelhouders.  Dit vertegenwoordigt vandaag 6.800 euro per aandeel voor de privé aandeelhouders.

Vergelijk de waarde per aandeel van 15.000 euro (zonder het goud) en 21.800 euro (inclusief het goud) met de huidige beurskoers van 3.500 euro per aandeel en trek Uw eigen conclusies.

Hoe is het mogelijk dat een aandeel, dat minimum 15.000 euro per aandeel waard is, amper 3.500 euro noteert?

Het antwoord luidt: dit is het gevolg van de willekeur en het machtsmisbruik dat al enkele decennia ingeburgerd is bij de Nationale Bank.  Met Uw hulp maak ik een einde aan die wantoestanden!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten