dinsdag 31 maart 2015

Absurdistan in 't kwadraat!

De vorige post handelt over de situatie in 2013.

Ondanks het feit dat alle directeurs van de Bank al enkele jaren erkennen dat de betaling van die 24,4 miljoen euro absoluut niet meer zou mogen gebeuren, is men in 2014 opnieuw overgegaan tot het betalen van dat niet verschuldigde geld.  Het enige verschil is dat men dit jaar mijn uitleg over de herkomst van die 24,4 miljoen euro als voetnoot op pagina 75 van het jaarverslag weergegeven heeft.

Het verhaal in het kort in klare taal:

In 1948 krijgt de Staat een lening van 35 miljard frank van de Bank tegen een rente van 0,1%;

In plaats dat men er voor zorgt dat die renteloze lening wordt afgelost, laat de onafhankelijke directie van de Bank die 34 miljard frank (één miljard frank van de lening werd terugbetaald) wegrotten door de inflatie;

Op het moment dat het Verdrag van Maastricht in 1991 de Staat verplicht om die schuld aan te zuiveren, sluit men een geheim akkoord waarbij wordt bepaald dat de NBB jaarlijks 986 miljoen frank of 24,4 aan de Staat moet betalen als een soort van schadevergoeding voor het niet nakomen van de verplichtingen van de Belgische Staat.

Het verhaal is dermate absurd dat ieder weldenkend mens moeite heeft het te begrijpen doch het komt hier op neer:
Nadat de aandeelhouders van de Bank beroofd werden van de 34 miljard uit 1948;
moeten ze sedert 1991 jaarlijks bijna een miljard frank aan de Staat betalen voor het geld dat de Staat van hun gestolen heeft.

Bovenop de diefstal van 34 miljard uit 1948 komen dus nogmaals 23 miljard moderne franken.
Bij deze berekening mag je uiteraard niet uit het oog verliezen dat 34 miljard frank in 1948 iets heel anders was dan 34 miljard frank in 1991!

Als iemand ergens nog een absurder verhaal tegenkomt dan had ik dat graag vernomen!

Deze bedragen vallen uiteraard in het niets bij de 400 miljard die de Staat roofde uit de goudreserves van de Nationale Bank.

Het voordeel van het verhaal over die schuld van de Staat aan de Bank is echter dat de oplichters geen ingewikkelde verhalen kunnen opdissen om het voor een buitenstaander onverstaanbaar te maken.

Hoe de NBB ging betalen voor een schuld van de Staat aan de Bank

1948: de Belgische Staat is de NBB 35 miljard frank schuldig!

Na de Tweede Wereldoorlog speelde de Nationale Bank uiteraard een centrale rol in het terug op poten zetten van het financieel systeem in België. Om de Belgische Staat van dienst te zijn is de NBB uitermate soepel en uiteindelijk wordt in 1948 de rekening gemaakt en hierbij wordt de schuld van de Staat aan de Nationale Bank berekend op 35 miljard frank. Om de Belgische Staat een extra duwtje in de rug te geven wordt bepaald dat de Staat slechts een rente van 0,1% moet betalen op die schuld van 35 miljard frank.

Uiteindelijk zal de Staat slechts één miljard terugbetalen zodat de aandeelhouders van de NBB langzaam maar zeker bestolen worden want het spreekt voor zich dat die rente van 0,1% bijlange niet volstond om de hoge inflatie bij te benen. Zo wordt die openstaande schuld van 34 miljard frank langzaam maar zeker opgegeten door de inflatie. Dit spijtige spelletje blijft duren tot 1991 en toen....... werd alles nog veel erger.

In 1991 wordt die schuld van 34 miljard frank plotseling een hinderpaal voor de Belgische toetreding tot de euro want het Verdrag van Maastricht bepaalt namelijk dat de nationale centrale banken van de eurozone geen geld mogen lenen aan de Staat. In plaats van op dat moment een eind te maken aan de schandalige toestand wordt er een typisch Belgische oplossing uitgedokterd.

In 1991 wordt er een geheim akkoord gesloten tussen de NBB en de Belgische Staat waarin bepaald wordt dat de uitstaande schuld van 34 miljard frank wordt omgezet in vrij verhandelbare staatsleningen. In feite blijft de NBB dus gewoon diezelfde 34 miljard frank lenen aan de Staat maar nu onder de vorm van obligaties waarop de Staat in plaats van 0,1% de gewone marktrente moet betalen. Doch het geheim akkoord past daar een lange mouw aan want volgens dat geheim akkoord moet de NBB vanaf 1991 jaarlijks 986 miljoen frank betalen op die schuld van de Staat aan de Bank. Om juist te begrijpen hoe dit in z'n werk ging, moet er eerst een woordje uitleg gegeven worden. Ik ga trachten om het zo begrijpelijk mogelijk voor te stellen.

In 1991 was de situatie zo dat de Staat sowieso recht kreeg op alle opbrengsten van de rentedragende activa die hoger lagen dan 3%. Als de NBB bijvoorbeeld een obligatie in portefeuille had die 7% opbracht, ging daarvan automatisch 4% naar de Staat. Ik moet er geen tekening bij maken om duidelijk te maken dat dit sterk in het nadeel werkte van de privé aandeelhouders op een moment dat de inflatie hoger dan 3% lag. Terug naar die schuld van 34 miljard die omgezet was in verhandelbare staatsleningen. Dankzij die 3% regel kreeg de Staat automatisch de rente terug die de overheid boven 3% betaalde. Nu betaalde de Staat in feite dus 3% in plaats van de 0,1% van vroeger en op dat moment komt de willekeur, het machtsmisbruik en de hebzucht van onze politici volledig in beeld.

In plaats van tevreden te zijn met het feit dat men gedurende 43 jaar 34 miljard frank had mogen gebruiken tegen een belachelijke rente van 0,1% en dat die 34 miljard in 1991 nog slechts een fractie vertegenwoordigde van de oorspronkelijke waarde van die 34 miljard frank in 1948 wordt in het geheim akkoord bepaald dat de NBB het verschil tussen de 3%, die ze vanaf 1991 zal ontvangen, en de oorspronkelijke 0,1% jaarlijks aan de Staat moet terugstorten. Drie procent min 0,1% geeft 2,9%. Vanaf 1991 zal de NBB jaarlijks 2,9% betalen op die 34 miljard of 986 miljoen frank per jaar. Na de invoering van de euro wordt dit uiteraard 24,442 miljoen euro. Zij, die dachten dat het nu echt niet meer erger kan, vergissen zich echter.

Door de dalende rente begint het voordeel van die 3% regel voor de Staat uiteraard weg te smelten. Kassa, kassa als de rente 8% staat doch als de rente onder de 3% valt, stopt dit kassagerinkel. Dus besluiten de Belgische politici om de privé aandeelhouders van de Nationale Bank nogmaals zonder enige compensatie met een speciale wet te onteigenen. Na die wet uit 2009 wordt alles in dezelfde pot gestopt en mogen de politieke marionetten, die de NBB besturen, totaal willekeurig bepalen hoe de winst verdeeld wordt. Na het verhaal dat ik hierboven vertelde, moet ik er geen tekeningetje bij maken dat dit toevallig niet zo gunstig uitkomt voor de privé aandeelhouders van de Bank.

Als er één zaak duidelijk is na die wet van 2009 dan is het wel dat de NBB vanaf dat moment uiteraard die 24,4 miljoen euro per jaar niet meer moet betalen want de drie procent regel is ondertussen afgeschaft zodat die 3 - 0,1 = 2,9% helemaal niet meer van toepassing is. Ik merk echter heel snel dat men die 24,4 miljoen euro doodleuk blijft doorbetalen. Als men die 24,4 bekijkt in functie van de geldmachine die de NBB is dan kan men zich de vraag stellen of die 24,4 miljoen wel de moeite waard is om zich druk over te maken. Wel, die 24,4 miljoen is wel degelijk bijzonder belangrijk en dat zal ik nu even uitleggen.

Dit jaar krijgen de privé aandeelhouders een nettodividend van 124,20 euro per aandeel of in totaal (124,20 euro X 200.000 aandelen) 24,84 miljoen euro netto of welgeteld 1,6% meer dan die 24,442 miljoen euro die de onafhankelijke directeurs jaarlijks voor de lol aan de Staat schenken. Je kunt overdrijven op deze planeet doch zoals de grote Paul Vanden Boeynants ooit zei: TROP IS TEVEEL EN TEVEEL IS TROP!

Op de algemene vergadering van vorig jaar beloofde de directie op mijn vragen hieromtrent dat deze praktijk zou stoppen, dat men de onterecht betaalde bedragen zou terugvorderen en dat de privé aandeelhouders dan mogelijks een extra dividend zouden krijgen. Op pagina 77 van het jaarverslag 2013 staat echter zwart op wit dat de politiek benoemde marionetten van de NBB ondanks alle beloftes vorig jaar opnieuw die 24,44 miljoen euro overgemaakt hebben aan de Staat.

Dit verhaal krijgt nog een onaangenaam staartje, dat zweer ik op alles wat me heilig is!

Vragen aan directeur Hilgers te Namen 30 maart 2015

Vraag 1

Wanneer een maatschappij te rijk wordt, gaan burgers zeer vlug geloven dat hun welvaart gegarandeerd wordt in de veronderstelling dat hun onafhankelijke waakhonden zich enkel bezighouden met het Algemeen Belang.  In de nabije toekomst zullen de Belgen ondervinden dat een rijk land snel failliet kan gaan als hun waakhonden zich omscholen tot corrupte lafaards die enkel belang hechten aan hun lucratieve politieke benoeming.

Enkele weken geleden begon de ECB, onze belangrijkste monetaire waakhond, met de uitvoering van haar QE programma waarvan de geschiedenis zal aantonen dat men het beter ME of Monetaire Euthanasie genoemd had.  Iedereen, die enkele minuten nadenkt, beseft dat een dergelijke dwaasheid zal eindigen in een catastrofe.

Directeur Hilgers, waarom houden onze centrale bankiers zich vandaag bezig met avonturen waarvan de geschiedenis heeft aangetoond dat ze altijd, ik herhaal: altijd, eindigen met verschrikkelijke crisissen.  Zijn we vandaag getuige van de totale wanhoop of wordt het laatste rookgordijn opgeworpen?Vraag 2

Vandaag worden de schulden van de Belgische Staat voornamelijk aangehouden door onze banken, onze verzekeraars en onze pensioenfondsen.

Vroeger werden die schulden voor een groot deel aangehouden door Belgische spaarders doch door de kunstmatig lage rente verhuisden ze eerst naar de eerder genoemde institutionelen en vandaag worden ze geabsorbeerd door de Nationale Bank.

Betekent dit dat onze toekomst en die van onze kinderen nu nog enkel gegarandeerd wordt door de schulden van de Belgische Staat?

maandag 23 maart 2015

Slachtoffers laat U horen!

Alle Belgen zijn het slachtoffer van het politieke gekonkel bij de Nationale Bank doch niet iedereen kan het zich veroorloven om 3.500 euro, alhoewel slechts een fractie van de werkelijke waarde, te betalen voor een aandeel.

Aangezien iedere Belg benadeeld werd, toen de reserves van de Bank om politieke redenen geplunderd werden, is het niet meer dan normaal dat iedere burger er voordeel bij heeft om tegen de wantoestanden bij de Nationale Bank te demonstreren.

Iedereen, die vindt dat er genoeg met hem gesold werd de jongste decennia of die het betreurt dat zijn of haar toekomst om zeep geholpen werd, is bijgevolg meer dan welkom bij de demonstratie op maandag 18 mei.

Om twaalf uur verzamelen aan de ingang van het auditorium van de Bank in hartje Brussel, vlakbij het Centraal Station.  Details volgen.

AANDELEN OP NAAM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Al jaren dring ik erop aan om één of meerdere NBB aandelen op naam te laten stellen.

Straks of morgen zal ik de voordelen nogmaals op een rijtje zetten doch de mensen die dit willen laten doen, moeten zo snel mogelijk actie ondernemen omdat het minstens een maand duurt vooraleer alle formaliteiten vervuld zijn!

Algemene vergadering Nationale Bank maandag 18 mei 2015

Zoals reeds enkele keren aangegeven, hebben de onafhankelijke snoodaards van de NBB de datum van de algemene vergadering verplaatst omwille van een ECB barbecue.  Blijkbaar is een gezellig onderonsje van de ECB interessanter dan de algemene vergadering van de vennootschap.  Opletten dus!!!  De algemene vergadering gaat dit jaar niet door op de laatste maandag van de maand mei, zoals bepaald in de statuten, doch op maandag 18 mei.  Deze datum werd bij wet gewijzigd en niet via een algemene vergadering zoals het hoort!  De willekeur in dit dossier neemt de meest hallucinante vormen aan.

In de aanloop naar de algemene vergadering zal ik vanavond de voordracht bijwonen van ex vice gouverneur Mathias Dewatripont te Louvain-La-Neuve en op maandag 30 maart die van Jean Hilgers te Namen (Loyers).  Zodoende zal ik dit jaar in totaal veertien voorstellingen van het jaarverslag bijgewoond hebben van Brugge tot Libramont en mag ik dus stellen dat ik opnieuw meer dan mijn plicht vervuld heb.  Omwille van familiale omstandigheden zal ik morgen verstek moeten geven in Doornik.

De algemene vergadering wordt dit jaar wellicht een bikkelharde confrontatie:

-Welk risico lopen de privé aandeelhouders van de NBB met het dwaze QE of Monetaire Euthanasie programma van de ECB?

-Volgens het Verdrag van Maastricht mag de ECB en haar aandeelhouders de overheden niet financieren doch blijkbaar mogen ze wel ongelimiteerd staatsschuld opkopen?????

-Omwille van het feit, dat de centrale banken van de eurozone de overheden blindelings financieren, daalde de rente naar het laagste peil uit de geschiedenis en zodoende worden die overheden niet enkel gefinancierd er wordt tevens voor gezorgd dat zulks quasi gratis kan gebeuren!

-Welk beursgenoteerd bedrijf kan ongestraft de datum van de algemene vergadering wijzigen zonder daarover de aandeelhouders te raadplegen?

-Is men gestopt met het betalen van de vergoeding aan de Staat omwille van een schuld die de Staat had bij de Bank?

-Is men, in het licht van het voorgaande punt, begonnen met het terugvorderen van de onterecht betaalde sommen uit het verleden?

Deze en tal van andere zaken zullen van de algemene vergadering dit jaar wellicht de meest interessante van de jongste zesentwintig jaar maken.

Voor de aanvang van de algemene vergadering op 18 mei zal er gedemonstreerd worden aan de ingang van het auditorium.  Omstreeks 12.30 uur zullen we van daaruit richting hoofdingang en de drukkerij aan de Berlaimont trekken.  Een grote opkomst is, zoals ieder jaar, een absolute must!

Om één en ander voor te bereiden, stel ik voor dat we een voorbereidende vergadering organiseren te Gent of Sint-Niklaas op dinsdag 14, woensdag 15 of donderdag 16 april.

Mensen die deze vergadering wensen bij te wonen, mogen hun voorkeur bekendmaken op:
erikgeenen@hotmail.com

De locatie en de datum met het meeste voorkeurstemmen wordt uitverkoren.


donderdag 19 maart 2015

Vraag aan NBB directeur Dechaene te Sint Niklaas

Vraag aan N-VA directeur Dechaene te Sint-Niklaas 18 maart 2015


Als Belg en aandeelhouder van de Nationale Bank ben ik uitermate verheugd dat de kracht van verandering ook bij de NBB haar intrede deed.  De jongste tien jaar woonde ik meer dan honderd voorstellingen van het NBB jaarverslag bij en ik kan met grote stelligheid verzekeren dat het tempo van directeur Dechaene tot op heden door geen enkele andere directeur van de Bank geëvenaard werd.  Na de bazooka van Draghi bij de ECB hebben we nu bij de Nationale Bank de mitraillette van directeur Dechaene.


Het klinkt krijgshaftig doch een bazooka blijft tot nader order gevaarlijk oorlogstuig bestemd om te vernietigen.  Door die bazooka nu ook daadwerkelijk te gebruiken neemt de ECB heden zeer actief deel aan de globale valuta-oorlog.  De grafieken van de balansen van de centrale banken tonen aan dat men wereldwijd de gekste toeren uithaalt om valuta’s te devalueren en failliete overheden kunstmatig overeind te houden met gratis geld.  Iedereen, die enkele minuten nadenkt, weet dat de QE of Monetaire Euthanasie van de ECB om twee redenen onmogelijk kan werken.  Die twee voor de hand liggende redenen zijn de volgende:

     A. Indien dergelijk dwaze ingreep wel zou werken, zijn alle crisissen uit het verleden onnodig geweest.  Men had immers iedere crisis ongedaan kunnen maken door simpelweg extra geld te drukken.  Het monetaire kerkhof ligt vol met de slachtoffers die vielen toen men in het verleden hetzelfde probeerde te doen.  Geld drukken zonder fatsoenlijk onderpand maakt onherroepelijk al het bestaande geld waardeloos;

      B. De tweede reden is voor de hand liggende eenvoudige logica: 
             1. Alle “ontwikkelde” landen zitten met hetzelfde probleem namelijk teveel schulden en te weinig groei om het gewicht van die schulden te kunnen blijven dragen;
             2. Al die probleemlanden maken vandaag dezelfde fout.  Ze drukken de rente naar nul door enorme hoeveelheden gratis geld in de markten te pompen;
            3. Aangezien iedereen dezelfde fouten maakt, blijft het status quo behouden.  De enige verandering zit hem in het feit dat het probleem voor iedereen groter wordt.


De directeurs van de Nationale Bank zijn wellicht goed onderlegde, intelligente mensen die even goed als ik weten dat dergelijke QE onzin nooit kan werken.  Daarom deze twee eenvoudige vragen:
1.  Vindt U dat er een foute redenering zit in mijn nuchtere logica?

2. Gelooft U in de slaagkansen van het QE programma en aanvaardt U, met het oog op de geschiedschrijving,  de volle verantwoordelijkheid voor de onvermijdelijke drama’s die eruit zullen voortvloeien?

zondag 8 maart 2015

Vraag aan Nationale Bank directeur Dechaene (N-VA)

Vraag Tom Dechaene Brugge 5 maart 2015

Het is een waar genoegen om vandaag de heer Dechaene te mogen ontmoeten omdat hij bij de NBB de eerste vertegenwoordiger is van een niet traditionele politieke partij.  Directeur Dechaene is bij de NBB afgevaardigd door de N-VA, een partij die de kracht van verandering propageert.  Gelet op de wantoestanden, die gedurende de jongste decennia bij de NBB heersten, is een radicale verandering daarom een absolute vereiste.  De verwachtingen van de Belgen in het algemeen en de privé aandeelhouders van de Nationale Bank in het bijzonder zijn dan ook hooggespannen.  Directeur Dechaene: Wij rekenen op U!

Vervolgens kom ik tot mijn korte vraag:

In Oostenrijk liet de overheid zondag het Oostenrijkse Dexia vallen.  Bij Hypo Alpe Adria Bank werd vorige week onverwacht een nieuwe put van 7,6 miljard euro blootgelegd waarna de regering in Wenen besloot om de stekker eruit te trekken.  Nieuw is dat zelfs obligaties met staatswaarborg niet volledig zouden terugbetaald worden.  Hetgeen mij bijzonder verontrust, is het feit dat er over dit belangrijke faillissement met geen woord gerept wordt in België.

·        Heeft U een verklaring waarom dit belangrijke nieuws over een vooraanstaand euroland volledig uit de media gehouden wordt in België?
·        Hoe zit het met onze Dexia-reus alwaar de problemen vele malen groter zijn dan bij Hypo Alpe Adria?
Het antwoord van directeur Dechaene kwam er op neer dat de catastrofe bij Hypo Alpe Adria wellicht niet belangrijk genoeg was om in België gebracht te worden door de media.

Over Dexia kon directeur Dechaene om begrijpelijke redenen niet uitweiden, het betreft een probleem dat over zeer lange termijn zal moeten uitdoven.


Vrijdagavond, na het sluiten van de beurzen, kwam vervolgens het bericht dat Dexia een provisie van een kleine 400 miljoen euro zal aanleggen voor mogelijke verliezen als gevolg van de problemen bij de Oostenrijkse bank.  Was dit de reden waarom in België niet eerder over de spectaculaire ontwikkelingen bij Hypo Alpe Adria Bank gecommuniceerd werd?

woensdag 4 maart 2015

Vraag aan Marcia Dewachter Mechelen 4 maart 2015

Sedert de Belgische staatsschuld enkele jaren geleden opnieuw fors de hoogte inging, luidt het in de propaganda van de Nationale Bank en onze politici steevast dat we ons niet ongerust moeten maken omdat we er vroeger reeds in slaagden om de staatsschuld in termen van het BBP terug te brengen van 135 procent in 1993 naar 85 procent in 2007.  We did it before so we can do it again, zo luidt de boodschap.

Wat er tijdens het verkondigen van die holle propaganda telkens weer wordt vergeten, is dat we die heksentoer enkel en alleen konden volbrengen door het liquideren van waardevolle reserves.

Het probleem bij het liquideren van je reserves is dat je dit uiteraard slechts één keer kunt doen.  Eens je je reserves verkwanseld hebt, zit je zonder en kun je er nooit nog beroep op doen.  Enkele van die desastreuse liquidaties waren de volgende:
·     Het braderen van meer dan één miljoen kilogram goud of 80% van de goudvoorraad van de Nationale Bank tegen de laagste prijzen van de voorbije decennia waarbij daarenboven ook nog eens de privé aandeelhouders van de Bank onteigend werden zonder enige compensatie;
·     Het privatiseren van waardevolle en goed functionerende instellingen als Belgacom, het Gemeentekrediet en de ASLK.  Een briljante zet als je rekening houdt met het feit dat de twee laatst genoemde instellingen opgingen in respectievelijk Dexia en Fortis;
·        Het nationaliseren van de pensioenfondsen van onder andere de Nationale Bank en Belgacom;
·    Het verkopen van overheidsgebouwen tegen de laagst mogelijke prijzen om ze nadien terug te huren tegen tarieven die ver boven de marktnormen lagen;
·        Enzovoort.


De opbrengsten van deze dwaze operaties werden vervolgens in de bodemloze Schatkist gestort om kunstmatig de staatsschuld te drukken om zo kunstmatig in de euro te geraken.

Zodoende verzeilden we in een situatie waarbij de staatsschuld vandaag blijft toenemen met 330 euro per seconde ondanks het feit dat de rente op bijna nul staat.


Is het, gelet op het kunstmatig omlaag brengen van de staatsschuld in het verleden door het liquideren van onze reserves, niet ongepast om die misdaden tegen het Belgische volk vandaag te misbruiken om de mensen hoop te geven dat we er ook deze keer wel uit zullen komen?

Herman De Croo: een insider concludeert!

"Wij leven in het paradijs, maar onder ons ligt een berg rottigheid die ooit naar boven komt.  Onze maatschappij is dan ook compleet fout bezig, ook wij politici: elke partij koopt zijn kiezers door betere pensioenen, meer veiligheid, lagere belastingen te beloven.  Als die beloftes kosten geld en de economie kan dat niet meer betalen.

Heel Europa is in dat opzicht fout bezig.  Wij vormen acht procent van de wereldbevolking en die acht procent bezit vijfentwintig procent van alle rijkdom.  Maar tegelijkertijd is Europa ook goed voor vijftig procent van alle sociale uitgaven in de wereld.  Dat kunnen die acht procent mensen, zelfs met een kwart van de rijkdom, niet volhouden.  Het is complete onzin om te denken dat alles wel in orde komt.

De realiteit is dat wij geen wereld in stand kunnen houden waarin 1,3 miljard mensen dagelijks minder verdienen dan wat wij voor één pint betalen.  Wij kunnen geen kunstknieën blijven schenken aan een vrouwtje van 96 terwijl er dorpen bestaan waar ze nog geen tube aspirine hebben.  De golf van miserie komt hier vroeg of laat terecht.  Ik vind het fundamenteel asociaal om de mensen te blijven voorliegen dat het wel goed komt.  Alle politieke partijen maken zich hier schuldig aan, ook de Open VLD soms.  Wij staan op de markt met onze kramen om de kiezer naar onze kraam te lokken met beloftes die we niet meer kunnen betalen."

Tot zover de nuchtere analyse van Herman De Croo in Dag Allemaal van 29 juli 2014.

Herman De Croo werd volksvertegenwoordiger in 1968 op het moment dat België nog één van de tien rijkste landen in de wereld was.  Zodoende was hij tegelijkertijd waarnemer en acteur tijdens de periode dat België door zijn politici richting faillissement geduwd werd.  In hogervermeld interview vergeet minister De Croo te vertellen hoe de politici al onze reserves verbrasten om die onbetaalbare beloftes tijdelijk te financieren.  Eén van de grootste slachtoffers was onze Nationale Bank die van een groot deel van haar reserves beroofd werd om de staatsschuld kunstmatig te verlagen.

dinsdag 3 maart 2015

Mysterie opgelost deel 2.

In februari 2011 laat de N-VA op een onbegrijpelijke manier de herbenoeming van bijna de voltallige directie van de Nationale Bank door een regering in lopende zaken passeren.  Normaal gezien kan zo'n regering nog geen gewone ambtenaar benoemen doch toen werden plotseling zes directeurs benoemd.  Luc Coene, die een jaar eerder nog publiekelijk had opgeroepen om niet op de N-VA te stemmen, wordt tot ieders verbazing gepromoveerd tot gouverneur.

Officieel had de N-VA het te druk met andere zaken zodat ze zich hier door de regering in de doeken had laten doen zonder enige compensatie.

Een beetje later wordt zakenbankier en N-VA vertegenwoordiger Tom Dechaene, als bestuurder die de Vlaamse regering vertegenwoordigt, gedropt bij KBC.

Dezelfde Tom Dechaene werd onlangs gepromoveerd tot directeur bij de Nationale Bank.

Zo wordt mijn onverklaarbare liquidatie bij de N-VA in 2011 plotseling een logisch verhaal.

Benieuwd wat de kracht van verandering gaat teweegbrengen bij de Nationale Bank.

Mysterie opgelost!

Op 31 mei 2014 verscheen er in De Tijd een artikel getiteld
"De oorlogsmachine van Bart De Wever" en daarin vinden we volgende passage:

"Na de overwinning in 2010 zag De Wever in dat het zo niet verder kon.  Hij gaf Piet De Zaeger de opdracht een organisatie die naam waardig uit te bouwen.  De Zaeger: 'Ik ben meteen beginnen aanwerven.'  Het valt op: veel van de mensen die vandaag aan de touwtjes trekken, zijn er toen bijgekomen.  In de eerste plaats geldt dat voor Guy Clémer, het hoofd van de studiedienst en volgens vriend en vijand een klasbak.

"Hij is een van de geheime wapens van onze partij", zegt Hendrik Vuye, professor staatsrecht aan de universiteit van Namen, die ook bleef plakken na de onderhandelingen, waaraan hij als extern expert voor de N-VA deelnam.  "Clémer is een cijferman, niemand kent de finesses van de financieringswet zo goed als hij.  Maar los van dat heeft hij ook een indrukwekkend netwerk.  Hij werkte bij Voka en was een tijdlang hoofdeconoom van Guy Verhofstadt.  Hij is lid van de Hoge Raad van Financiën en heeft goed banden met Luc Coene (Nationale Bank) en het bedrijfsleven."

Bij de mensen die in de leeuwenkuil van de N-VA werken, is ook een anoniem topbankier die al jaren hand-en spandiensten aan de N-VA levert.