woensdag 21 mei 2014

Dividend

Hoe zit dat nu juist bij die Nationale Bank?
Waar hebben die privé aandeelhouders nu werkelijk recht op?
Eerst en vooral hebben de privé aandeelhouders van de Nationale Bank recht op een dividend van 6% gebaseerd op de waarde van het kapitaal dat zij in 1850 ingebracht hebben.

Dat eerste dividend was de garantie dat de aandeelhouders een fatsoenlijk rendement zouden krijgen op hun kapitaal.
Het tweede dividend was een toetje.
De onafhankelijke directeurs van de NBB hebben gedurende decennia verkondigd dat het NBB aandeel in feite een geïndexeerde obligatie was. Het wordt hoog tijd dat ze de daad bij het woord voegen!

Het meest essentiële punt dat je niet over het hoofd mag zien is het volgende:
Toen de NBB in 1850 werd opgericht stond inflatie gelijk met monetaire ketterij!

Vanaf het moment dat je die informatie verwerkt hebt, reken je uit wat de koopkracht was van duizend frank in 1850 en hoeveel dat die vandaag is en vervolgens pas je dat eerste dividend aan aan de nieuwe monetaire orde waar we sedert 1914 mee geconfronteerd worden.

Volgens mijn berekening moet dat eerste dividend van 6% opgetrokken worden van de huidige 60 frank naar minimum 600 euro per aandeel om de muntontwaarding voor een groot deel te compenseren.

Daarbovenop een toetje van honderd à tweehonderd euro als tweede dividend en we zitten op een niveau waarop een klein deel van het onrecht ongedaan gemaakt is en waarmee te leven valt.

In 1850 verdiende de gouverneur van de Nationale Bank 18.500 frank per jaar en dat werd in die tijd beschouwd als een beetje decadent. Vandaag ontvangt gouverneur Coene meer dan 25 miljoen frank per jaar.

Een mijnwerker verdiende in 1851 ongeveer 38 frank per maand voor 72 uur hard en gevaarlijk labeur per week. Vandaag verdienen de best betaalde arbeiders een beetje meer dan 0,94 euro per maand of 11,28 euro per jaar!

In 1860 ontvangen de aandeelhouders van de Nationale Bank een brutodividend van 103,75 frank of meer dan tweemaal het maandloon van de best betaalde arbeiders in België.
Dit jaar ontvangen de aandeelhouders een brutodividend van 165,60 euro of ongeveer het bruto dagloon van de best betaalde arbeiders in België rekening houdend met vakantiegeld, dertiende maand en weet ik veel.

In de vergelijking dividend per aandeel en het loon van de best betaalde arbeiders in België evolueerde de situatie voor de privé aandeelhouders van de NBB dus als volgt:
In 1860 was het dividend van een NBB aandeel meer dan tweemaal het maandloon van die arbeider; In 2014 staat het dividend van een NBB aandeel ongeveer op hetzelfde niveau als het dagloon van diezelfde arbeider.

Als je die evolutie ziet dan begrijpt het kleinste kind dat er in de loop van de geschiedenis iets fout gelopen is.

Waarom werd het loon van de gouverneur wel aangepast aan de evolutie van de koopkracht en het belangrijkste dividend voor de privé aandeelhouders niet? Dit is wellicht een historisch foutje geweest dat zo snel mogelijk moet rechtgezet worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten