vrijdag 13 juli 2012

Evolutie lonen

De evolutie van de lonen en prijzen is de maatstaf bij uitstek om de onrechtvaardigheid aan te tonen van het eerste dividend van 6% bij de Nationale Bank aan te tonen.
 
Eerder haalde ik al de evolutie van de lonen van onze mijnwerkers aan om het gigantische verlies aan koopkracht van de Belgische frank te illustreren.
Dankzij een artikel in Knack van 11 juli 2012 (pagina 34) kan ik mijn gegevens verder updaten, het loon van een mijnwerker evolueerde in de tweede helft van de negentiende eeuw als volgt:
in 1849 verdiende een mijnwerker 451 frank per jaar; in 1855 was het loon van een mijnwerker gestegen tot 744 frank per jaar; in 1873 ontving een kompel 1.353 frank per jaar; in 1883 was het jaarloon van een kolendelver gezakt tot 1006 frank; in 1886 was het loon van een mijnwerker verder gedaald tot 783 frank per jaar.
De daling van het inkomen van de arbeiders zal in 1886 uiteindelijk leiden tot zware onlusten met onder andere +/- twintig doden in en rond Charleroi.
Belgische kamerleden omschreven de gebeurtenissen als "een crisis ten gevolge van de overvloed".

In de loop der jaren zal het jaarloon van een mijnwerker stijgen met een factor tweeduizend, dat van de gouverneur van de Nationale Bank met een factor 1.300 terwijl voor de aandeelhouders van de NBB het dividend van 60 frank uit 1850 vandaag nog steeds zestig frank bedraagt!!!!!
De wedde van de gouverneur steeg niet zo sterk als dat van een arbeider omdat de gouverneur in 1850 met een jaarwedde van 18.500 frank (veertig maal het loon van een mijnwerker) al rijkelijk betaald werd.
Sinds 1850 konden zowel de gouverneur van de NBB als de gewone arbeiders hun situatie fors verbeteren, enkel de aandeelhouders van de NBB moesten om één of andere reden 99,9% van hun koopkracht inleveren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten