dinsdag 21 januari 2014

Onrecht bestrijden!

De strijd tegen het onrecht bij de Nationale Bank is ondertussen twaalf jaar aan de gang.

Deminor en Modrikamen leverden mooi werk doch waren genoodzaakt om het spel correct en eerlijk te spelen tegen een tegenstrever die de bestaande regels aan zijn laars lapte en nieuwe regels maakte terwijl het spel reeds aan de gang was.

In plaats van tegen dergelijke corrupte praktijken in opstand te komen, lieten de NBB aandeelhouders zich gewillig naar de slachtbank leiden.

Waarom reageerden de aandeelhouders niet toen hun vals spelende tegenstrevers de wet wijzigden twee maanden nadat de juridische procedure van start ging?

Hadden ze niet in de gaten wat er aan de hand was of dachten ze dat het niet de moeite loonde om tegen dergelijke corrupte praktijken in opstand te komen?

Sedert de start van de huidige financiële crisis in 2007 zou je verwachten dat een groot deel van de burgers ondertussen zou begrepen hebben welke ramp onze politici en hun marionetten bij de toezichthouders en de Nationale Bank op hun geweten hebben doch dit blijkt nog steeds niet het geval.
Het gros van de mensen verkeert nog altijd in de veronderstelling dat het allemaal zo erg niet is en dat het nog wel in orde zal komen terwijl het probleem dag na dag groter wordt.

We blijven rustig verder het pad bewandelen dat ik sedert 2002 uitstippelde en dat spijtig genoeg het juiste bleek te zijn.
Vanaf het begin heb ik aan Deminor en Modrikamen gevraagd wat ze gingen doen als onze tegenstrever vals zouden gaan spelen.
Zowel Deminor als Modrikamen hadden nooit verwacht dat onze corrupte politici en hun handlangers zo ver zouden durven gaan. Hierbij niet uit het oog verliezen dat dit probleem opgelost kon worden zonder dat het de Staat een cent zou kosten.

We werden in dit dossier geconfronteerd met de arrogantie van de macht zoals ze zelden vertoond wordt en in 99,9% van de gevallen werkt zulk machtsmisbruik doch in 0,1% van de gevallen wordt het afgestraft.

Laat ons er samen voor zorgen dat het recht zegeviert.
Vroeg of laat zal de massa aan den lijve ondervinden welke onherstelbare schade de politieke marionetten bij de Nationale Bank hebben aangericht en dat is het moment waarop we de kans zullen krijgen om de volkswoede in de juiste richting te sturen.
Laten we ons daarop voorbereiden.

Mensen, die willen meewerken aan dit interessante project, mogen zich steeds aanmelden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten