zaterdag 3 oktober 2015

Jaarverslag 1852 algemene vergadering 28 februari 1853

In het jaar 1852 boekt de Nationale Bank flinke vooruitgang. 
Het balanstotaal stijgt van 107.621.233,55 tot 137.552.551,55 BEF,
de brutowinst van 1.622.150,61 tot 2.921.743,15 frank.


Op balansdatum staan er van de 25.000 aandelen 8.448 op naam en zijn er 16.552 aandelen aan toonder.  Van de aandelen op naam zijn er op die datum nog 4.305 in het bezit van de Banque de Belgique en zitten de andere 4.143 nominatieve aandelen verspreid bij 127 aandeelhouders waarvan er 38 minder dan tien aandelen bezitten en zodoende niet het recht hebben om de algemene vergadering bij te wonen.  In totaal mogen 89 aandeelhouders deelnemen aan de AV met samen 199 stemmen (1 stem per tien aandelen).


Volgens de wet en de statuten heeft de gegarandeerde opbrengst van 6% voor de aandeelhouders voorrang op het aanleggen van de reserves en de rechten van de Staat.
(nvdr nogmaals blijkt het belang van het minimumrendement van 6% voor de aandeelhouders en dit in een periode waar inflatie niet bestond.  Nadat overheden na de Eerste Wereldoorlog inflatie zullen importeren om hun schulden te laten verdampen, zullen bij de Nationale Bank alle cijfers geweldig de hoogte inschieten behalve het bedrag van het gegarandeerde eerste dividend voor de aandeelhouders dat vandaag nog steeds op hetzelfde niveau zit als in 1851.  De jaarwedde van de gouverneur zal stijgen van 18.500 frank in 1850 tot meer dan 25 miljoen frank vandaag doch het eerste dividend voor de aandeelhouders bedraagt heden nog steeds 1,5 euro of 60 frank per aandeel.)


Na de toekenning van het eerste dividend gelden volgende regels:
1. Het deel voor de reserves mag niet minder bedragen dan 1/3 van het saldo;
2. De Staat heeft recht op 1/6 van het saldo;
3. De rest wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders.


Dit geeft volgend resultaat:
+2.450.503,46 BEF nettowinst
- 1.500.000,00 BEF eerste dividend van 6% voor de aandeelhouders
+   950.503,46 BEF saldo
-    316.834,48 BEF 1/3 voor de reserves
-    158.417,24 BEF 1/6 voor de Staat
+   475.251,72 BEF saldo voor toekenning aan de aandeelhouders


In totaal wordt er een dividend van 67 frank per aandeel uitbetaald of 11,166% op het volstorte kapitaal.  Rekening houdend met het deel van elk aandeel in de reserves bedraagt de werkelijke opbrengst 79,67 frank per aandeel of een rendement van 13,33% op het volstorte kapitaal.
(nvdr de reserves zijn duidelijk volledig eigendom van de aandeelhouders, het aandeel van de Staat in de reserves bedraagt nul, exact evenveel als de bijdrage van de Staat in het kapitaal!)


Ingevolge de wet van 22 januari 1849 bezit de Bank het patentrecht op de biljetten in BEF.


De evolutie van het aantal bankbiljetten in omloop is als volgt:
50.346.210 BEF eind 1851
69.379.510 BEF op 31 december 1852.


De Censoren wijzen de aandeelhouders op de zekere en snelle vooruitgang van een instituut dat grote diensten verleent aan het land en verduidelijkt dat het onderzoeken van de balans en de vaststelling van het dividend aan de Heren aandeelhouders behoren tot hun meest essentiële taken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten