dinsdag 20 mei 2014

Schriftelijke vragen algemene vergadering NBB 26 mei 2014

Vraag 14
Hebben de onafhankelijke directeurs van de Bank nog niet begrepen dat, in een wereld waar papiergeld enkel gedekt wordt door beloftes van politici en de centrale banken zoveel geld drukken als nodig om de korte termijnproblemen van die politici onder controle te houden, het bijzonder onverstandig is om fysiek goud uit te lenen met waardeloos overheidspapier als onderpand?


Vraag 15
Sinds de overheden kunstmatig de failliete financiële instellingen overeind hielden met onbestaand geld wil de propaganda de bevolking doen geloven dat we langzaam maar zeker uit het dal aan het klimmen zijn.
a. Is er bij de onafhankelijke directie van de NBB een onafhankelijke directeur die niet begrijpt dat je een probleem van teveel schulden niet kunt oplossen door nog veel meer schulden te maken?


Vraag 16
Als je een probleem van teveel schulden tracht op te lossen door nog veel meer schulden te maken, wordt je probleem groter. Meer eenvoudig kan logica uiteraard niet worden.
a. Is er bij de onafhankelijke directeurs van de NBB iemand die deze logica niet begrijpt?


Vraag 17
Minstens even dwaas als de herbenoeming van censor Francine Swiggers bij de NBB was de herbenoeming van onafhankelijk FSMA president Jean-Paul Servais. Deze onbekwame politieke marionet ging onlangs akkoord met een vermindering van zijn riant loon met dertig procent.
a. Gaan de onafhankelijke directeurs van de NBB dezelfde vermindering van hun vergoeding accepteren of stellen zij voor om een beetje verder te gaan door bijvoorbeeld de vergoedingen voor de onafhankelijke directeurs te halveren?
b. Zou het, gelet op de zware fouten die de onafhankelijke directeurs van de Bank maakten in de aanloop naar de crisis, geen goed idee zijn om een parlementaire onderzoekscommissie op te richten om uit te zoeken wat er zoal verkeerd gelopen is in de voorbije twintig jaar?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten