maandag 6 maart 2017

De werkelijke waarde van een Nationale Bank aandeel!

Rogier Barberien, een pientere aandeelhouder, die twee jaar geleden de rangen der groene petten kwam versterken, vroeg op de algemene vergadering vorig jaar naar de boekwaarde van enkele participaties van de Nationale Bank en op die vraag kwam ditmaal voor het eerst een klaar en duidelijk antwoord waardoor we een betere kijk krijgen op de enorme onderwaardering van het NBB aandeel.

Volgens de directie bedraagt de boekwaarde per aandeel Nationale Bank:
1 euro voor het belang in Swift;
5 euro voor het belang in BMI; 
700 euro voor de deelneming in de ECB;
1.639 euro voor de participatie in het IMF;
824 euro voor de aandelen van de Bank voor Internationale Betalingen.

Samen bedraagt de boekwaarde van deze kruimels per aandeel NBB dus 3.169 euro of meer dan de huidige beurskoers.  Hierbij dient rekening gehouden te worden met het feit dat we over boekwaarde spreken!

De aandelen van de BIB zijn immers minstens zesmaal meer waard dan de boekwaarde, zodat de werkelijke waarde van deze participatie alleen al meer dan 4.900 euro per aandeel bedraagt.

In 2003 kregen de resterende privé aandeelhouders van de BIB, dankzij de interventie van een arbitragecommissie, meer dan 25.000 Zwitserse frank per aandeel uitgekeerd waarbij de commissie duidelijk stelde dat hierbij rekening gehouden werd met een enorme discount omwille van het speciale karakter van de BIS.  Sedert 2003 is de waarde van de BIB aandelen uiteraard sterk toegenomen terwijl de discount uiteraard niet van toepassing is op de aandelen die onze Nationale Bank aanhoudt.

Verder gaf de directie vorig jaar voor het eerst toe dat het goud wel degelijk eigendom is van de Bank, dat is trouwens altijd zo geweest.  Bij een verkoop van goud gaat de boekwaarde naar de Nationale Bank en de ingebeelde meerwaarde naar een onbeschikbare reserverekening.  Bij de discussie over het goud is het goud in feite nooit het onderwerp van gesprek geweest.  De politiek benoemde marionetten van de Bank hebben op een frauduleuze manier de onbestaande meerwaarden van het goud aan de Staat geschonken.  Die meerwaarden bestaan enkel in de verbeelding van de mensen die geen flauw benul hebben van de monetaire geschiedenis.

Tot 1914 is de waarde van een frank gelijk aan 0,290322 gram goud
een kilogram goud kostte toen 3448 frank;
sinds 1914 verloor de frank +/-99,70% van z'n waarde;
rekening houdend met die waardedaling moet een kilogram goud uit 1913 vandaag 1.150.000 frank waard zijn om zonder verlies verkocht te worden.

De voorbije decennia verkochten de politieke marionetten van de Nationale Bank ongeveer 1076 ton goud met verlies om vervolgens bijna tien miljard frank fictieve meerwaarde door te storten naar de Schatkist.

Gelukkig wordt nu toegegeven dat het goud wel degelijk van de Bank is en als het goud van de Bank is, is de waarde uiteraard ook van de Bank en haar aandeelhouders.  Met nog 227 ton in de reserves betekent dit vandaag meer dan 500 gram goud of 18.500 euro per aandeel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten