woensdag 13 november 2013

Kaarsen en brillen!

Wat baten kaars en brillen als de uilen niet zien en willen?
Gisteren verscheen in De Tijd opnieuw een artikel waar men de nadruk legde op de lage inflatiecijfers.

Ik zal het voor alle duidelijkheid nogmaals herhalen: die inflatie zit niet in de consumptieprijzen! Het geld dat de centrale bankiers in het systeem pompen, gaat immers niet naar de kleine consument.

Door de politiek van de centrale banken krijgen de waardeloze activa van de failliete banken hun waarde terug.
Vervolgens moet je je volgende eenvoudige vraag stellen: "Hoeveel bedraagt de inflatie als activa met waarde nul terug honderd procent waard worden?"

Veelzeggende afkortingen!

Dat NBB de afkorting is voor "Nonstop Belgen Bedriegen" wisten we al.

Dat ECB staat voor "European Citizens Betrayed" zal duidelijk worden in de nabije toekomst.

zondag 10 november 2013

De waarde van een Nationale Bank aandeel!

In 2002 berekende Deminor de waarde van een NBB aandeel en ze kwamen uit op ongeveer 12.000 euro per aandeel. Sindsdien stegen de reserves van de NBB met meer dan 5.000 euro per aandeel.

De huidige intrinsieke waarde ligt dus boven de 17.000 euro per aandeel en in die 17.000 euro wordt geen rekening gehouden met de waarde van het goud alhoewel dat goud zonder enige twijfel eigendom is van de NBB en haar aandeelhouders.

Dat de koers minder dan 3.000 euro noteert, heeft enkel te maken met de decadente schendingen van het eigendomsrecht en de orgie van willekeur en machtsmisbruik die al enkele decennia ingeburgerd zijn bij de NBB.

donderdag 7 november 2013

Aandelen op naam!!!

Ik herhaal nogmaals het belang van het op naam laten stellen van één of meerdere NBB aandelen.

De voordelen:

1.Je betaalt geen bewaarloon voor je aandelen op naam bij de NBB;
2.Je aandelen zitten veel veiliger op naam bij de NBB dan op rekening bij een instelling die failliet kan gaan;
3.Je wordt schriftelijk uitgenodigd voor iedere algemene vergadering;
4.Er kan nooit betwisting bestaan over het feit of je aandeelhouder bent of niet;
5.De dividenden worden automatisch op je bankrekening gestort;
6.Iedere aandeelhouder, die een aandeel op naam laat zetten, geeft een duidelijk signaal aan de onafhankelijke directeurs van de NBB dat ze beter met een fatsoenlijke oplossing voor de dag komen.

Het kost niks, het verhoogt je veiligheid en je werkt de onafhankelijke directeurs van de NBB op hun zenuwen.
Degene die mij kan komen uitleggen waarom er nog steeds NBB aandeelhouders zijn, die nog geen aandelen op naam hebben laten zetten, krijgt van mij een kist top-champagne.