woensdag 3 oktober 2018

Overname Electrabel, de black-out story!

Uit mijn brief aan mijn klanten de dato 19 oktober 2005:

Suez is begonnen met een nooit geziene reclamecampagne op radio, televisie en in de geschreven pers.  De journalisten zijn hierdoor extra voorzichtig om geen inkomsten uit publiciteit mis te lopen en zodoende komen kleine aandeelhouders weinig  doch of niet aan bod.  In de eerste weken na het bod heb ik hemel en aarde bewogen om enkele aandeelhouders te vinden om mee de kar te trekken doch dit was boter aan de galg.  Noodgedwongen heb ik dan zelf het heft in handen moeten nemen en hoewel het uiteraard niet makkelijk zal zijn om Suez op de knieën te krijgen vond ik het toch mijn plicht om minstens iets te proberen.  Deze zaak is te belangrijk om zomaar te passeren.  En dan heb ik het niet enkel over geld.  

België staat hier zonder slag of stoot één van z'n belangrijkste bedrijven af aan een Franse onderneming die in het verleden bewezen heeft dat ze niet te betrouwen zijn.  Kortzichtige politici en geldhaaien zonder ruggengraat benadelen hier in feite ons nageslacht.......