woensdag 28 mei 2014

Illegale leningen van KBC aan CERA en Ancora!

Straks zal ik de schade berekenen die de CERA vennoten leden door de illegale leningen die KBC in 2007 verstrekte aan CERA en Ancora om KBC aandelen te kopen.  Uiteraard zingen CERA, Ancora en KBC sedert 2008 hetzelfde liedje: die leningen waren niet illegaal.

Op het moment dat die leningen werden toegestaan luidde artikel 629 van het Wetboek Vennootschappen als volgt:
"Het is een naamloze vennootschap verboden middelen voor te schieten, leningen toe te staan of zekerheden te stellen met het oog op het verkrijgen van haar eigen aandelen of winstbewijzen door een derde of met het oog op de verkrijging of de inschrijving van een derde van certificaten die betrekking hebben op aandelen of winstbewijzen.  Dit verbod is van openbare orde.  Enig voorschot of zekerheid toegestaan in artikel 629 is nietig of vernietigbaar.  Bovendien zijn de bestuurders van de vennootschap ondeelbaar en hoofdelijk aansprakelijk ten aanzien van de vennootschap en derden voor de geleden schade voortkomend uit dergelijke overtreding en strafrechtelijk aansprakelijk voor dergelijke inbreuk op artikel 629 Wetboek Vennootschappen". 

Op 8 oktober 2008 werd deze wet aangepast om de waanzinnige constructies rond DEXIA mogelijk te maken.  DEXIA leende daarop geld aan haar aandeelhouders, waaronder ARCO, om in te kunnen tekenen op de kapitaalverhoging van DEXIA.  Ondertussen weten we waartoe dit gekonkel geleid heeft.

In 2007 was de wet klaar en duidelijk: geld lenen aan CERA en ANCORA om aandelen KBC te kopen, was een strafrechtelijke inbreuk op artikel 629 Wetboek Vennootschappen en de bestuurders zijn ondeelbaar en hoofdelijk aansprakelijk ten aanzien van de vennootschap voor de geleden schade.  De bestuurders van CERA en ANCORA waren of zijn eveneens van KBC en leenden zodoende dus geld aan zichzelf om op krediet KBC aandelen te kopen.  De schade voor CERA bedraagt meer dan 500 miljoen euro.  Gaan de bestuurders die schade vergoeden?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten