zaterdag 18 februari 2017

Politiek en politiek benoemde rechters in België!

In augustus 2002 veranderde de regering de wetgeving in verband met de Nationale Bank op basis van de argumenten die de aandeelhouders gebruikt hadden in hun verzoekschrift voor de Rechtbank van Koophandel te Brussel.

De wetgever die, tijdens een juridische procedure, de wetgeving wijzigt in het voordeel van één van de partijen?  Druist dat niet in tegen het Grondwettelijk Recht?

Wij dus naar de politieke krokodillen van het Grondwettelijk Hof.
De "onafhankelijke" rechters, waarvan er een deel als politicus zelf deelgenomen had aan de plundering van de reserves van de Nationale Bank, zagen er geen graten in.

De wet van 2 augustus 2002 was immers geen nieuwe wet!
Het was een interpretatieve wet!
Die interpretatieve wet legde uit wat onze volksvertegenwoordigers in 1926 bedoelden met de term "emissierecht" met het oog op de invoering van de euro!

Op basis van onze argumenten (!!!!) legde de regering in augustus 2002 uit hoe de Belgische politici in 1926 anticipeerden op de invoering van de euro.  Tja, dan wordt alles duidelijk natuurlijk.

Zouden er in andere ontwikkelde landen ook zulke dingen gebeuren?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten