zondag 18 februari 2018

Lagere school logica!

Tien jaar geleden dobberden we in februari langzaam maar zeker naar een spectaculaire ouverture van de grootste financiële crisis uit de geschiedenis.  Wereldwijd kwamen alle onderzoekscommissies vrij snel tot dezelfde conclusie:

De financiële crisis was het resultaat van een combinatie van veel te veel schulden en intrestvoeten die te laag waren om het risico van die schulden te dekken.

Hetgeen volgde was pure science fiction:

De mensen, die verantwoordelijk waren voor de ramp, werden gepromoveerd;
De bedrijven, die de crisis veroorzaakt hadden, werden kunstmatig overeind gehouden;
De te hoge schuldenberg werd drastisch verhoogd;
De te lage intresten werden richting nul gemanipuleerd.

Iedere burger, die met succes de lagere school doorlopen heeft, zou na deze absurd eenvoudige observaties moeten weten wat de logische gevolgen van zulke dwaasheden zullen zijn doch de psychologie van de mens maakt dat quasi iedereen weigert de simpele conclusies te trekken.  De gevolgen van de opeenhoping van onherstelbare fouten zijn immers zo dramatisch dat de grote meerderheid van onze medemensen zich vastklampen aan de verhaaltjes en beloftes van de partijen die deze crisis gecreëerd hebben, namelijk onze centrale bankiers, politici en Goldman Sachs & co's van deze wereld.

Een crisis van te veel schulden los je niet op door nog veel meer schulden te maken net als je een natte kelder niet droog krijgt door er water in te pompen.  Door de failliete banken kunstmatig overeind te houden en waardeloze rommel terug waarde te geven hebben de schuldigen de grote massa de illusie gegeven dat ze hun spaargeld gered hebben.  Ze hebben onze kelder kurkdroog gekregen door er massa's water in te pompen.  Geloof het want het is echt waar!  Het enige wat je moet doen is NIET in de kelder gaan kijken.  Niet nadenken over het feit dat men een probleem van te veel schulden heeft opgelost door nog veel meer schulden te maken en alles komt goed!

zondag 11 februari 2018

Hyperinflatie, l'histoire se répète!

Hyperinflatie ontstaat wanneer de geldhoeveelheid snel toeneemt en deze toename van de geldhoeveelheid niet ondersteund wordt door de groei van het BBP. 
Sedert 2008 waren we in de Westerse wereld getuige van een enorme toename van de geldhoeveelheid om failliete banken kunstmatig overeind te houden en waardeloze rommel terug waarde te geven. 

Politici en centrale bankiers zijn Uw geld waardeloos aan het maken om hun eigen fouten te verdoezelen.   Met dit eenvoudige gegeven houdt U best rekening bij het beheer van Uw spaarcenten. 

De bekendste periode van hyperinflatie is ongetwijfeld die van de Duitse Weimar Republiek in 1923. Vooraleer men toen op de resetknop drukte was één dollar gelijk aan 4.000.000.000.000 mark. 

In het Romeinse Rijk vinden we het best gedocumenteerde voorbeeld van hyperinflatie in Egypte, waar de prijs van een eenheid tarwe tussen de jaren 276 en 334 steeg van 200 drachme tot 2.000.000 drachme of een inflatie van één miljoen procent in een periode van 58 jaar. 

In China werd in de tiende eeuw voor het eerst papiergeld ingevoerd waarvan de waarde gekoppeld werd aan goud, zilver of zijde. Toen men tijdens de Yuan Dynastie (1271-1368) overging tot het ongelimiteerd drukken van papiergeld, om hun oorlogen te financieren, werd dit uiteraard waardeloos. Recenter kende China een periode van hyperinflatie in de periode 1943/1955. In 1955 introduceerde Mao de Renminbi (geld van het volk) als nieuwe benaming voor de yuan. 
Om een idee te krijgen over de moordende impact van de inflatie in China is het interessant om te weten dat 1 Renminbi in 1955 gelijk was aan 15.000.000.000.000.000.000 yuan van voor 1948. 

Het verhaal van de waardeloze Franse assignaten kennen de meesten onder ons nog van de schoolbanken. 

Wereldrecordhouder inflatie is tot op heden echter Hongarije, waar in 1946 op 18 augustus 400 octillion pengö gelijkgeschakeld werd met 1 forint. 
1 octillion is het getal één gevolgd door 27 nullen. Eén forint had bij zijn invoering dus een waarde van 400.000.000.000.000.000.000.000.000.000 pengö.

Gans de geschiedenis van het papiergeld heeft één constante: 
Op een bepaald moment wordt het fiat geld waardeloos omdat politici, dictators en corrupte centrale bankiers niet over de discipline beschikken om de pijnlijke maatregelen te nemen om een fout beleid bij te sturen.  Steeds worden excuses gevonden om op de verkeerde weg verder te blijven gaan en uiteraard gaat het deze keer helemaal anders zijn dan bij de ontelbare voorbeelden uit de geschiedenis. Bij de ECB gaan ze voor de eerste maal sedert de uitvinding van papiergeld laten zien hoe je ongelimiteerd geld kunt creëren zonder dat geld waardeloos te maken.  Ik weet al hoe dat af gaat lopen!