donderdag 28 augustus 2014

In eer en geweten!

In het NBB dossier leverden de rechters op bestelling buitenaardse vonnissen en arresten af.

Bovendien weigerden ze om één of andere duistere reden allemaal, en het waren er in totaal toch meer dan twintig, om een eenvoudige prejudiciële vraag te stellen aan het Europees Hof zodat de zaak netjes binnen de Belgische grenzen gehouden werd. In eer en geweten? 

Rechters benoemen? Door een college van rechters en magistraten die nooit gebonden waren aan een politieke partij. Vooral de rechters van het Grondwettelijk Hof want dat is de meest absurde verzameling van politieke krokodillen!

Rechtsplegingsvergoeding!

Vlak voor de verkiezingen keurde het parlement nog vlug een wet goed waardoor de Staat in het vervolg geen rechtsplegingsvergoeding meer moet betalen als de Staat een procedure verliest.  Dit zet de deur voor willekeur volledig open.  De belastingadministratie mag je vanaf nu het graf in pesten zonder dat ze moeten betalen als je voor de rechtbank je gelijk kunt bewijzen.  Met andere woorden: vanaf vandaag ben je als belastingplichtige volledig vogelvrij verklaard.

In de strijd van de privé aandeelhouders van de Nationale Bank werd de wet op de rechtsplegingsvergoedingen door corrupte rechters misbruikt om de Staat en de Nationale Bank een handje toe te steken.  Zowel Deminor als Modrikamen werden veroordeeld tot het betalen van absurd hoge rechtsplegingsvergoedingen alhoewel ze zonder enige twijfel honderd procent gelijk hadden.

In het geval van de procedure Modrikamen over het goud gingen de corrupte rechters van het Hof van Beroep helemaal door het lint.  Alle aangesloten kleine beleggers werden hoofdelijk veroordeeld tot het betalen van een walgelijk hoge rechtsplegingsvergoeding die ze echter niet moesten betalen als ze niet naar het Hof van Cassatie stapten.  Uiteraard werkte deze verfoeilijke chantage.  Welke kleine spaarder is bereid om verder te strijden tegen de Staat als die Staat kan rekenen op de volledige medewerking van de door haar benoemde corrupte rechters die van diezelfde Staat afhankelijk zijn voor eventuele promoties?

De procedure Modrikamen handelde over het goud van de Nationale Bank.  De Staat en de NBB hebben altijd geargumenteerd dat het goud van de Staat was.  Op de jongste algemene vergadering van de NBB heeft de onafhankelijke directie na jarenlange ontkenning eindelijk toegegeven dat het goud wel degelijk van de Nationale Bank is.

Als zulke discriminerende wet gestemd geraakt, stel ik mij volgende vragen:
1. Waar zaten de Belgische journalisten op het moment dat dit wetsontwerp ingediend en besproken werd?
2. Op welke manier heeft de N-VA geprobeerd om deze dwaze wet tegen te houden?
3. Hoe heeft de N-VA van deze open doelkans, vlak voor de verkiezingen, geprofiteerd om extra stemmen binnen te halen van misnoegde burgers?


donderdag 21 augustus 2014

Wake up call!

Persoonlijk ben ik wakker geschoten in 1989 toen ik mij realiseerde dat onze grote leiders de goudvoorraad van de Nationale Bank gingen verkopen om niet te moeten saneren en nog meer schulden te kunnen maken.  In 1994 realiseerde ik mij dat we afstevenden op een monetaire ramp indien de centrale banken de aangroei van de geldhoeveelheid en schulden niet zouden beperken en de steeds verder om zich heen grijpende hebzucht aan banden zou worden gelegd.

Meer dan 80% van het goud van onze Nationale Bank werd verkocht met verlies en de "meerwaarde" van deze verlieslatende verkopen werd geschonken aan de Belgische Staat.  Pensioenfondsen werden in beslag genomen en de verplichtingen werden overgenomen door een overheid die virtueel bankroet was.  Allerlei reserves werden geliquideerd om tekorten te camoufleren, gebouwen werden voor een prikje verkocht en vervolgens gehuurd tegen woekerprijzen.  Parels als onze ASLK en ons Gemeentekrediet werden geprivatiseerd en vervolgens voor de DEXIA varkens gegooid....................

Het hield niet op.  De onmisbare Belgische kerncentrales werden waardeloos gemaakt (waarde 17 miljard euro) zodat Suez ze gratis kon binnenhalen.  Electrabel, een Belgische elektriciteitsparel dat het quasi monopolie had op de Belgische elektriciteitsmarkt, werd voor een appel en een ei in de schoot gegooid van wat achteraf een Frans staatsbedrijf bleek te zijn.  Iedereen, met een klein beetje verstand van elektriciteit, moest in 2005 geweten hebben welke risico's we namen door Electrabel in Franse handen te spelen doch de mensen die openlijk kritiek uitten, werden doodgezwegen of belachelijk gemaakt.

De ongebreidelde hebzucht in de financiële wereld leidde in 2008 tot de ineenstorting van onze banken en bij de ontmanteling ervan werden de meest onbegrijpelijke fouten gemaakt.  De ellende bij Dexia was voor meer dan 90% te wijten aan de Franse tak doch de Belgische regering nam zonder verpinken meer dan 50% van de rekening voor zich.  De rendabele, gezonde delen van Fortis werden in paniek aan BNP-Paribas geschonken en het hield niet op, men bleef de fouten opstapelen.  Maak U wat Dexia betreft geen illusies: dat verhaal gaat de Belgen nog tientallen miljarden euro's kosten, de 17 miljard die men nu aan het zoeken is om de begroting in evenwicht te brengen, is vergeleken met de DEXIA catastrofe een lachertje.

Het mooie is dat de mensen, die dit op hun geweten hebben, nog steeds zitten waar ze zaten toen ze het U geflikt hebben!  De mensen, die Uw pensioen en sociale zekerheid verkwanseld hebben, houden nog steeds stevig de touwtjes in handen omdat de Belgische burger het goed vindt zo.

Dankzij het liquideren van al onze reserves en de kunstmatig lage rentevoet van 1,35% op tien jaar wordt U nog steeds niet gewaar wat er echt aan de hand is doch de minste vonk kan het boeltje tot ontploffing brengen.  Een failliet land als België betaalt momenteel 1,35% bruto op tien jaar!!!!  Kunt U zich het voorstellen?  De centrale banken pompen ongelimiteerd verse liquiditeiten in de markten zodat banken en verzekeraars massa's staatsleningen kunnen opkopen waardoor die rente kunstmatig laag blijft.  Ook Zwitserland, eens een zekerheid op monetair vlak, is sedert enkele jaren genoodzaakt om het spel mee te spelen.  De Zwitserse centrale bank drukt ongelimiteerd Zwitserse franken waarmee waardeloze euroleningen opgekocht worden.  Via die weg houdt de Zwitserse centrale bank kunstmatig haar munt op 1,20 CHF voor één euro.  Dat de Banque de Suisse hiermee haar eigen munt kapotmaakt, is bijzaak omdat ze gewoonweg niet anders kunnen.  De grote Zwitserse banken zijn mee het moeras van de hebzucht ingesukkeld en de overheid moet ze nu kunstmatig overeind houden door haar eigen munt kapot te maken.  Hoe groot de impact is op de eurorente, van deze foute politiek van de Zwitserse centrale bank, is onmogelijk in te schatten doch dat de invloed groot is, staat als een paal boven water.

In november 2007 kreeg je voor 1 euro nog 1,67 Zwitserse frank;
Op 10 augustus 2011 was een euro nog 1,02 CHF waard!

Op dat moment capituleerde Zwitserland en werd het eeuwenoude Zwitserse gezonde boerenverstand overboord gegooid.  De Zwitserse centrale bank zou ongelimiteerd CHF gaan drukken om daarmee euro-obligaties te kopen.  Een maand later (6 september 2011) was het doel bereikt en was de waarde van de CHF gedaald tot 1,20 CHF per euro.  Sinds 6 september 2011 noteert de CHF tussen 1,20 en 1,25 CHF voor 1 euro.  De vrije markt is dood, ze werd vervangen door manipulatie, bedrog en illusies.

Dit alles is voor de meeste mensen abstracte materie.  Ze begrijpen het niet en als ze toch een idee hebben van wat er aan de hand is, denken ze dat ze er niks tegen kunnen doen.  In zowat alle landen van de wereld kun je inderdaad weinig uitrichten tegen het geknoei doch in België hebben we het geluk dat onze Nationale Bank nog altijd beursgenoteerd is zodat je op de algemene vergadering rechtstreeks in debat kunt gaan met de mensen die het U geflikt hebben.

Want vergis U niet: de echte macht zit bij de centrale banken.  In theorie moet de Nationale Bank onafhankelijk zijn van de politiek doch in de realiteit is het gewoon een afdeling van de politieke partijen geworden.  In theorie moet de Nationale Bank de waarde van onze munt beschermen en regelmatig neen zeggen tegen hebberige politici doch in de praktijk spelen ze al vele tientallen jaren openlijk het spel mee.  Hierdoor zijn de mensen, die U moeten beschermen tegen het wanbeleid van onbekwame politici, voltijdse handlangers geworden van het gespuis waardoor U de spreekwoordelijke vogel voor de corrupte katten geworden bent.

Op dinsdag 26 mei 2015 vindt de volgende algemene vergadering van de Nationale Bank plaats.

Ik heb U daar nodig om de verantwoordelijken voor de crisis met hun neus op de feiten te drukken!

Jaarverslag Electrabel 2002 pagina 23

In het jaarverslag 2002 van Electrabel, gepubliceerd in mei 2003, vinden we op pagina 23 volgende passage terug:

"Na de Kamer van Volksvertegenwoordigers keurde in januari 2003 ook de Senaat een wetsontwerp goed over de sluiting van de kerncentrales na veertig jaar dienst.  Electrabel heeft haar standpunt duidelijk uitgedrukt.  Het nucleaire productiepark, eigendom van Electrabel en SPE, staat vandaag in voor meer dan de helft van de elektriciteitsproductie in België.  Dit park stoot geen CO2 uit.  Er bestaat geen enkele technische, ecologische of economische reden om de Belgische kerncentrales na veertig jaar dienst stapsgewijs te sluiten tussen 2015 en 2025.  Het is niet realistisch te geloven dat deze energie kan worden gecompenseerd door de beheersing van de vraag en de ontwikkeling van hernieuwbare energieën.  Tenslotte heeft deze politieke beslissing een negatieve impact op de slagkracht en het concurrentievermogen van de Belgische ondernemingen".

Het belangrijkste woord in deze passage is "beheersing"!  Je kunt die nucleaire capaciteit wel vervangen door zonne- en windenergie doch je kunt die capaciteit niet controleren omdat je geen impact hebt op zon of wind waardoor je onherroepelijk op black-outs afstevent.

Sinds 2003 verkondig ik dezelfde boodschap: we kunnen niet zonder onze kerncentrales zonder het risico te lopen in het donker te moeten zitten en onze economie plat te leggen.

Dat wisten Verhofstadt & co uiteraard ook en ik blijf van mening dat Verhofstadt, Vande Lanotte en Reynders deze wet opzettelijk lieten stemmen zodat Suez onze kerncentrales "gratis" in de schoot geworpen kreeg.  Vlak na de wet op de kernuitstap is men bij Suez een versnelling hoger geschakeld met de voorbereidingen om Electrabel volledig in te palmen.  Electrabel CEO Willy Bosmans zag hier de gevaren van in voor de Belgische economie en hij probeerde op het hoogste niveau om steun te verzamelen om dit te verhinderen.  Daarom stuurde Suez begin 2004 spionnen van de Franse staatsveiligheid naar Electrabel om er voor te zorgen dat mogelijke lekken tijdig gedicht zouden worden.

Toen Willy Bosmans ondervond dat hij, net als Philippe Bodson voor hem, in België op geen steun moest rekenen bij onze corrupte politici liet hij zich op pensioen sturen en in ruil voor zijn zwijgen zal Suez hem wellicht vele miljoenen euro's geschonken hebben.

Toen Suez in augustus 2005 het belachelijk lage bod op Electrabel lanceerde, werden de Belgische journalisten uitzinnig van vreugde.  In koor bezongen ze de hoge prijs die Suez betaalde voor de Electrabel aandelen en werd er voor gezorgd dat kritische stemmen niet gehoord werden.  Als je dan toch aan bod kwam, werd er wel voor gezorgd dat je overkwam als een halve gare.

Als enige Belg bestreed ik Suez tussen 2005 en 2012 in de Belgische rechtbanken en in feite gaf het Hof van Beroep mij over gans de lijn gelijk behalve over mijn standpunt dat het Hof van Beroep bevoegd was om Suez te dwingen een hogere prijs te betalen.  Het arrest van het Hof van Beroep was eerlijk en correct omdat de Belgische wetgeving op dit domein een lachertje was.  In 2012 kreeg ik van het Hof van Cassatie gelijk, het Hof van Beroep is volgens het Hof van Cassatie wel degelijk bevoegd om bij een uitkoopbod hogere prijs op te leggen aan de bieder.  In feite behaalde ik hier een wellicht nooit geziene overwinning tegen een grote multinational en de stompzinnige Belgische politici.  Heeft iemand hier ergens iets van gelezen of gehoord?

De Belgische journalisten, elf jaar na de ramp worden ze gewaar dat er ergens iets verkeerd zit!

zaterdag 16 augustus 2014

Het stond in de sterren geschreven!

Ik zal nogmaals herhalen hetgeen ik reeds verschillende jaren zeg en hetgeen in de sterren geschreven staat sinds Verhofstadt & co onze monopolie-elektriciteitsproducent verkochten aan een Frans staatsbedrijf:

We hebben ons in een positie gewerkt waarbij we het risico lopen op een totale black-out, we zijn er de voorbije jaren trouwens verschillende keren onwaarschijnlijk dichtbij geweest.  Ingeval van een totale black-out zal in het gunstigste scenario iedereen binnen de 72 uur terug elektriciteit hebben.  In het slechtste geval duurt het een week of twee. Sinds Suez in augustus 2005 bekendmaakte dat het Electrabel voor 100% ging binnenhalen, heb ik over alle belangrijke elementen in dit dossier gelijk gekregen: de kerncentrales, de distributietarieven, de roerende voorheffing op de Suez aandelen, het gouden aandeel van Verhofstadt enzovoort.  Sedert 2010 houd ik rekening met black-outs, wellicht krijg ik daaromtrent deze winter gelijk!

De meeste van deze zaken heb ik uitgebreid toegelicht in mijn pleidooien voor het Hof van Beroep te Brussel.  Als enige Belg heb ik jaren aan een stuk gevochten in de rechtbank tegen de onverantwoorde overname van Electrabel door Suez en de belachelijk lage prijs die het gevolg was van de onrealistische sluiting van onze kerncentrales door Verhofstadt & co.

Het Hof van Beroep gaf mij over gans de lijn gelijk met uitzondering van mijn stelling dat het Hof van Beroep bevoegd was om een hogere prijs op te leggen.  Daarvoor stapte ik naar het Hof van Cassatie waar ik gelijk kreeg zodat ik de zaak tegen Suez kan heropenen.  Ik ben echter niet langer bereid om helemaal alleen de kosten te dragen voor deze verschrikkelijk dure procedure.

Ondertussen vallen alle Belgische journalisten vandaag uit de lucht.  Hetgeen negen jaar geleden al duidelijk had moeten zijn, beginnen ze nu stilaan door te krijgen.

zaterdag 9 augustus 2014

Strategic war games!

Gisteren verscheen in De Tijd een opiniestuk over de ontwikkelingen in Oekraïne en de Russische sancties tegen het Westen als reactie op de westerse pesterijen.  Het opiniestuk ging volledig mee in de anti Russische propaganda en besteedde totaal geen aandacht aan het feit dat het conflict opzettelijk werd uitgelokt door de VS en de EU.  Westerse politici gingen op het Miadan plein de revolutie prediken tegen een democratisch verkozen president die amper een jaar later met verkiezingen geconfronteerd zou worden.  Uiteraard was die man net zoals zijn opvolger corrupt tot en met doch hij was wel democratisch verkozen.

De meest verzwarende omstandigheid is dat iedereen, met een klein beetje verstand van de geschiedenis, wist hoe Rusland zou reageren indien men in Kiev een pro-westerse marionet zou plaatsen.  De Krim was sedert 1783 onderdeel van Rusland en er werden heel wat bloedige oorlogen uitgevochten om dit strategische schiereiland, meer dan 60% van de bevolking is Russisch en het grootste deel van de Russische Zwarte Zee vloot is er gehuisvest. Dan weet een klein kind toch hoe Rusland gaat reageren. Mocht Oekraïne een corrupte dictatuur geweest zijn, zouden die Europese clowns er trouwens nooit binnen- en zeker niet buiten geraakt zijn na hun opruiende speeches op Maidan!

Waarom gingen Verhofstadt & co de revolutie prediken in Oekraïne?
Waarom werd er een opstand uitgelokt tegen een president die een jaar later herverkozen moest worden?
Waarom werd hier opzettelijk een conflict gecreëerd waarbij men van in het begin moet geweten hebben hoe Rusland zou reageren?
Kortom: Waarom creëerde het Westen deze oorlog?

Persoonlijk kan ik slechts één antwoord bedenken: de volgende fase van de financiële crisis zit eraan te komen en een ernstig conflict met Rusland geeft de mensen, die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van de financiële crisis en die er in slaagden om aan de macht te blijven, de mogelijkheid om binnenkort het volgende te zeggen:
"Waarde burgers, Uw grote leiders hebben de voorbije zes jaar dag en nacht gewerkt om de financiële crisis te bedwingen en aan het herstel te werken.  We stonden net op het punt om onze doelstellingen te realiseren, we waren er bijna doch omwille van het conflict in Oekraïne, dat niemand had zien aankomen, worden we nu geconfronteerd met een oorlogssituatie  die maakt dat al onze inspanningen, om de financiële crisis te bezweren, tevergeefs geweest zijn.  Uw grote leiders vragen nu dat iedereen zich achter hen schaart en de zware offers brengt die nodig zijn om deze situatie het hoofd te kunnen bieden".

Getekend: Uw grote leiders Guy Verhofstadt & co die nooit aan zichzelf denken en dag en nacht bezig zijn met het verdedigen van Uw belangen.