dinsdag 28 mei 2024

Het drama van de illegale verkopen van het goud van de Nationale Bank kost ons vandaag 65 miljard euro!

De Nationale Bank van België was tot in 1988 een echte goudkever. Nadat de Belgische politici besloten om de goudreserves van de NBB te plunderen, smolt de goudvoorraad als sneeuw voor de zon.


1988 goudvoorraad 1303 ton
1989 min 127 ton -> 1176 ton (gemiddelde goudprijs 381 USD per ounce)
1992 min 202 ton -> 973 ton (gemiddelde goudprijs 344 USD per ounce)
1995 min 175 ton -> 799 ton (gemiddelde goudprijs 384 USD per ounce)
1996 min 203 ton -> 596 ton (gemiddelde goudprijs 388 USD per ounce)
1998 min 299 ton -> 297 ton (gemiddelde goudprijs 294 USD per ounce)
1999 min 11 ton (Luxemburg) -> 286 ton min 27 ton (ECB) -> 258 ton
2000-2004 giften Munt -> 257 ton
2005 min 30 ton -> 227 ton

Momenteel heeft de NBB nog 227 ton goud in bezit.
1.076.000 kilogram goud werden verkocht tegen absurd lage prijzen om blunderende politici uit de nood te helpen.

Vandaag noteert het goud rond 70.000 euro per kilogram.
1.076.000 kilogram goud werd verkocht tegen gemiddeld minder dan 10.000 euro/kg.
Dit kost de Nationale Bank vandaag meer dan 65 miljard euro.

Dit maakt van de goudroof bij de Nationale Bank de grootste fraude uit de Belgische geschiedenis.  Dit goud is altijd van de NBB geweest doch politici besloten om dit goud te onteigenen zonder compensatie en gebruikten de opbrengst om de schuld kunstmatig te verlagen en het bedriegelijke Zilverfonds te spijzen.

We zullen dit schandaal en de plunderingen van andere reserves in de loop van de komende maanden tot op het bot blootleggen.

maandag 1 mei 2023

AV NBB laatste dagen om U aan te melden!

Nog exact 14 dagen te gaan tot de Algemene Vergadering van de NBB!

De hoogste tijd voor aandeelhouders, die zich nog niet aangemeld hebben, om het nodige te doen.

De koers van een aandeel Nationale Bank noteert op dit moment zowaar 496 euro.
De werkelijke waarde ligt ver boven de 30.000 euro zodat de onderwaardering zowat 99% bedraagt.
Bij de waardering van 30.000 euro wordt nog geen rekening gehouden met mogelijke schadevergoedingen voor flagrant zware criminele feiten uit het verleden en voor de mensen die het allemaal wat overdreven vinden:
een aandeel Nationale Bank vertegenwoordigt 0,56 kilogram goud of een goede 32.000 euro per aandeel;
de waarde van de participatie in de Bank voor Internationale Betalingen is +/-6.000 euro per aandeel waard;
het vastgoed van de Bank mag op +/-1.200 euro per aandeel geschat worden.

Uiteraard is er nog heel wat meer doch de hogervermelde activa zijn die waar het echt over gaat, dat zijn echte, tastbare, waardevolle zaken die altijd hun waarde zullen behouden.  Iedereen heeft de keuze: Je kunt mij geloven of onze onfeilbare politici en de politiek benoemde corrupte oplichters die België de afgrond in geleid hebben.

Zoals eerder al aangegeven, de aandeelhouders hebben de keuze:
Als je tevreden bent met 600 euro per aandeel moet je niks doen, je zult wellicht het dubbele krijgen;
Als je liever meer dan 30.000 euro per aandeel krijgt voor je NBB aandelen zal je uit de luie zetel moeten komen.
Aantal aandelen maal 600 of maal 30.000, ieder kan voor zichzelf de rekening maken.
Het gros van de aandeelhouders heeft de zaak 21 jaar genegeerd, dat heeft ons gebracht waar we vandaag staan.
Wil je, waar je recht op hebt, zal je inspanningen moeten leveren, zo gaat dat in het leven.

Het gaat echter niet alleen over geld!
Het gaat ook over het Algemeen Belang, goed fatsoen, de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.

zondag 30 april 2023

Algemene Vergadering NBB 15 mei 2023

 Aandeelhouders op naam hebben een schriftelijke uitnodiging ontvangen en moeten zich enkel aanmelden zoals aangegeven in de uitnodiging.  Het makkelijkst is via een mail naar: securities@nbb.be .  U ontvangt daarna een bevestigingsmail van Uw inschrijving.

Aandeelhouders met aandelen bij een financiële tussenpersoon moeten die tussenpersoon opdracht geven tot het aanmelden van Uw aanwezigheid bij de Nationale Bank.  Het is uiterst belangrijk dat men U een schriftelijk bewijs bezorgt van Uw aanmelding zodat men bij de receptie van de Algemene Vergadering niet kan zeggen dat men van niks weet.

Ik heb het ooit meegemaakt dat een professioneel fondsmanager met 8.000 aandelen de toegang ontzegd werd.  Die man kwam speciaal uit Londen en kon onverrichter zake terugkeren.  Normaal gezien volgt op zulke gebeurtenis een juridische procedure doch als die fondsmanager bij zijn aankomst in Londen dringend verzocht wordt om zich aan te melden bij de Bank of England waar hij te horen krijgt dat hij best die aandelen zo snel mogelijk verkoopt, hoor je er natuurlijk niks meer van.  De Nationale Bank is de machtigste organisatie in Belgenland en dankzij haar belang van 9% in de Bank voor Internationale Betalingen (BIB of BIS in het Engels) speelt de NBB een hoofdrol bij de BIB en het IMF.  De BIB heeft meer dan 60 aandeelhouders en de Nationale Bank heeft 9% van de aandelen in portefeuille waardoor de NBB bijvoorbeeld recht heeft op twee permanente vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur van de BIB.  De participatie in de BIB is vandaag trouwens zo'n 6.000 euro per aandeel NBB waard.

Voeren we om half elf actie aan de hoofdingang van de Nationale Bank aan de Berlaimontlaan????

Zelf ga ik geen enkel risico nemen en daarom zal ik tegen 7 uur in de morgen in Brussel zijn om vervolgens ergens lekker gaan ontbijten.  Als er mensen zin hebben om mij te vervoegen, zal ik ergens iets reserveren.

Als we iets organiseren om half elf is het belangrijk dat we daar minstens met enkele tientallen mensen quasi tegelijkertijd toekomen.  In het verleden stond ik daar altijd als eerste paraat doch ik wil dit keer niet het risico lopen om discreet en ongezien verwijderd te worden voor de poppenkast begint.

Verwittig mij via Twitter of via:    erikgeenen@hotmail.com .

Het is van het grootste belang dat alles fatsoenlijk verloopt!  Geen vandalenstreken of obsene toestanden die ons (de slachtoffers) in een slecht daglicht kunnen stellen.  Het is niet omdat we tegen corrupte lafaards strijden dat wij ons tot hun niveau moeten verlagen, integendeel.

Als er veel aandeelhouders komen opdagen, zal men wellicht de toegang tot het auditorium openen om 12 uur 30.  Normaal gezien zullen er sandwiches, koffie, thee en water aangeboden worden voor de vergadering.  We zouden ten laatste om 13 uur 45 in het auditorium moeten zitten voor de opwarming.

Aandeelhouders hebben het recht om schriftelijk vragen in te dienen doch dit werd de voorbije jaren steeds meer misbruikt om een onoverzichtelijke situatie te creëren.

Dien daarom dit jaar geen schriftelijke vragen in!!!!!  Laat dit over aan Jaak Van Der Gucht en mezelf.  Het is cruciaal dat de vragen van Jaak VDG eerst behandeld worden!  Jaak staat heel ver in zijn juridische procedure en moet antwoorden krijgen op zijn dodelijke vragen!  Dit moet het belangrijkste strijdpunt van de dag worden.  

Deze Algemene Vergadering zal ofwel een heel korte bedoening worden of uitmonden in een uitputtingsslag!  We hebben meer dan ooit aandeelhouders nodig die bereid zijn om minstens tot 19 uur stand te houden!  Men gaat het ons niet gemakkelijk maken:

Zorg dus dat je wat mondvoorraad en drinken meehebt!

Meer info volgt!

dinsdag 27 september 2022

Quo vadis Nationale Bank?

In maart 2001 betrad ik de Nationale Bank arena en wat oorspronkelijk bedoeld was als een eenmalig bijwonen van de Algemene Vergadering resulteerde in een strijd die 21 jaar later nog steeds voortduurt.  Ik had een aantal eenvoudige vragen voorbereid en het feit dat die vragen met bulderende lachsalvo's van tafel geveegd werden, zorgde voor de nodige prikkelingen.  De observatie, dat die belangrijke mensen blijkbaar geen flauw benul hadden van de geschiedenis van de Bank, deed me besluiten om mij bijzonder goed voor te bereiden voor de algemene vergadering van 2002.  In 2002 lanceerde Deminor zijn aanval en achteraf bleek dat Deminor zich al vier jaar lang voor aan het bereiden was en al geruime tijd poogde om via discrete onderhandelingen tot een akkoord te komen.

Het grote probleem in het NBB dossier is dat de gemaakte fouten, de plundering van de reserves, de onkunde en de corruptie iedere verbeelding overtreft maar tevens dat de Nationale Bank, dankzij het feit de de Bank ongeveer 9% van de aandelen van de BIB in handen heeft, wereldwijd over enorm veel macht beschikt waardoor men in staat is om zelf persreuzen als Reuters en Bloomberg af te dreigen.  Een groot deel van het verhaal kunt U volgen op deze blog en ik ga vandaag niet te ver uitweiden omdat ik mij op de essentie en de actualiteit wil richten.

Aanvankelijk leek de strijd de goede richting uit te gaan doch vanaf het begin was het probleem dat er zich veel te weinig aandeelhouders aansloten bij Deminor.  De parasieten, ook gekend als Free Riders, dachten dat Deminor en clowns zoals ikzelf de zaak wel zou regelen en dat zij "gratis" zouden kunnen meegenieten als de verwachte regeling er zou komen.  De gierigheid bedroog de wijsheid en toen het aantal aangesloten aandelen in de jaren daarna stelselmatig begon af te brokkelen, werd Deminor op een bepaald moment gedwongen om de handdoek in de ring te gooien, Deminor is uiteraard geen liefdadigheidsinstelling.

Voor de Belgische politici en hun corrupte marionetten bij de Nationale Bank waren twee getallen cruciaal, namelijk het aantal aangesloten aandelen bij de juridische procedures en het aantal aandeelhouders dat zich aanmeldde voor de Algemene Vergadering.  Aangezien deze aantallen jaar na jaar afbrokkelden, werd het voor de booswichten kwestie om de zaak dood te laten bloeden.  Het feit dat ook vrij snel bleek dat de Belgische rechters bereid waren om de wensen van de Belgische overheid boven het recht van de slachtoffers te plaatsen en de Belgische pers, net zoals bij het Electrabelverhaal en de bankencrisis, niets liever deed dan de andere kant uit te kijken, versterkte de hardnekkigheid van politiek en NBB.  In de loop der jaren werden tijdens de algemene vergaderingen tal van spectaculaire schandalen blootgelegd doch telkens weer verscheen daarvan weinig of niks in de openbaarheid.  In plaats van aandacht te besteden aan onwaarschijnlijk belangrijk nieuws werden deze zaken netjes verzwegen en vervangen door holle frasen en de propaganda van de corrupte directie.

Toen kwam de bankencrisis en vanaf toen ging het van kwaad naar erger waarbij we in een situatie verzeilden waarbij de Nationale Bank deelnam aan de absurde opkoopprogramma's van de ECB.  Het massaal aankopen van waardeloze schulden van failliete eurolanden was een absurditeit waartegen ik mij vanaf het begin sterk verzet heb.  Mijn stelling was dat zoiets geen probleem was indien zulke zelfmoordacties ondernomen werden door centrale banken die volledig eigendom waren van de respectievelijke Staten doch dat dit niet kon voor een beursgenoteerde centrale bank waarvan 50% van de aandelen in het bezit van privé aandeelhouders was.

Tussen 2002 en 2006 groeide het NBB verhaal uit tot een bijna volledige dagtaak waarbij ik heel veel opzoekingswerk deed en allerlei initiatieven opzette om meer mensen te informeren en warm te maken doch nadat ik in mijn eigen regio een info-avond organiseerde waarop slechts een handvol geïnteresseerden opdaagden, dacht ik eraan om de handdoek in de ring te gooien.  Net op dat ogenblik verschijnt er iemand op het toneel die mij belooft dat hij mij zal bijstaan en helpen waar mogelijk.  Dat ging een tijd heel goed doch achteraf gezien bracht de inbreng van die brave ziel de zaak meer schade dan voordeel bij.  Het werd een probleem dat zich regelmatig bleef herhalen.  Heilige beloftes bleken holle woorden, gegeven woorden werden verbroken en ettelijke keren eindigde bijstand en hulp in regelrecht verraad.  De opdracht was eenvoudig: Proberen om zoveel mogelijk mensen te informeren en te mobiliseren op een manier dat het voor iedereen plezant bleef doch meestal begonnen deze medestanders na een tijdje hun eigen koers te varen en onwaarschijnlijk domme dingen te doen.  Verschillende keren stonden we op het punt om een doorbraak te forceren doch evenveel keren werden die doorbraken verhinderd, soms door onverwachte gebeurtenissen zoals de dood van Jean-Luc Dehaene doch meestal gewoon door regelrechte sabotage van zogenaamde medestanders die dachten dat ze het warme water hadden uitgevonden.

Het is wat het is, zegt men dan.  Na de begrijpelijke opgave van Deminor bleven Jaak Van Der Gucht en ik de forcing voeren doch steeds bleef "onvoldoende steun" het probleem.  Nadat Jaak de VZW RESPE(C)T had opgericht, om de financiële pijn van zijn talrijke rechtszaken te verlichten, blijkt ook hier dat veel te weinig aandeelhouders bereid zijn om een inspanning te leveren.  Mensen met meer dan honderd aandelen sluiten zich aan met één aandeeltje en leunen achterover in hun luie zetel.

Misschien is het desastreuze nieuws van vorige week (21 september 2022), schrapping van het dividend en het vooruitzicht op enorme verliezen, daarom nu een final boarding call.  Wellicht gaan de aandeelhouders nu moeten kiezen tussen een enorm verlies slikken of eindelijk de handen aan de ploeg slaan om recht te doen geschieden.  De NBB-story is een eindeloos verhaal van machtsmisbruik, bedrog, oplichting, plunderen van de reserves, corruptie, wanbeheer en sinds 2008 langzaam maar zeker het opzetten van roekeloze acties om zware fouten uit het verleden toe te dekken.

Wat mij betreft mogen zulke flagrante schendingen tegen de regels van deugdelijk bestuur niet ongestraft blijven doch zonder de nodige steun kunnen Jaak en ik de strijd tegen de machtigste organisatie van het land, de Belgische politiek, justitie en de zwijgende pers niet winnen.  De enorme waarde van het aandeel Nationale Bank en de vele miljarden, die in de loop van de jaren onterecht naar de Schatkist versluisd werden, werden allemaal uitvoerig op deze blog belicht en werden door Jaak en mij ieder jaar aan de kaak gesteld via onze schriftelijke vragen op de algemene vergadering.  Zelf heb ik steeds gesteld dat ik minstens duizend aandeelhouders nodig heb op die algemene vergadering om de zaak in de goede richting te duwen, dit jaar waren het er een paar tientallen. 

De kwestie is zodoende eenvoudig:

De misdrijven, die in de loop van de jongste decennia bij de Nationale Bank gepleegd werden, gebeurden op de kap van iedere Belgische burger in het algemeen en de privé aandeelhouders van de Bank in het bijzonder.  De enorme verarming, die de Belgische samenleving staat te wachten, is voor een belangrijk stuk het gevolg van de fouten die de onbekwame, politieke marionetten bij de Nationale Bank op hun geweten hebben.  De hautaine monetaire analfabeten dachten dat ze ten alle tijde met hun wanbeheer zouden wegkomen doch hun onkunde en arrogantie zorgden er tevens voor dat ze geen rekening hielden met hetgeen zich nu afspeelt.  Net als de commerciële bankiers in 2008 niet begrepen wat er hen overkwam, begrijpen de centrale bankiers vandaag niet wat hen nu overkomt.  Ik weet het, dat klinkt ongelooflijk doch het is wel de eenvoudige waarheid.  ZE WETEN HET NIET!

De vragen luiden zodoende:

Zijn er voldoende aandeelhouders bereid om eindelijk hun steentje bij te dragen om de kosten voor de juridische strijd te delen voor het definitief te laat is?

Zijn er voldoende mensen bereid om één of meerdere aandelen te kopen om meer dan duizend aandeelhouders op de been te krijgen om de algemene vergadering bij te wonen en eventueel andere acties op te zetten? 

De klok tikt!!!!  Als de bom ontploft vooraleer we ons fatsoenlijk georganiseerd hebben, zal de chaos compleet zijn en krijgen we misschien de kans niet meer om nog te reageren.


"In the midst of a perfect storm!" Carsten Brzenski 26-09-22

Vooraleer over te gaan tot de hoofdschotel even naar de conferentie bij de Nationale Bank gisteren alwaar nogmaals duidelijk bleek dat de mensen, die verantwoordelijk zijn voor de huidige crisis, nog steeds niet begrijpen wat er werkelijk aan de hand is.

Iedereen staart zich blind op de hoge inflatie doch dat is slechts het gevolg van hetgeen de voorbije decennia gebeurde in de monetaire wereld.  De essentie van de huidige crisis is het feit dat overheden en centrale bankiers ons geld waardeloos gemaakt hebben.  Daardoor is een situatie ontstaan waarbij er minstens een devaluatie van 85% nodig is om orde op zaken te stellen.

Dat de  verantwoordelijken voor deze ramp hiervoor niet verantwoordelijk gesteld willen worden, spreekt voor zich en daarom werden twee zondebokken in de strijd gegooid.  Vandaag zijn zij die het geflikt hebben niet langer verantwoordelijk voor wat er gebeurt, het is de schuld van het Covid19 virusje en Putin.  Dat was het fundament waarop de conferentie van gisteren gebouwd was.

In mijn voorgaande post legde ik al uit wat er voorafging aan de huidige crisis en hoe het spel gespeeld werd.  Eerst nog even de korte speech meegeven die ik aan het eind van de conferentie in de groep gooide:

Dames en heren, mijn naam is Erik Geenen en ik ben aandeelhouder van de beursgenoteerde Nationale Bank van België.

Jaren op voorhand voorspelde ik de financiële crisis van 2008;

In 2007 gaf ik aan dat die crisis begonnen was en hoe de overheden en centrale banken zouden reageren als de bom zou ontploffen;

Verder voorspelde ik dat de financiële crisis zou eindigen met een grote oorlog.

Gelet op deze feiten is het misschien nuttig dat U even luistert naar de boodschap die ik U vandaag wil meegeven:

De financiële crisis van 2008 was een crisis van teveel schulden en een rente die te laag was om het risico van die schulden te dekken en deze crisis werd nooit opgelost.  Integendeel, overheden en centrale bankiers maakten het probleem onnoemelijk veel groter door massaal veel meer schulden te creëren en de te lage rente op nul te zetten.  Deze kamikaze acties vernietigden de waarde van ons geld en wij gaan daarvoor de rekening betalen.  De crisis van vandaag is geen nieuwe crisis, het is de laatste fase van de financiële crisis van 2008."

Ik schat dat er ongeveer 300 mensen aanwezig waren op deze conferentie en tijdens de receptie kwamen welgeteld drie mensen om meer uitleg vragen.  Nogmaals een duidelijk illustratie van het feit dat de kudde de realiteit niet wil aanvaarden.  Het feit dat hun pensioen, hun levensverzekering, hun spaarcenten... zullen verpulverd worden, is psychologisch te dramatisch om te verwerken.  Het is comfortabeler om de realiteit te verdringen en te geloven dat het wel in orde zal komen.  Dit is normaal, het is altijd zo geweest en het is de reden waarom het in de eindfase allemaal razendsnel gaat en meer dan 95% van de kudde totaal verrast is.

Houd dit steeds in Uw achterhoofd en maak U niet druk als mensen afwijzend reageren als U hen probeert te waarschuwen voor hetgeen op ons afkomt.