zaterdag 12 juli 2014

Onafhankelijke rechters!

Meester Koen Geens werkte als advocaat van het ACW de ARCO garantieregeling uit en werd later tot minister van financiën benoemd om zijn illegale constructie uit te kunnen voeren.

Nadat Europees president Van Rompuy er voor zorgde dat het oordeel van de Europese Commissie pas na de verkiezingen en na de algemene vergadering van ARCO aan de burger bekendgemaakt werd, bleek dat verschillende Belgische politici zich geroepen voelden om de beslissing van de Europese Commissie naar de prullenmand te verwijzen.  Minister van Financiën Koen Geens kroop publiekelijk terug in de huid van ACW advocaat en verkondigde aan ieder die het wilde horen dat hij een aap uit zijn mouw gaat toveren om de beslissing van de onafhankelijke Europese Commissie in het ARCO dossier te omzeilen.

In een rechtstaat is de onafhankelijkheid van de rechtbanken een condicio sine qua non voor het overleven van de democratie en in het ARCO dossier is er geen enkel argument te vinden om de onafhankelijkheid van de Europese Commissie in vraag te stellen.  Toch vinden Belgische politici het nodig om in het openbaar te verkondigen dat zij een regeling zullen uitwerken om het oordeel van de Europese Commissie te omzeilen.

Diezelfde politici hebben steeds verkondigd dat de privé aandeelhouders van de Nationale Bank zich moesten neerleggen bij de vonnissen en arresten van de 100% politiek benoemde en in het Nationale Bank dossier 100% corrupte Belgische rechters.  Een heel leger politiek afhankelijke rechters heeft er voor gezorgd dat het Nationale Bank dossier netjes binnen de grenzen van het Belgische koninkrijk gehouden werd.  Op bevel van hogerhand zorgden deze corrupte rechters voor de meest dwaze uitvluchten om zeer pertinente vragen over het dossier niet voor te leggen aan hogere Europese instanties.

Dan luidt mijn vraag als volgt: Als een minister van Financiën zich niet neerlegt bij een uitspraak van een onafhankelijke hogere instantie; waarom zouden de privé aandeelhouders van de NBB zich dan moeten neerleggen bij dubieuze uitspraken van politiek benoemde corrupte rechters?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten