donderdag 25 juli 2013

Inflatie bestond niet in 1850!

De reden waarom er in 1850 geen rekening gehouden werd met het begrip inflatie is heel duidelijk. Inflatie was uit den boze, inflatie mocht niet bestaan, de Nationale Bank werd opgericht met als uitdrukkelijke taak de koopkracht van de frank te beschermen. Dit lukte formidabel tot 1914 doch na de Eerste Wereldoorlog namen politici en commerciële bankiers de controle over de NBB over waarna de frank meer dan 99,9% van zijn waarde zou verliezen. In de nabije toekomst zal duidelijk worden tot welke ellende het wanbeleid in en rond de NBB geleid heeft.

Het eerste dividend van 60 frank

Hierbij zijn we opnieuw aanbeland bij de kern van de zaak. Het eerste dividend van 60 frank voor een NBB aandeel werd nooit aangepast aan de inflatie, laat staan aan de evolutie van de koopkracht. Als we de cijfers van De Tijd hanteren, zou het eerste dividend van de NBB vandaag dus minstens 333 euro moeten bedragen. Rekening houdend met de evolutie van de koopkracht zou het minstens 600 euro per aandeel moeten bedragen. Dit zou het absolute minimum moeten zijn om de aandeelhouders van de NBB te vergoeden voor de inbreng van hun kapitaal. Zo eenvoudig is de zaak en we zullen op deze nagel blijven hameren tot recht geschiedt.

150 jaar geleden

150 jaar geleden sloten België en Nederland een verdrag waarbij de tolheffing op de Schelde werd afgeschaft. België betaalde 17.141.670 gulden of 36.278.566 frank om aan de tolheffing op de Schelde een einde te maken. Omgerekend en geïndexeerd naar 2013 is die 36 miljoen frank uit 1863 vandaag 200 miljoen euro waard. In De Tijd van 18 juli verscheen hierover een leerrijk artikel "Geen groter feest dan de afschaffing van de Scheldetol" in De Tijd. Uit deze geschiedkundig vaststaande feiten leren we twee zaken: 1.een gulden was in 1863 ongeveer 2,11 Belgische frank waard en dit toont aan dat de Belgische leiders niet zo'n goed werk geleverd hebben bij het verdedigen van de koopkracht van de Belgische frank; 2.Volgens de cijfers van De Tijd moet je die 36 miljoen frank uit 1863 met een factor 222 vermenigvuldigen om een correct beeld te krijgen van het bedrag dat destijds betaald werd.

Elk nadeel heb se voordeel!

Maar zoals Johan Cruyff het zo mooi verwoordde: Elk nadeel heb se voordeel! Stel je voor dat de Belgische politici en hun lakeien bij de NBB hun verstand gebruikt hadden........ Dan had deze onverkwikkelijke zaak in 2002/2003 geregeld geweest voor pakweg 3.500 / 4.000 euro. Indien het verhaal zo gelopen zou zijn, hadden we nooit de kans gekregen om rechtstreeks in de clinch te gaan met de mensen die verantwoordelijk zijn voor de grootste financiële crisis uit de geschiedenis. Het feit, dat de onbekwame rovers in en rond de NBB, de kans hebben laten liggen om deze afgrijselijke zaak voor een appel en een half ei te regelen, gaat hen bijzonder zuur opbreken. Vincit Veritas!

Deminor staakt de strijd!

Vandaag liet Deminor weten dat ze na elf jaar strijd de spreekwoordelijke handdoek in de ring gooien. Deminor heeft moedig en met open vizier gestreden doch Deminor zat met twee zware handicaps! Ze moesten zich heel netjes gedragen en zich volledig aan alle regels houden in een oorlog tegen een machtige tegenstrever zonder scrupules die op alle mogelijke manier vals speelde. Vervolgens werd Deminor op een beschamende manier in de steek gelaten door de aandeelhouders van de NBB waarvan de meesten dachten dat ze wel "gratis" zouden kunnen profiteren van de inspanningen van de professionals van Deminor. Ontelbare keren heb ik gewaarschuwd tegen de gierigheid die de wijsheid bedroog. De aandeelhouders, die zich niet aangesloten hebben bij Deminor, hebben de kans op een mooie meerwaarde op zeer korte termijn laten liggen. Indien enkele duizenden aandeelhouders zich hadden aangesloten met meer dan 50.000 aandelen zou de zaak zeer snel opgelost geweest zijn. Nu was het voor een scrupuleuze tegenstrever een koud kunstje om het kleine aantal aandeelhouders de woestijn in te leiden en door het aanpassen van de wet (nadat de strijd was ingezet) en het onder druk zetten van de onafhankelijke Belgische rechters een mooie pyrrhusoverwinning te boeken.

donderdag 11 juli 2013

180.000 miljard dollar

De middag ontving ik een mooi geschenk ter waarde van honderdtachtigduizend miljard Zimbabwaanse dollar. Vers gedrukte, nooit gebruikte biljetten want op het moment dat ze uit de drukkerij kwamen, waren ze al niks meer waard. De Zimbabwaanse dollar verving in april 1980 de Rhodesische dollar in een één voor één verhouding. De laatste officiële koers voor de Rhodesische dollar dateert van oktober 1977 waarbij één Rhodesische dollar devalueerde tot 1,5 USD en 1,3 Zuidafrikaanse rand. Toen kwam Robert Mugabe aan de macht en die begon exact hetzelfde te doen als hetgeen de ECB, de Federal Reserve, de Bank of England en de Bank of Japan doen vandaag doen: het falende beleid van de politici financieren door het drukken van meer papiergeld. De uitkomst van dat beleid is in gans de geschiedenis altijd al hetzelfde geweest. Voor de geïnteresseerden: google Zimbabwe dollar, Rhodesian dollar en Robert Mugabe.