zondag 3 juni 2012

Vuile streken en onaanvaardbaar gedrag!

Dit jaar pasten de onafhankelijke directeurs van de NBB een vuile truuk toe om het aantal aanwezige aandeelhouders laag te houden.
Voor het eerst in de geschiedenis werd er naar de aandeelhouders, die zich aangemeld hadden, geen bevestiging gestuurd met als gevolg dat een heleboel mensen thuis gebleven zijn omdat ze dachten dat er iets misgelopen was met hun aanmelding.
In mijn omgeving zijn er zo meer dan tien mensen thuis gebleven.
Van die afwezige aandeelhouders was er eentje die een paar volmachten had en dan loopt het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde aandeelhouders snel terug uiteraard.

Verder waren er ook weer een aantal mensen die zich ruimschoots op tijd hadden laten registreren doch waarbij men bij de NBB opnieuw van toeten of blazen wist, opnieuw ettelijke aandeelhouders die er niet bij konden zijn of niet meegeteld werden!
Daarom herhaal ik nogmaals hetgeen ik al een jaar of zeven verkondig:
laat één of meerdere NBB aandelen op naam zetten en het probleem is voor eeuwig en altijd opgelost.

Verder is er nog altijd een groene pet die het nodig vindt om op een onverantwoord groffe manier tekeer te gaan en het dit jaar zelfs presteerde om tijdens het traditionele moment van stilte, ter nagedachtenis van de overleden personeelsleden van de NBB, te blijven roepen tegen onze onafhankelijke gouverneur. 99% van de mensen keurt dergelijk onaanvaardbaar gedrag af.
Zulk gedrag is contraproductief tot en met en het speelt regelrecht in de kaarten van de mensen die, zo is duidelijk gebleken tijdens de jongste algemene vergadering, geen enkele verdediging meer hebben tegen de legitieme vragen van hun privé aandeelhouders.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten