zaterdag 25 april 2015

Geldigheid Algemene vergadering?

De tijd vliegt voorbij, de hoogste tijd om U aan te melden voor de algemene vergadering!!!!!

De aandeelhouders op naam sturen een mailtje of bellen naar de coördinaten die weergeven werden op de uitnodiging.

De aandeelhouders met aandelen op rekening bij hun bank of broker moeten hun instelling opdracht geven om hen aan te melden voor de algemene vergadering.

Ik deed het als volgt:

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Hierbij meld ik U dat ik, in hoedanigheid van aandeelhouder op naam van de Nationale Bank van België, de algemene vergadering dd. maandag 18 mei 2015 zal bijwonen.

Gelieve te noteren dat ik het nodige voorbehoud maak betreffende de rechtsgeldigheid van deze vergadering.  De datum van de algemene vergadering werd op een erg ongebruikelijke manier verplaatst zonder dat de aandeelhouders hierover geraadpleegd werden.  Daarenboven werden de aandeelhouders op naam niet schriftelijk verwittigd van het feit dat de datum van de algemene vergadering gewijzigd werd. Daarom stel ik mij de vraag of deze algemene vergadering geldig zal kunnen beraadslagen.

Mijn gegevens:
Erik Geenen
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx


Met vriendelijke groeten,

Erik Geenen.

Gelet op de abnormale gang van zaken en het absurde feit dat de aandeelhouders op naam niet schriftelijk op de hoogte gebracht werden, is het misschien aan te raden dat alle aandeelhouders op naam voorbehoud maken.

Mocht er een aandeelhouder op naam zijn, die de vergadering niet kan bijwonen omdat hij te laat op de hoogte was van het verplaatsen van de datum van de algemene vergadering lijkt mij de kans groot dat we de vergadering ongeldig kunnen laten verklaren.  Mocht ik het zelf een dag later geweten hebben, zou ik in het buitenland vertoefd hebben en zou ik de vergadering dit jaar niet hebben kunnen bijwonen.  Het kan dus wel degelijk.

MOCHT ER IEMAND IN DEZE SITUATIE VERKEREN, HAD IK DAT GRAAG VERNOMEN!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten