zondag 9 april 2017

Winstverdeling NBB 2016

Over 2016 behaalde de Nationale Bank een nettowinst van 638 miljoen of 88 miljoen euro meer dan over het boekjaar 2015.

De winst werd als volgt verdeeld:
319,1 miljoen euro of 797 euro per aandeel naar de beschikbare reserves;
56,316 miljoen euro als dividend voor de aandeelhouders (50% privé, 50% Staat);
262,8 miljoen euro, het saldo, als geschenk voor de Staat.

De dividendpolitiek wordt al enkele decennia misbruikt om de koers van het aandeel kunstmatig laag te houden.  Dit jaar krijgen de privé aandeelhouders netto 19,71 miljoen euro toebedeeld terwijl er meer dan 300 miljoen euro uitgekeerd wordt aan de Staat.

Bij dit alles niet uit het oog verliezen dat de Staat nooit één cent geïnvesteerd heeft in de Nationale Bank, 100% van het kapitaal werd ingebracht door de privé aandeelhouders.  Het feit, dat de Staat zich in 1948 exact 50% van de aandelen toegeëigend heeft, verandert daar uiteraard niks aan.

Om het dividend zo laag mogelijk te houden, misbruikt de corrupte Regentenraad reeds vele jaren de reserves doch dat is uiteraard een mes dat aan twee kanten snijdt.  Immers, door jaarlijks zoveel mogelijk geld in de beschikbare reserves te pompen stijgt de intrinsieke waarde van het aandeel jaarlijks substantieel.  Laat ons even de evolutie tijdens de voorbije vijf boekjaren op een rijtje zetten:
2016: toevoeging beschikbare reserves 797 euro per aandeel;
2015: toevoeging beschikbare reserves 687 euro per aandeel;
2014: toevoeging beschikbare reserves 849 euro per aandeel;
2013: toevoeging beschikbare reserves 592 euro per aandeel;
2012: toevoeging beschikbare reserves 835 euro per aandeel.

Dit maakt dat over de voorbije vijf boekjaren de intrinsieke waarde van het NBB aandeel steeg met 3.760 euro per aandeel!

De koers van het aandeel sloot vrijdag op een kleine 3.000 euro of 20% beneden de 3.760 euro die de jongste vijf jaar toegevoegd werd aan de beschikbare reserves.  De reden hiervoor ligt uitsluitend bij de willekeur en het machtsmisbruik die de politici en hun marionetten bij de NBB tentoongespreid hebben.  Nu zijn willekeur en machtsmisbruik twee zaken die nog nooit in de geschiedenis ongestraft gebleven zijn en ook nu zullen zij, die zich hieraan bezondigd hebben, daarvoor vroeg of laat de tol betalen.

De werkelijke intrinsieke waarde van het NBB aandeel ligt vandaag ver boven de dertigduizend euro per aandeel en dit maakt dit aandeel aantoonbaar het goedkoopste aandeel ter wereld.

In de loop van de namiddag kom ik uitgebreid op de winstverdeling over 2016 terug en zal ik het ook netjes in een correct historisch perspectief plaatsen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten