donderdag 5 april 2018

Boekwaarde participaties NBB

Dankzij Rogier Barberien hebben we sedert 2016 een beter zicht op de boekwaarde van enkele participaties van de Nationale Bank waardoor we nog een betere kijk krijgen op de enorme onderwaardering van het NBB aandeel.

Volgens de directie bedraagt de boekwaarde van de verschillende participaties per aandeel Nationale Bank:
1 euro voor het belang in Swift;
5 euro voor het belang in BMI;
700 euro voor de deelneming in de ECB;
1.639 euro voor de participatie in het IMF;
824 euro voor de aandelen van de Bank voor Internationale Betalingen.

Samen bedraagt de boekwaarde van deze kruimels per aandeel NBB dus 3.169 euro of meer dan de huidige beurskoers.

Hierbij dient rekening gehouden te worden met het feit dat we over boekwaarde spreken!

De aandelen van de Bank voor Internationale Betalingen zijn minstens zesmaal meer waard dan de boekwaarde, zodat de werkelijke waarde van deze participatie meer dan 4.900 euro per aandeel bedraagt.

In 2003 kregen de resterende privé aandeelhouders van de BIB, dankzij de interventie van een arbitragecommissie, meer dan 25.000 Zwitserse frank per aandeel uitgekeerd waarbij de commissie duidelijk stelde dat hierbij rekening gehouden werd met een enorme discount omwille van het speciale karakter van de BIS.  Sedert 2003 is de waarde van de BIB aandelen uiteraard sterk toegenomen terwijl de discount uiteraard niet van toepassing is op de aandelen die onze Nationale Bank aanhoudt.

We spreken hierboven enkel over de participaties in andere instellingen!!!!!!

Daarbovenop komt uiteraard:
het vastgoed +/-1.200 euro per aandeel
het goud +/-17.000 euro per aandeel
de andere activa +/-15.000 euro per aandeel.

Sinds enkele jaren heeft de directie van de Bank op de algemene vergadering moeten toegeven dat het goud wel degelijk van de Bank en haar aandeelhouders is en niet van de Staat zoals vele jaren werd voorgelogen.  Heb je twijfels hierover?  Kom dan op dinsdag 22 mei naar de Algemene Vergadering en aanhoor met je eigen oren de waarheid.

Dankzij haar corrupte politieke missionarissen bij de Nationale Bank kon de Belgische Staat 50.000 euro per aandeel uit de reserves van de NBB roven.  Na deze roof van meer dan tien miljard euro blijft de restwaarde per aandeel nog steeds boven 35.000 euro!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten