woensdag 27 april 2016

Algemene Vergadering 17 mei 2016 Vraag 2Vraag 2

Tijdens de algemene vergadering van de Nationale Bank in 2015 werd de vertegenwoordiger van KBC opnieuw benoemd als stemopnemer.  KBC is één van de instellingen die, gedreven door hebzucht, de overheidsfinanciën zodanig in het rood geduwd hebben dat ons sociaal model op termijn zal desintegreren.  Nadat de overheid haar burgers liet opdraaien voor de excessen van KBC & co krijgen de banken nu de gelegenheid om, dankzij kunstmatig lage rentevoeten, hoge kunstmatige winsten te genereren.  De Belgische burgers, wier toekomst bedreigd wordt door de hebzucht van de banken, betalen, via de kunstmatig lage rentevoeten, een derde keer voor het kunstmatig overeind houden van de financiële instellingen.

a. Is het ethisch en moreel verantwoord om een vertegenwoordiger van een organisatie als KBC, die onze samenleving onherstelbare schade heeft toegebracht, te benoemen als stemopnemer tijdens de algemene vergadering van een instituut als de NBB? 

b. Is het ethisch en moreel verantwoord dat een instituut als de NBB een door haar gecontroleerde instelling als KBC benoemt als stemopnemer tijdens de Algemene Vergadering der aandeelhouders?

c. In hoeverre kan een stemopnemer als KBC, die gecontroleerd wordt door de Nationale Bank, zich verzetten indien de notulen geen correcte weergave geven van het verloop van de Algemene Vergadering zoals beschreven in vraag 1?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten