donderdag 28 augustus 2014

Rechtsplegingsvergoeding!

Vlak voor de verkiezingen keurde het parlement nog vlug een wet goed waardoor de Staat in het vervolg geen rechtsplegingsvergoeding meer moet betalen als de Staat een procedure verliest.  Dit zet de deur voor willekeur volledig open.  De belastingadministratie mag je vanaf nu het graf in pesten zonder dat ze moeten betalen als je voor de rechtbank je gelijk kunt bewijzen.  Met andere woorden: vanaf vandaag ben je als belastingplichtige volledig vogelvrij verklaard.

In de strijd van de privé aandeelhouders van de Nationale Bank werd de wet op de rechtsplegingsvergoedingen door corrupte rechters misbruikt om de Staat en de Nationale Bank een handje toe te steken.  Zowel Deminor als Modrikamen werden veroordeeld tot het betalen van absurd hoge rechtsplegingsvergoedingen alhoewel ze zonder enige twijfel honderd procent gelijk hadden.

In het geval van de procedure Modrikamen over het goud gingen de corrupte rechters van het Hof van Beroep helemaal door het lint.  Alle aangesloten kleine beleggers werden hoofdelijk veroordeeld tot het betalen van een walgelijk hoge rechtsplegingsvergoeding die ze echter niet moesten betalen als ze niet naar het Hof van Cassatie stapten.  Uiteraard werkte deze verfoeilijke chantage.  Welke kleine spaarder is bereid om verder te strijden tegen de Staat als die Staat kan rekenen op de volledige medewerking van de door haar benoemde corrupte rechters die van diezelfde Staat afhankelijk zijn voor eventuele promoties?

De procedure Modrikamen handelde over het goud van de Nationale Bank.  De Staat en de NBB hebben altijd geargumenteerd dat het goud van de Staat was.  Op de jongste algemene vergadering van de NBB heeft de onafhankelijke directie na jarenlange ontkenning eindelijk toegegeven dat het goud wel degelijk van de Nationale Bank is.

Als zulke discriminerende wet gestemd geraakt, stel ik mij volgende vragen:
1. Waar zaten de Belgische journalisten op het moment dat dit wetsontwerp ingediend en besproken werd?
2. Op welke manier heeft de N-VA geprobeerd om deze dwaze wet tegen te houden?
3. Hoe heeft de N-VA van deze open doelkans, vlak voor de verkiezingen, geprofiteerd om extra stemmen binnen te halen van misnoegde burgers?


Geen opmerkingen:

Een reactie posten