woensdag 21 oktober 2015

Voorbereiding acties Nationale Bank 2016!

Zoals de meeste dappere verzetsstrijders weten, doordruisen de onafhankelijke directeurs van de Nationale Bank in februari en maart Belgenland om de propaganda van de regering te verspreiden of, om op vraag van diezelfde regering, de nodige ballonnetjes op te laten.

Daarom is het noodzakelijk om in november een eerste voorbereidende vergadering te organiseren om de acties voor het jaar 2016 te coördineren.  Begin februari zal er een nieuwe bijeenkomst gehouden worden om te trachten zoveel mogelijk groene petten op de voordrachten van de onafhankelijke NBB bonzen te krijgen.

De eerste vergadering gaat door op woensdag 11 november (Wapenstilstand):
Woensdag 11 november om 19 uur
Taverne De Graanmaat
Grote Markt 24
9100 Sint Niklaas

Wapenstilstand leek mij een uitstekende gelegenheid om duidelijk te maken dat de strijdbijl in het Nationale Bank schandaal nog lang niet begraven werd.

Dankzij de corrupte houding van de directie van de Nationale Bank kregen de Belgische politici de jongste decennia vrije baan om België in de vernieling te regeren.  Het verkwanselen van meer dan 80% van de goudreserves van de NBB, het onrechtmatig overhevelen van de reserves van de NBB om kunstmatig de Belgische schuldgraad te verlagen, het manipuleren van de cijfers over de staatsschuld enzovoort.....  Het zijn stuk voor stuk schandelijke wanpraktijken waartegen de Belgische burger in verzet zou  moeten komen omdat, zoals Paul Vanden Boeynants zo mooi kon zeggen, trop te veel en te veel trop is!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten