dinsdag 29 april 2014

N-VA liquideert haar leden deel 3

Na mijn mail aan Jan Jambon dd. 10 juli krijg ik eind juli Maarten Vanderhenst aan de lijn. Maarten is verantwoordelijk voor de ledenadministratie en hij meldt mij dat er een probleem is met mijn lidmaatschap omdat ik mijn ontslag ingediend had. Ik vertel hem dat dit zeker niet het geval was en ik vraag hem om in de toekomst per mail te communiceren zodat er in de toekomst geen discussie zou kunnen ontstaan over hetgeen wel of niet gezegd is.

Op dinsdag 30 juli stuur ik een mail naar Maarten Vanderhenst en in die mail zet ik heel duidelijk uiteen dat ik zeker nooit mijn ontslag gaf als lid. Ik verwijs naar de statuten en ik vraag stel wat er zich feitelijk afgespeeld heeft.

Maarten antwoordt mij op 31 juli dat ik een gemotiveerd schrijven moet richten aan de partijraad met de vraag om terug lid van de N-VA te mogen worden.

Dezelfde dag antwoord ik als volgt:

"Beste Maarten, In de statuten lees ik heel duidelijke zaken over een verzoenings- en tuchtcommissie, het geven van een blaam, schorsing en uitsluiting van leden, de betekening van beslissingen en procedures allerhande. Op geen enkel moment ben ik op de hoogte gebracht van een eventuele procedure, laat staan van het feit dat ik verbannen werd uit de partij. Om de zaak fatsoenlijk te kunnen voorbereiden, zou ik moeten weten: Wanneer en door wie er besloten werd om mij te schrappen als lid van de N-VA? Op basis van welke argumenten dat gebeurde? Waarom ik daarvan nooit op de hoogte werd gebracht? Waarom ik nooit de kans gekregen heb om mij te verdedigen? Kun je me deze gegevens zo snel mogelijk bezorgen? Bij voorbaat dank. Met vriendelijke groeten, Erik Geenen."

Op diezelfde 31ste juli ontvang ik volgend antwoord van Maarten:

"Hallo Erik Voor alle duidelijkheid het gaat niet over een verzoenings- en tuchtdossier, maar over de opzeg van je lidmaatschap door jou. Dat is gewoon een administratieve procedure. De verzoenings- en tuchtcommissie heeft hier niets mee te maken, want niemand heeft ooit klacht tegen jou ingediend. Ik contacteer je volgende week opnieuw als ik meer weet. Met vriendelijke groeten, Maarten Vanderhenst Provinciaal Bewegingsverantwoordelijke Antwerpen"

Na ontvangst van die mail reageer ik onmiddellijk als volgt:

"Beste Maarten, Zoals ik al enkele malen duidelijk gesteld heb, heb ik mijn lidmaatschap nooit opgezegd. Gelukkig had ik tijdig in de gaten dat ik geen uitnodiging tot het betalen van mijn lidgeld had ontvangen en heb ik mijn lidgeld voor 2013 begin januari zelf betaald. Aangezien in nooit mijn ontslag gegeven heb, dringen volgende vragen zich op: Waarom zou ik mijn lidgeld betalen als ik mijn ontslag gegeven zou hebben? Op basis van welke gegevens heeft men geconcludeerd dat ik mijn ontslag gegeven had? Wie heeft die conclusie getrokken en waarom werd ik daarvan niet op de hoogte gebracht? Wat is de exacte datum waarop mijn verzonnen ontslag geacteerd werd? Als ik per aangetekende brief een lidmaatschap of abonnement opzeg, ontvang ik altijd meerdere brieven, mails of telefoons om mij te overtuigen om toch lid te blijven. Bestaat er bij de N-VA geen procedure om leden te overtuigen om toch lid te blijven? Wordt er van mij verwacht dat ik ga pleiten om een onbestaand ontslag ongedaan te maken? Met vriendelijke groeten, Erik Geenen."

Na het pingpongspelletje op 31 juli weet men blijkbaar niet goed meer hoe het nu verder moet en duurt het tot 13 augustus tot ik volgende mail ontvang:

"Hallo Erik Even kort: ik ben onderstaand niet uit het oog verloren, maar moet nog even wachten tot er een aantal mensen terug zijn uit vakantie. Ik hou je zeker op de hoogte. Met vriendelijke groeten, Maarten Vanderhenst Provinciaal Bewegingsverantwoordelijke Antwerpen"

Enkele dagen later krijg ik een telefoontje met het verzoek om op donderdag 3 oktober om 15 uur naar de hoofdzetel van de partij te komen voor een meeting met Jan Jambon en Piet De Zaeger. Naar goede gewoonte werd er eerst wat rond de pot gedraaid tot ik aan Jan Jambon vroeg wat er nu in feite aan de hand was. De zaak was duidelijk: ik had mijn ontslag gegeven. Toen ik dit heel krachtig ontkende, vroeg ik op grond van welke informatie men bij de N-VA besloten had dat ik mijn ontslag gegeven had. Dat lag moeilijk want die informatie was vertrouwelijk. Wat is er echter vertrouwelijk als iemand, die zogezegd zelf zijn ontslag gegeven had, vraagt hoe hij dit ontslag dan wel ingediend had. Het lag allemaal nogal gevoelig tot ik zei dat ik dan wel naar de pers zou stappen met dit bizarre verhaal. Daarop vroeg Jan Jambon aan Piet De Zaeger om open kaart te spelen waarop De Zaeger zijn kantoor verliet.

Enkele minuten later kwam Piet De Zaeger terug met een stapeltje papieren. Deze papieren bleken mijn schriftelijke vragen op de algemene vergadering van de Nationale Bank te zijn waarop ik even een beetje boos werd. Op dat moment was het duidelijk dat ik geschrapt was op een manier waarbij verschillende essentiële artikelen van de N-VA statuten overtreden waren en aangezien men hierbij gebruikgemaakt had van een brief die gericht was aan de "Regentenraad van de Nationale Bank van België" kwam hier zowaar nog eens schending van het briefgeheim bovenop.

Vervolg van dit droeve verhaal in deel 4 dat ik in de komende dagen zal trachten online te krijgen.

Mijn liquidatie bij N-VA deel 2

Nadat ik in september 2011 mijn ontslag gaf als bestuurslid te Beerse en als lid van het AB wordt het heel stil. Op verschillende evenementen van de N-VA blijf ik voorzichtig mijn beklag maken over het breken van de NBB belofte.

Op 28 september spreekt Bart De Wever een bomvolle zaal toe in Hoogstraten. Tijdens de vragenronde stel ik een vraag over de NBB en Bart De Wever antwoordt mij als volgt: "Met je groene pet wist ik al van in het begin dat er een vraag over de Nationale Bank ging komen doch dit is een zeer delicaat dossier en ik stel voor dat we daar binnenkort eens onder vier ogen over spreken". Meer had ik uiteraard niet nodig zodat ik niet verder aandrong op een antwoord op mijn vraag doch ik merk wel op dat Bart De Wever mij tijdens de receptie mijdt als de pest. Toen ik na een maand nog niks vernomen had over een eventueel gesprek onder vier ogen schrijf ik een korte herinneringsmail doch ik hoor niks meer van Bart De Wever. Voor mij is het op dat moment duidelijk dat De Wever mij in Hoogstraten met een loze belofte het zwijgen heeft opgelegd.

Op maandag 3 oktober 2011 treedt Kris Van Dijck op te Vosselaar, op vrijdag 14 oktober houden Jan Jambon en Zuhal Demir een sofagesprek te Westmalle, op vrijdag 18 mei is er in Arendonk een debat tussen Rik Van Cauwelaert en Ben Weyts. Ik woon elk van die evenementen bij en stel daarbij vragen over het N-VA standpunt betreffende de NBB.

Ondertussen had ik op 20 februari 2012 nogmaals in een korte mail aan Jan Jambon gevraagd naar het juiste N-VA standpunt over het NBB dossier en tevens herinner ik in die mail aan de belofte van Bart De Wever in Hoogstraten. U had het al geraden, ook op die mail geen enkele reactie.

Op dinsdag 13 maart houdt de N-VA een grote bijeenkomst te Ranst ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens één van de sessies stel ik in het publiek aan Jan Jambon de vraag of hij zijn mails nog leest. Tijdens een korte break na die sessie kwam Jan Jambon mij beloven dat ik 's anderendaags een schriftelijk antwoord zou krijgen op mijn duidelijke vragen. Ook dit bleek een leugentje om bestwil te zijn om zeker te zijn dat ik tijdens de happening geen vervelende vragen zou stellen want tot op heden heb ik die beloofde mail van Jan Jambon niet ontvangen.

Op zaterdag 21 april 2012 verschijnt Jan Jambon opgemerkt in beeld op de VFB happening doch Jan Jambon zal er op een meesterlijke manier in slagen om mij te ontlopen, met mijn gestalte en die groene pet op mijn hoofd zal dat wellicht niet zo moeilijk geweest zijn. Op zondag 22 april 2012 schrijf ik een korte mail waarin ik het o.a. volgende zeg: "Voor alle duidelijkheid wil ik er nog even op wijzen dat dit spelletje (het niet beantwoorden van mijn mails nvdr) ondertussen bezig is sedert 23 februari 2011. De manier waarop je me gisteren op de VFB happening ontweek was zonder meer een puike prestatie". Op dinsdag 29 mei 2012 vindt de algemene vergadering van de Nationale Bank plaats en naar aanleiding daarvan had ik een reeks schriftelijke vragen gesteld. Mijn eerste schriftelijke vraag handelt over de compensaties die N-VA gekregen heeft voor het laten passeren van die benoemingen in februari 2011. Die schriftelijke vragen algemene vergadering 2012 zullen later een cruciale rol spelen in dit verhaal.

Daarna wordt het heel stil tot ik begin 2013 vaststel dat ik geen uitnodiging ontving voor het betalen van mijn lidgeld. Op 9 januari 2013 schrijf ik dan zelf maar mijn lidgeld over.

Op zaterdag 23 maart nodigt Jan Jambon mij uit voor een etentje in Schoten, het sneeuwt hevig en het kader oogt idyllisch. We genoten van een heerlijke lunch met alles erop en eraan en we praten over koetjes en kalfjes. Nationale Bank, verkiezingen 2014, problemen met onbekwame verkozenen en tal van andere zaken kwamen aan bod. Tijdens het dessert vertel ik Jan Jambon dat ik mijn lidkaart 2013 nog niet ontvangen heb en ik vraag Jan of de N-VA mij misschien geschrapt heeft. Jan Jambon verzekert mij dat dit uitgesloten is en dat hij maandag 25 maart zal uitzoeken wat er misgelopen is. Ik zal er nooit meer iets van horen. Na enkele weken stuur ik een korte herinneringsmail die uiteraard ook onbeantwoord bleef.

Op dat moment wist ik uiteraard dat N-VA mij effectief geschrapt had zonder echter de duidelijke bepalingen in de statuten hieromtrent gevolgd te hebben. Daar sta je dan, je mails of andere berichten worden niet beantwoord, je wordt volledig genegeerd in de hoop dat je het wel zult opgeven. Aangezien ik op 9 januari 2013 mijn lidgeld betaald had, was de situatie echter niet uitzichtloos en als trouw lid besluit ik om mijn lidgeld voor 2014 al te storten. Dit gaat als volgt in zijn werk:

op 19 juni 2013 schrijf ik mijn lidgeld over met volgende mededeling: lidgeld 2014 lid 8380 Erik Geenen;

op 20 juni stort N-VA dit lidgeld terug met als mededeling: terugstorting lidgeld zie eerdere communicatie;

op 2 juli 2013 stort ik dit lidgeld terug met mededeling: lidgeld 2014 lid 8380 Erik Geenen;

op 5 juli wordt dit lidgeld teruggestort met mededeling: terugstorting lidgeld N-VA conform vorige berichtgeving;

op 6 juli stort ik opnieuw met als mededeling: lidgeld 2014 lid 8380 vorige berichtgeving dewelke?

op 9 juli ontvang ik mijn geld terug: terugstorting lidgeld N-VA conform vorige berichtgeving.

Op woensdag 10 juli zend ik volgende mail naar Jan Jambon: Beste Jan, De tijd raast voorbij, ondertussen is het weeral meer dan drie maanden geleden sinds we mekaar zagen. Even heel kort: Zoals ik je verteld heb, had ik eind maart mijn lidkaart voor 2013 nog niet ontvangen en dat is nog steeds het geval. Als kattebelletje heb ik al enkele keren mijn bijdrage voor 2014 gestort en die wordt telkens bijzonder snel teruggestort met de vermelding "Terugstorting lidgeld N-VA conform vorige berichtgeving". Aangezien ik geen bericht ontvangen heb, begrijp ik niet goed waar dit over gaat. Gelukkig werd mijn lidgeld voor 2013 niet teruggestort of ik zou mij nog zorgen beginnen maken. Als ik me niet vergis, was er geen parlementslid van de N-VA aanwezig op de jongste algemene vergadering van de Nationale Bank. Dit is op zijn minst betreurenswaardig want er viel daar opnieuw heel wat te leren. Bij deze wens ik je een deugddoende, welverdiende vakantie en een mooie zomer toe. Met vriendelijke groeten, Erik Geenen.

En toen............. kwam de kat op de koord.

Vervolg van dit bizarre verhaal in deel 3.

Mijn Kaltstellung bij de N-VA: voorspel.

Voor 2009 werden de privé aandeelhouders van de NBB systematisch beroofd via de beruchte 3% regel die inhield dat alle opbrengsten op de rentedragende activa van de NBB die hoger lagen dan drie procent automatisch toekwamen aan de Staat. Dat was uiteraard een heel prettig gegeven als de intresten boven de vijf, acht of tien procent lagen. Door de dalende rente smolt dat voordeel voor de Staat echter als sneeuw voor de zon en zodoende werd er een nieuwe wet gecreëerd om de privé aandeelhouders op een andere manier zonder compensatie te onteigenen. De wet van 3 april 2009 zal de politiek benoemde directie van de NBB in de mogelijkheid stellen om willekeurig de winst van de NBB te verdelen. De N-VA, op dat moment nog een vrij kleine partij, schaart zich aan de zijde van de privé aandeelhouders voor de evocatie van die walgelijke wet naar de Senaat.

Op dinsdag 10 februari heb ik hierover een onderhoud met Jan Jambon in het parlement. Jan Jambon verzekert mij dat de N-VA zich achter de legitieme eisen van de privé aandeelhouders schaart en er wordt afgesproken dat N-VA in de toekomst geen belangrijke beslissingen neemt in het Nationale Bank dossier zonder daarover eerst met mij te overleggen. Als gevolg van de N-VA steun wordt ik lid van de partij en krijg ik lidnummer 8380 toegewezen. Nadien wordt het erg stil, er wordt mij nooit om enig advies gevraagd over het dossier NBB, Dexia, Fortis, KBC of Electrabel alhoewel ik in deze dossiers toch tot één van de meest onderlegde mensen in België mag bestempeld worden. Eigenaardig maar ik heb het zodanig druk dat ik er niet echt bij stilsta.

Begin 2011 stel ik mij kandidaat voor de bestuursverkiezingen van de N-VA te Beerse en op 20 februari 2011 word ik als dusdanig unaniem verkozen. Drie dagen later brengt iemand mij op de hoogte dat de regering "in lopende zaken" de herbenoeming van bijna de voltallige directie van de Nationale Bank gaat goedkeuren en Luc Coene gaat benoemen tot gouverneur. Om 8.30 uur stuur ik een sms naar Jan Jambon waarin ik vertel dat ik hoop dat de N-VA zulke belangrijke benoemingen door een regering in lopende zaken niet zonder slag of stoot zal laten passeren. Dezelfde dag om 11.01 mail ik Bart De Wever met dezelfde vraag en opmerkingen. Vanaf dat moment zal ik ondervinden dat men kritische mensen bij de N-VA gewoon negeert.

Op 25 februari worden de NBB benoemingen breeduit toegelicht in de pers en om 14.31 uur zend ik volgend sms naar Jan Jambon: "Geachte heer Jambon, gefeliciteerd met de benoemingen bij de NBB. Mag ik meedelen in de ontvangen zilverlingen?" Als geen ander begrijp ik dat zulke belangrijke benoemingen onmogelijk kunnen passeren zonder het akkoord van de N-VA, die op dat moment in de geschiedenis een steeds belangrijker gewicht kreeg in het Belgische politieke landschap. Bij zulke belangrijke deals, de directeursposten bij de NBB zijn zowat de best betaalde postjes waaraan tevens het meeste macht vastkleeft. Geen enkele politieke partij laat zoiets passeren zonder daarvoor de nodige compensaties uit de brand de slepen. De benoeming van Luc Coene tot gouverneur was daarenboven totaal absurd omdat onafhankelijk vice-gouverneur Luc Coene enkele dagen voor de verkiezingen van 13 juni 2010 nog publiekelijk opgeroepen had om niet op de N-VA te stemmen. Een politiek onafhankelijk vice gouverneur van de centrale bank die de kiezers oproept om niet voor een bepaalde partij te stemmen, in iedere rechtstaat zou zoiets tot het onmiddellijke ontslag van de betrokken persoon leiden. In België vormt zoiets het begin van een nieuwe koehandel. Iedereen wist dat het de ultieme droom van Coene was om gouverneur te worden van de NBB en dat Coene bereid zou zijn tot verregaande toegevingen om deze benoeming binnen te halen.

Aanvankelijk worden mijn berichten genegeerd doch wellicht werd één en ander toch een beetje vervelend en op dinsdag 15 maart 2011 nodigt Jan Jambon mij uit om met hem te komen lunchen in het restaurant van het parlement. Ik word daar goed gesoigneerd met goede champagne, heerlijke wijnen en een heerlijk maal. Tijdens de lunch vertelt Jan Jambon mij een totaal ongeloofwaardig verhaal en ik heb hem dat op het einde van de lunch ook heel duidelijk gezegd. Ze hadden het bij de N-VA te druk gehad en die zaak was aan hun aandacht ontsnapt zodat ze het lieten passeren zonder er erg in te hebben. Zo'n fabeltje gaat er misschien in bij iemand die de materie niet kent doch niet bij een ervaren rot in het vak die heel goed begrijpt hoe zulke zaken gespeeld worden. Enfin, ondanks de fabeltjes wandel ik, onder invloed van het lekkere druivensap, in opperbeste stemming het parlement uit.

Blijkbaar was mijn groene pet in het restaurant van het parlement bij enkele mensen in het oog gesprongen met als gevolg ik de dag na die lunch (16 maart) een telefoontje kreeg van een volksvertegenwoordiger die mij zo snel mogelijk wilde zien omdat hij iets belangrijks met mij wilde bespreken. Op vrijdag 25 maart om 9.30 uur ontmoet ik deze volksvertegenwoordiger waarin deze mij vertelt dat de N-VA als compensatie voor het laten passeren van die benoemingen een directeurspost werd toegewezen voor 2014, de volksvertegenwoordiger in kwestie vertelt mij ook over wie het gaat. Ik laat hier en daar mijn licht eens schijnen en vrij snel wordt mij door iemand anders bevestigd dat dit verhaal klopt, deze andere volksvertegenwoordiger bevestigt mij tevens dat het over de man gaat waarvan de naam mij eerder werd meegedeeld. Na het nodige opzoekingswerk mail ik Jan Jambon op woensdag 4 mei 2011 om hem te mede te delen hetgeen mij uit verschillende hoeken werd bevestigd. Opnieuw geen enkele reactie.

Ik uit mijn ongenoegen hieromtrent op de bestuursvergaderingen van de N-VA te Beerse en op de arrondissementele raad waarin ik vrij snel na mijn verkiezing gecoöpteerd was. Het voordeel van die arrondissementele vergaderingen was dat daar steeds één of meerdere parlementsleden aanwezig waren. Er wordt echter niet gereageerd op mijn grieven en ook niet op de mails die ik over de zaak richt aan verschillende mensen. Zelfs volksvertegenwoordigers, die mij herhaaldelijk beloven dat ze zullen antwoorden, laten op geen enkel moment nog iets van zich horen.

Op de arrondissementele raad van maandag 6 juni te Kasterlee deel ik mee dat ik mijn ontslag als bestuurslid zal moeten indienen indien men mij blijft negeren. Geen enkele reactie. Hetzelfde scenario herhaalt zich op de AB vergadering van maandag 4 juli 2011. Op het verslag van de vergadering van 4 juli wordt het volgende geacteerd: "Erik Geenen verduidelijk zijn standpunt over de afspraken met de NBB die al dan niet nagekomen zijn".

Op de arrondissementele bestuursvergadering van maandag 12 september voeg ik de daad bij het woord. Per mail, kondig ik mijn ontslag als bestuurslid aan en 's avonds op de vergadering dien ik dit gemotiveerd ontslag schriftelijk in en geef ik mondeling de nodige toelichtingen. Veel van de gewone leden komen mij vertellen hoezeer ze dit betreuren doch van de kopstukken zal geen enkele persoon ook maar enige moeite doen om mij van gedacht te doen veranderen.

In mijn ontslagbrief dd. 12 september 2011 vermeld ik het volgende: "..... Zoals jullie weten heb ik het bijzonder moeilijk gehad met de niet nageleefde afspraken omtrent de Nationale Bank en tot op heden ontving ik hiervoor geen enkele aanvaardbare uitleg of verontschuldiging......... Om deze redenen zal ik vanavond op het AB met pijn in het hart mijn ontslag aanbieden als bestuurslid van de N-VA. Dit gebeurt zonder slechte gevoelens of verbittering en daarom zal ik naar de buitenwereld ook niet communiceren over mijn vertrek. Ik zal wel lid blijven van de partij en mocht men mij ooit nodig hebben om één en ander uit te leggen over de evoluties op de financiële markten en/of de impact op de toekomst zal ik hierop met plezier ingaan".

In het volgende hoofdstuk het onwaarschijnlijke vervolg van dit droevige verhaal waarin de top van de N-VA enkele cruciale bepalingen in de statuten van de partij opzettelijk overtrad om zich van mij te kunnen ontdoen.

zondag 27 april 2014

De Eurotitanic, anticipeer of ga mee ten onder! ANDERE LOCATIE!!!!!!

Wegens grote belangstelling wordt de locatie voor de voordracht van maandag 28 april verplaatst!!!!!! De activiteit 'De Eurotitanic: Anticipeer of ga mee ten onder!' Gaat door in Brasserie DE GELETTERDE MENS Kolonel Dusartplein 48 Hasselt Aanvang 20 uur.

vrijdag 25 april 2014

Francine Swiggers herbenoemd als censor bij NBB!!!!!!!!

Francine Swiggers, topvrouw en vereffenaar van Arco wordt herbenoemd als censor bij de Nationale Bank. 

Iedere Belg, die dit ongestraft laat passeren, moet voor de rest van zijn leven nooit meer kankeren over onze knappe politici.
Dit is de waanzin zeer ver voorbij!!! Dit is de meest extreme hoogmoedswaanzin die men zich kan inbeelden.
Dit betekent dat onze geliefde politici zeker zijn dat hun schaapjes niet het lef hebben om te reageren tegen de onvoorstelbare willekeur en het machtsmisbruik van de mensen die hun iedere dag opnieuw bedriegen. 

Algemene vergadering Nationale Bank maandag 26 mei 2014, de dag na de verkiezingen van 25 mei.
Nog nooit in je leven ga je op één dag zoveel leren als op die vergadering!!!!Arco en het Grondwettelijk Hof!

Gisteren besliste het Grondwettelijk Hof om het decadente Arco dossier over de verkiezingen te tillen zodat 780.000 berooide Arco coöperanten toch nog in de verleiding zouden kunnen komen om op de CD&V te stemmen omdat ze hopen hun verloren geld te recupereren via de belastingbetaler.

Het zou mooi zijn indien De Tijd eens een artikel zou publiceren over de samenstelling van dat Grondwettelijk Hof.
Bijvoorbeeld over baron André Alen, onafhankelijk voorzitter van het Grondwettelijk Hof en voormalig kabinetschef van Wilfried Martens en Jean-Luc Dehaene.... Uiteraard volledig neutraal in dit verwerpelijke dossier.
Rechter Trees Merckx, voormalig beroepspolitica voor CD&V, uiteraard 100% neutraal in het Arco gebeuren!
Onafhankelijk rechter Erik Derycke, 23 jaar beroepspoliticus voor SPA! Voormalig staatssecretaris, minister van ontwikkelingssamenwerking en vier jaar minister van buitenlandse zaken!!!!!! Zit bij het Grondwettelijk Hof omdat hij zich nooit laat beïnvloeden door politici.
Etienne de Groot, onafhankelijk rechter bij het Grondwettelijk Hof, 19 jaar beroepspoliticus voor VLD en net als de gouverneur van de NBB onafhankelijk.

Proficiat! Ons Grondwettelijk Hof: Belgische koehandel op topniveau!
De privé aandeelhouders van onze onafhankelijke Nationale Bank kunnen er boeken over schrijven!

Werd het Grondwettelijk Hof in de Arco affaire geïnspireerd door de Heilige Geest, de Heilige Geens of voerde het gewoon bevelen van Di Rupo & co uit?
Laat me duidelijk zijn: de kans is bijzonder klein zo niet onbestaande dat Europa akkoord zal gaan met de Belgische Arco koehandel!maandag 14 april 2014

Nieuw spandoek!

Naar jaarlijkse gewoonte gaan we een nieuw spandoek creëren.

Welke slogan gaan we er dit jaar op zetten?

Ik had gedacht aan: Drukkerij NBB moet blijven!

Heeft er iemand een beter idee? Mail naar erikgeenen@hotmail.com .woensdag 9 april 2014

Vraag 4 algemene vergadering Belgacom

Als aandeelhouder van Belgacom beschouw ik de uitlating van voormalig CEO Didier Bellens als een poging om de belangen van de onderneming beter te vrijwaren naar de toekomst toe. De heer Bellens gaf hier mijns inziens een signaal dat de hoofdaandeelhouder enkel geïnteresseerd was om zoveel mogelijk dividend op te strijken. Dit jaar onttrekt Belgacom opnieuw 32,7 miljoen euro uit de reserves om meer te kunnen uitkeren dan er nettowinst gerealiseerd werd. Iedere rechtgeaarde CEO zou zich met hand en tand moeten verzetten tegen zulke uitkeringspercentages die hoger liggen dan de gerealiseerde winst. In feite zou men dus kunnen stellen dat de heer Bellens ontslagen werd omdat hij zijn plicht deed.

a. Wie kwam op het onzalige idee om een onschuldige en waarheidsgetrouwe uitlating als "een beetje zoals een klein kind om zijn Sinterklaas komt" als een zware fout te bestempelen?
b. Zijn er leden van de raad van bestuur die bezwaar gemaakt hebben tegen de manier waarop de heer Bellens ontslagen werd?

Vraag 3 algemene vergadering Belgacom

Na de liquidatie van Didier Bellens verklaarde minister Jean-Pascal Labille het volgende in verband met de verloning van onze nieuwe CEO Dominique Leroy:

"Wij hebben het loonplafond vastgelegd. Wat daarbovenop komt aan extralegale voordelen is een beslissing van de raad van bestuur van Belgacom en Belgacom is een autonoom bedrijf".

a. Hoe autonoom was de raad van bestuur van Belgacom op het moment dat er besloten werd om contractbreuk te plegen ten overstaan van Didier Bellens?
b. Was het de autonome raad van bestuur van Belgacom die besliste om CEO Bellens te ontslaan of gebeurde dit na tussenkomst van de hoofdaandeelhouder?
c. Na de uitlatingen van Didier Bellens dd. 7 november 2013 ging alles zeer snel: kan de raad van bestuur van Belgacom een exact tijdsverloop van de gebeurtenissen schetsen zodat de aandeelhouders deze situatie correct kunnen inschatten?
d. Wie kwam op het idee om een onschuldige en waarheidsgetrouwe uitlating als "een beetje zoals een klein kind om zijn Sinterklaas komt" als een zware fout te bestempelen?
e. Indien de contractbreuk met Didier Bellens een gevolg was van een rechtstreekse inmenging van de hoofdaandeelhouder: Hoe autonoom mag de raad van bestuur van Belgacom zich na een bijzonder slaafse opstelling noemen in de toekomst?
f. Over welke extralegale voordelen wilde minister Labille het Belgische volk niet informeren?
g. Kan de autonome raad van bestuur van Belgacom de aandeelhouders meer informatie verschaffen over de juiste verloning van onze nieuwe CEO?

Vraag 2 algemene vergadering Belgacom

Voormalig CEO Didier Bellens kaartte het probleem van de politieke druk aan tijdens een voordracht in Ukkel op donderdag 7 november 2013.

Ik citeer uit De Tijd van 7 november 2013:

"Gevraagd naar de verschillende soorten aandeelhouders waarmee hij in zijn loopbaan werd geconfronteerd, aarzelde Bellens niet om de Staat te omschrijven als moeilijk te beheersen partner. Elke minister heeft zijn wensen. De ene spreekt over de portefeuille van de consument, de andere over de staat van de overheidsfinanciën, de derde over de gezondheid van de burger die hij wil beschermen maar enkel in Brussel. Ik spreek er een woordje over met de premier. Hij begrijpt dat dit moeilijk is maar antwoordt me dat hij andere problemen heeft. De topman van Belgacom geeft verder mee dat de eerste minister hem enkel bij het naderen van het jaareinde belt, om te informeren of Belgacom een dividend uitkeert. 'Een beetje zoals een klein kind om zijn Sinterklaas komt'".

Didier Bellens is een verstandig man en het leidt geen twijfel dat hij geen dingen gezegd heeft die niet waar zijn. Bovendien heeft hij hoogstwaarschijnlijk voldoende bewijzen in handen om aan te tonen dat hij zich aan de waarheid gehouden heeft en dat hij wellicht de zaken nog sterk geminimaliseerd heeft. Dit betekent dat aan het wellicht onrechtmatige ontslag van Didier Bellens nog een duur prijskaartje komen te hangen:

a. Wat heeft Didier Bellens hier verkeerd gezegd?
b. Waren alle leden van de raad van bestuur akkoord met de liquidatie van Didier Bellens door de Belgische regering?
c. Wie betaalt de procedurekosten voor dit peperdure juridische spektakel?
d. Is het, gelet op het feit dat de Belgische regering bewust contractbreuk pleegde om Didier Bellens op staande voet te kunnen ontslaan, niet de taak van de hoofdaandeelhouder om alle kosten die verband houden met dit ontslag te dragen?

Schriftelijke vragen algemene vergadering Belgacom

Vraag 1

De voorbije jaren heb ik herhaaldelijk mijn beklag gemaakt over het feit dat Belgacom systematisch meer dividend uitkeert dan er winst gemaakt wordt. Hierover ben ik herhaalde malen zwaar in de clinch gegaan met voormalig CEO Didier Bellens. Welk bedrijf keert jaarlijks een dividend uit dat hoger ligt dan de nettowinst en waarom gebeurt dit? Als aandeelhouder van Belgacom en de Nationale Bank stel ik vast dat de Belgische Staat, die in beide beursgenoteerde bedrijven de hoofdaandeelhouder is, totaal andere tactieken gebruikt om geld naar de Schatkist te versluizen. Mevrouw Martine Durez was jarenlang regent (bestuurder) bij de Nationale Bank en tevens bestuurder bij Belgacom en De Post. In feite is mevrouw Durez de ideale persoon om de vergadering toe te lichten hoe dit alles juist in zijn werk gaat. Mocht zij zich daartoe niet geroepen voelen, zal ik trachten de situatie zo goed mogelijk te schetsen. Bij de Nationale Bank onteigent de Belgische Staat de privé aandeelhouders zonder enige compensatie en dat gebeurt door het creëren van speciale wetten die het mogelijk maken om de reserves te plunderen. Bij de Nationale Bank heeft de hoofdaandeelhouder er een kunst van gemaakt om het dividend bewust extreem laag gehouden. Dit is mogelijk omdat de aandelen van de NBB veelal gespreid zitten bij kleine beleggers en de grotere aandeelhouders van de NBB meestal financiële instellingen zijn die er geen enkel belang bij hebben om hun toezichthouder voor het hoofd te stoten. Bij De Post en Belgacom is het aandeelhouderschap helemaal anders gestructureerd zodat onteigenen zonder compensatie bij deze bedrijven totaal uitgesloten is. De Post en Belgacom worden trouwens van kortbij opgevolgd door tal van analisten terwijl de Nationale Bank, omwille van de enge markt en het decennialange machtsmisbruik, door geen enkele analist gevolgd wordt. Daarom is de Staat bij Belgacom en De Post genoodzaakt om via kunstmatig hoge dividenden de tekorten in de staatshuishouding zo laag mogelijk te houden. Gelet op de gevaren, die het uitkeren van te hoge dividenden inhouden voor de toekomst van onze onderneming, enkele vragen hieromtrent:

a. Gaan alle bestuurders van Belgacom met zulke dwaze praktijken akkoord?
b. Zijn er bij Belgacom bestuurders die niet begrijpen dat zulke hoge dividenduitkeringen de stabiliteit van de onderneming op lange termijn ondergraven?
c. Is de raad van bestuur van Belgacom van plan om in de toekomst dit gevaarlijke pad te blijven volgen?
d. Gelet op het feit dat de onafhankelijke bestuurders bij Belgacom het blijkbaar niet nodig vinden om zich te distantiëren van de politieke druk om absurd hoge dividenden uit te keren: Waarom heeft een bedrijf als Belgacom dan nog onafhankelijke bestuurders nodig?

maandag 7 april 2014

Zelfbedrog!

Op een forum kreeg ik volgende opmerking voor de voeten geworpen:

"lage rentevoeten helpen de economie en de hoge schuldenlanden, of niet?"

Ik reageerde daar als volgt op:

Rentevoeten moeten het risico vergoeden!

In de zuiderse eurolanden kon men na de invoering van de euro opeens lenen tegen rentevoeten, die op hetzelfde niveau lagen als in Duitsland, terwijl de politici rustig verder bestuurden alsof ze 5% meer betaalden als de Duitsers.

Lage rentevoeten zorgen voor kunstmatige groei en geven politici het idee dat ze rustig wat meer schulden mogen maken.

De officiële Belgische staatsschuld ligt vandaag ongeveer 40% hoger dan 10 jaar geleden (de werkelijke schuld is uiteraard nog een stuk sneller gestegen) doch we moeten wel 12% minder rente betalen.

Prettig gevoel voor de schuldverslaafden doch bijzonder onprettig als de slinger in de andere richting slaat!

Hopelijk wordt er na de verkiezingen binnen de maand een nieuwe regering gevormd of het zou wel eens warm kunnen worden.

Hoge schuldenlanden behoren bestraft te worden met een hogere rente. Hoe hoger de schuld des te hoger het risico dus hogere rente en niet andersom!

donderdag 3 april 2014

Nu actie ondernemen!!!

Hierbij een passage uit de mail die ik vandaag naar een N-VA kopstuk verzond. Een gedeelte van de mail is voorlopig nog vertrouwelijk en wordt daarom niet getoond:

Beste,

Blijkbaar wil de regering in de komende dagen een wet laten stemmen om de algemene vergadering van maandag 26 mei te vervroegen. Dit is duidelijk een poging om te verhinderen dat de algemene vergadering gehouden wordt op de dag na de belangrijke verkiezingen van 25 mei. In de veronderstelling, dat er op zondag 25 mei belangrijke politieke verschuivingen plaatsvinden, zouden er op maandag 26 mei misschien vervelende vragen gesteld kunnen worden over de samenstelling van de onafhankelijke directie van de NBB en hier ligt wellicht de reden voor deze dwaze poging om de datum van die AV te verschuiven.

Hiermee wordt nog maar eens aangetoond dat de NBB een zuiver politiek speeltje is waar totale willekeur troef is. Allemaal goed en wel doch indien deze datum verplaatst wordt, gaan er verschillende aandeelhouders, die reeds maanden geleden hun verlof aangevraagd hebben om die algemene vergadering bij te wonen, in de problemen komen. Daarom een bijkomende vraag:

Wat gaat de N-VA doen om te verhinderen dat deze belachelijke wet goedgekeurd wordt?

Graag had ik op de in deze mail geformuleerde vragen een duidelijk antwoord voor zondag 13 april ek.

Met vriendelijke groeten,

Ikke.