zondag 16 maart 2014

Mails voor N-VA Politici

Zoals een tijdje geleden al aangehaald, is het cruciaal dat we voor de verkiezingen concrete toezeggingen krijgen van de N-VA.
Je kunt onderstaande tekst copiëren, de juiste naam invullen en eventueel de openingszin aanpassen aan de realiteit door voor jou van toepassing is.
Heb je reeds een mail gestuurd en antwoord gekregen, kun je de tekst gewoon overnemen.

Geachte x,

Dank voor het antwoord dat ik op mijn vorige mail van U mocht ontvangen. Graag toch nog even volgende verduidelijkingen.

De Nationale Bank is een heel speciale vennootschap en geen enkele aandeelhouder, die de situatie kent, zal ontkennen dat de Staat, ondanks het feit dat de Staat nooit één cent in de NBB geïnvesteerd heeft, recht heeft op het grootste stuk van de winsten. Het grootste stuk is echter niet hetzelfde als nagenoeg alles.

Omwille van het speciale karakter van de NBB is dat eerste dividend van 6% uit 1850 het belangrijkste dividend, het tweede dividend is een extraatje om de aandeelhouders in de bloemetjes te zetten als de resultaten buitengewoon goed zijn.

Bij de oprichting van de NBB werd bepaald dat de aandeelhouders recht hadden op een eerste dividend van 6% op het ingebrachte kapitaal doch dit gebeurde op een moment dat inflatie niet bestond en gelijk stond aan monetaire ketterij. In de loop van de geschiedenis hebben de Belgische politici het roer van de "onafhankelijke NBB" overgenomen en hebben ze de waarde van de frank met meer dan 99% verminderd om hun kortetermijnproblemen onder controle te houden. Aangezien de privé aandeelhouders nooit in de gaten hadden dat ze stelselmatig onteigend werden, slaagden de traditionele partijen er uiteindelijk in om meer dan 50.000 euro per aandeel uit de reserves van de NBB naar de Schatkist te versluizen om kunstmatig de Staatsschuld te drukken om zodoende kunstmatig in de euro te kunnen geraken. De rampzalige gevolgen van deze kunstmatige ingrepen zullen in de komende jaren boven komen drijven.

Op korte termijn zou ik willen dat het eerste dividend uit 1850 aangepast wordt aan de evolutie van de koopkracht. Als een mijnwerker in 1850 minder dan 50 frank per maand verdiende en een aandeelhouder van de NBB 60 frank dividend ontving op zijn aandeel en datzelfde eerste dividend vandaag nog altijd 60 frank bedraagt, zit er iets niet in de haak.

Als je rekening houdt met alle mogelijke parameters zou het eerste dividend van de NBB opgetrokken moeten worden tot minimaal 600 euro per aandeel. Dit is een absoluut minimum, het mag gerust een stuk meer zijn doch minder lijkt mij onaanvaardbaar. We spreken dan over een brutodividend van 120 miljoen euro voor de privé aandeelhouders. Als je dit vergelijkt met de meer dan tien miljard euro die de Belgische politici de jongste vijftien jaar onrechtmatig uit de reserves van de NBB onttrokken hebben, is 120 miljoen euro een peulschil. Hierdoor kan het aandeel tot boven de tienduizend euro stijgen en dat ligt toch al wat meer in de richting van de waarde van +/-20.000 euro van het aandeel (zonder rekening te houden met het goud!!!!). Nogmaals onderstrepen dat de jongste vijftien jaar meer dan 50.000 euro per aandeel naar de Schatkist versluisd werd. De aandeelhouders hebben voor deze onteigening zonder compensatie plaatsvond nooit gevraagd om reserves uit te keren. In feite had dat geld moeten blijven waar het was, in de reserves van de NBB!

Mijn vraag is klaar en duidelijk: Gaat de N-VA zich inspannen om de onwaarschijnlijke discriminatie, waarvan de privé aandeelhouders van de NBB al enkele decennia het slachtoffer zijn, ongedaan te maken? Voor de privé aandeelhouders van de NBB is het cruciaal dat ze vanwege de N-VA, na de verkiezingen wellicht veruit de grootste politieke partij in België, duidelijke schriftelijke engagementen krijgen zodat ze na de verkiezingen niet opnieuw in de vergeetput geduwd worden.

Met vriendelijke groeten,

Ikke

Geen opmerkingen:

Een reactie posten